• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 13 items
 1. Lönespecialist

  LÖNESPECIALISTYrkesroll och arbetsmarknadSer du dig själv arbeta i en roll där förändring och utveckling står i fokus? Då ska du läsa till lönespecialist hos Iterum. Vår utbildning tillgodoser ett växande behov av specialistkompetens i både små och stora organisationer.Yrkesrollen genomgår en stor förändring. Teknikutvecklingen med nya molntjänster och krav på effektivisering samt tonvikten på den konsultativa yrkesrollen innebär ökade krav på kunskaper inom ekonomi- och personalområdet. Att kunna leda projekt och arbeta med förändring ingår numera i rollen som lönespecialist.Våra lärare ger de studerande relevant teoretisk kunskap som de får möjlighet att praktiskt tillämpa under LIA-kurserna. Många studerande får både extrajobb och fast anställning på sin LIA-plats.Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:• Lönespecialist• Lönekonsult• LönecontrollerKurser i utbildningen:• Lönehantering, grundkurs• Lönehantering, påbyggnadskurs• Två arbetsplatsförlagda kurser, LIA 1 och LIA 2• Löneadministrativa datortillämpningar• Arbetsrätt• Personalekonomi• Redovisning• Affärsengelska med inriktning på löneområdet• Arbetsplatsförlagt projektarbeteIterum har utbildat lönespecialister inom yrkeshögskolan sedan 2002. Vi har ett stort lönenätverk och god insikt i vilken lönekompetens som krävs på arbetsmarknaden. Vi kan också erbjuda vidareutbildning inom löneområdet genom affärsområdet Iterum kompetens.Sedan 2013 kan man bli auktoriserad lönekonsult av branschföreningen Srf konsulterna. Det ger en yrkesidentitet som profession ...

  Provider NameIterum verksamhets- och individutveckling AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Lönespecialist

  LÖNESPECIALISTYrkesroll och arbetsmarknadSer du dig själv arbeta i en roll där förändring och utveckling står i fokus? Då ska du läsa till lönespecialist hos Iterum. Vår utbildning tillgodoser ett växande behov av specialistkompetens i både små och stora organisationer.Yrkesrollen genomgår en stor förändring. Teknikutvecklingen med nya molntjänster och krav på effektivisering samt tonvikten på den konsultativa yrkesrollen innebär ökade krav på kunskaper inom ekonomi- och personalområdet. Att kunna leda projekt och arbeta med förändring ingår numera i rollen som lönespecialist.Våra lärare ger de studerande relevant teoretisk kunskap som de får möjlighet att praktiskt tillämpa under LIA-kurserna. Många studerande får både extrajobb och fast anställning på sin LIA-plats.Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:• Lönespecialist• Lönekonsult• LönecontrollerKurser i utbildningen:• Lönehantering, grundkurs• Lönehantering, påbyggnadskurs• Två arbetsplatsförlagda kurser, LIA 1 och LIA 2• Löneadministrativa datortillämpningar• Arbetsrätt• Personalekonomi• Redovisning• Affärsengelska med inriktning på löneområdet• Arbetsplatsförlagt projektarbeteIterum har utbildat lönespecialister inom yrkeshögskolan sedan 2002. Vi har ett stort lönenätverk och god insikt i vilken lönekompetens som krävs på arbetsmarknaden. Vi kan också erbjuda vidareutbildning inom löneområdet genom affärsområdet Iterum kompetens.Sedan 2013 kan man bli auktoriserad lönekonsult av branschföreningen Srf konsulterna. Det ger en yrkesidentitet som profession ...

  Provider NameIterum verksamhets- och individutveckling AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Socialadministratör

  Socialadministratör är en Yrkeshögskoleutbildning som leder till en yrkeshögskoleexamen för att arbeta som kvalificerade administratör inom kommunernas organisation och socialförvaltning.Efter avslutad utbildning har du kompetenser för att arbeta inom kommunal administration utifrån gällande lagstiftning. Du får kompetenser för att arbeta med digitalisering och de IT-system som förekommer. Att ha kunskap om välfärdssystemets uppbyggnad och hur socialpolitiska villkor påverkar är viktiga faktorer för att kunna arbeta inom den kommunala förvaltningen vilket är kompetenser som du har efter genomgången utbild­ning. Att vara en del av ett team, att ge service och ha kontakter med kommunens invånare kommer att vara genomgående inslag i yrkesrollen.En del av utbildningen, 11 veckor, är LIA ”Lärande i ar­bete”. Då är du ute och praktiserar dina nya kunskaper i verkligenhet i någon av de kommuner som efterfrågar den här kompetensen och som vi samarbetar med.Utbildningen är bunden med lärarledd undervisning cirka 18 timmar per vecka.YrkesrollSocialadministratör. Kvalificerad administratör inom kommunal förvaltning.-- ...

  Provider NameKunskapsförbundet Väst, Vuxenutbildningen

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Lönekonsult

  Som lönekonsult kvalitetssäkrar du löneprocessen. Du arbetar självständigt med genomförande samtidigt som dusamarbetar med såväl interna som externa aktörer. Din utbildning ger dig den kompetens som krävs för att kunnaarbeta med rådgivning, konsultation, systemkunskap, digitalisering, internationalisering och processoptimering inomlönebranschen. Du förbereds för att kunna bli auktoriserad lönekonsult, vilket du kan bli efter tre års yrkeserfarenhet.Det finns ett stort behov av lönekonsulter vilket ger dig stora möjligheter till anställning.DU KAN ARBETA SOM - Lönekonsult - Lönespecialist - Löneförrättare - Löneekonom KURSER OCH YH-POÄNG Arbetsrätt 30 Examensarbete 20 Förmåner och resereglementen 20 LIA 60 Lönehantering och den konsultativa yrkesrollen 20 Lönesystem 20 Pensioner och försäkringar 10 Personalekonomi och personalredovisning 30 Praktisk lönehantering 40 Processer inom personalarbete 30 Redovisning 20EFTER UTBILDNINGEN KAN DU• arbeta i IT-baserade lönesystem och integrera data i andra system• arbeta praktiskt med samtliga moment som ett löneår består av, inklusive avstämningarrimlighetsbedömningar, felsökningar och andra bokföringsmässiga rutiner• arbeta med skattetabeller, arbetsgivaravgifter, marginalskatter med mera• avgöra vad som räknas som förmån och vad som räknas som lön• hantera och förstå övergripande avtal, pensioner och försäkringar• tillämpa aktuell lagstiftning gällande olika anställningsförhållanden• förstå bokföringens grunder• hantera uppgifter inom lön för bokföring, samt kommunicer ...

  Provider NameVästerås Stad/Barn- och Utbildningsförvaltningen/Västerås Yrkeshögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Lönespecialist

  Vill du arbeta med ekonomi- och personalfrågor? Vill du ha ett omväxlande yrke med ständig utveckling och nya utmaningar? Då är lönespecialist yrket för dig! Behovet av rätt kompetens ökar och många företag har idag svårt att rekrytera. Som lönespecialist hanterar du komplexa lönesystem, arbetar kundorienterat, har bra kommunikationsförmåga och är insatt i personalfrågor inom lön. Lönespecialist - ett framtidsyrke!VAD FÅR JAG LÄRA MIG?Lönespecialisten måste följa med i den snabba utvecklingen av olika lönesystem. Idag innebär det en mycket mer rådgivande roll mot ledare och personalavdelning. Samtidigt ställs det ökande krav på lönespecialistens generella kunskaper. Du måste ha insikt och kunskaper om ekonomi och personalfrågor, samt veta hur dessa samverkar med lönefunktionerna.Utbildningen ger dig kunskap i att utföra beräkningar av löner, med både tillägg och avdrag. Du lär dig förstå hela löneprocessen, samt lagar och regler som berör lön. Efter utbildningen kan du beräkna, redovisa och betala skatter. Samtidigt kan du grundläggande bokföring och redovisning. Kommunikation är en viktig del och du utbildas i att kommunicera i både tal och skrift, anpassat efter vem som är mottagaren.Som lönespecialist är det viktigt att ha kunskap om arbetsrätten, dvs de lagar, regler och kollektivavtal som finns och hur de påverkar varandra. Självständigt genomför du kartläggning och analys av lönerutiner med hjälp av nyckeltal och med hög servicekänsla bidrar du till att utveckla den rådgivande delen av yrkesrollen. Utbild ...

  Provider NameTUC Sweden AB - Yrkeshögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Lönekonsult

  Lönekonsult ...

  Provider NameKYH AB Malmö

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Lönespecialist

  Lönespecialist ...

  Provider NameHärryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Socialadministratör

  Socialadministratör är en utbildning för dig som vill arbeta med främst administrativa uppgifter inom socialtjänsten.Utbildningen leder till en ny yrkesroll på arbetsmarknaden där dina arbetsuppgifter bland annat består av att bistå en socialsekreterare i utredningsarbetet, exempelvis med dokumentation, telefonkontakter och resebokningar. Du ska också självständigt kunna utföra administrativa handläggningsuppgifter.I utbildningen får du praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna arbeta inom en offentlig förvaltning inriktad mot socialt arbete. Under utbildningen förbereds du för att kunna utföra administrativa uppgifter, men du får också kunskaper inom exempelvis socialtjänstlagen och verktyg för att kunna kommunicera och bemöta klienter på ett professionellt sätt. Du fördjupar även dina kompetenser i hur du använder datorn som ett arbetsredskap. Detta förutsätter att du innan utbildningen har en viss datorvana. I utbildningen ingår även lärande i arbete (LIA) som görs ute på en arbetsplats, exempelvis på din hemortSTUDIEFORMUtbildningen omfattar 3 terminer med 9-11 fysiska sammankomster om 2-4 dagar. Alla sammankomster är förlagda till Sollefteå och ska ses som obligatoriska. Under sammankomsterna anordnar och bekostar du själv din resa och ditt boende.Mellan sammankomsterna sker kommunikation och uppföljningar via IT-plattform (Edwise).KURSER• Sociala arbetets villkor • Värdegrund och människosyn• Lagstiftning• LIA 1 - Yrkesrollen ...

  Provider NameSollefteå kommun - Reveljen

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Lönekonsult

  Utbilda dig till lönekonsult!Behovet av kompetensen inom lön är enormt stort, sysselsättningen stiger och företagstjänster är en av de starkaste branscherna i näringslivet. Med vår utbildning får du kunskap och färdigheter som är attraktiva och eftertraktade på arbetsmarknaden.Denna utbildning är bred, vilket innebär att du kan arbeta med lönefrågor men även redovisning och personalekonomi. Några exempel på yrkesroller är:• Löneadministratör• Lönehandläggare• LönekonsultUtbildningens målEfter avslutad utbildning har du kunskap om lön och dess beståndsdelar. Du har lärt dig att göra utbetalningar och överföra information till redovisning. Du har också kunskap och färdigheter kring skatter, avgifter, lagar, regler och kollektivavtal samt hur dessa samspelar med varandra. Under utbildningen tränas du även i den konsultativa rollen i ditt kommande yrke – vilket är en av anledningar till att du som lönekonsult blir en av företagets nyckelpersoner.Utbildningsform: Yrkeshögskoleutbildning, 300 YH-poäng, 1,5 år.Studiefart: Utbildningen bedrivs på 100 %.LIA - lärande i arbeteI nästan alla yrkeshögskoleutbildningar ingår LIA-perioder, vilket är den praktiska delen av utbildningen som är förlagd på en arbetsplats. LIA är ofta indelat i flera perioder under studietiden. Det är en utmärkt chans att omsätta din teoretiska kunskap till praktiska färdigheter. Det är även ett tillfälle att knyta kontakter och utöka ditt nätverk inom branschen. Efter avslutad utbildning får många av våra studerande erbjudande om anställning på d ...

  Provider NamePlushögskolan AB - Affärshögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Lönespecialist

  LÖNESPECIALISTYrkesroll och arbetsmarknadSer du dig själv arbeta i en roll där förändring och utveckling står i fokus? Då ska du läsa till lönespecialist hos Iterum. Vår utbildning tillgodoser ett växande behov av specialistkompetens i både små och stora organisationer.Yrkesrollen genomgår en stor förändring. Teknikutvecklingen med nya molntjänster och krav på effektivisering samt tonvikten på den konsultativa yrkesrollen innebär ökade krav på kunskaper inom ekonomi- och personalområdet. Att kunna leda projekt och arbeta med förändring ingår numera i rollen som lönespecialist.Våra lärare ger de studerande relevant teoretisk kunskap som de får möjlighet att praktiskt tillämpa under LIA-kurserna. Många studerande får både extrajobb och fast anställning på sin LIA-plats.Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:• Lönespecialist• Lönekonsult• LönecontrollerKurser i utbildningen:• Lönehantering, grundkurs• Lönehantering, påbyggnadskurs• Två arbetsplatsförlagda kurser, LIA 1 och LIA 2• Löneadministrativa datortillämpningar• Arbetsrätt• Personalekonomi• Redovisning• Affärsengelska med inriktning på löneområdet• Arbetsplatsförlagt projektarbeteIterum har utbildat lönespecialister inom yrkeshögskolan sedan 2002. Vi har ett stort lönenätverk och god insikt i vilken lönekompetens som krävs på arbetsmarknaden. Vi kan också erbjuda vidareutbildning inom löneområdet genom affärsområdet Iterum kompetens.Sedan 2013 kan man bli auktoriserad lönekonsult av branschföreningen Srf konsulterna. Det ger en yrkesidentitet som profession ...

  Provider NameIterum verksamhets- och individutveckling AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages