• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Strojništvo - razvojno raziskovalni program (Mechanical engineering - research and development programme)

No translation available for Estonian. Showing the original language.

Strojništvo - razvojno raziskovalni program (Mechanical engineering - research and development programme)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilji programa in splošne kompetence so diplomantu omogočiti kakovostno znanje s trdno temeljno podlago znanj in razumevanja na širšem področju strojništva, ki mu v primeru zaključka študija daje ustrezne kompetence za ustrezno zaposljivost, v primeru nadaljevanja študija pa pridobljeno znanje predstavlja ustrezno izhodišče za raziskovalni študij na podiplomski stopnji in razviti sposobnost kritične analize in sinteze ter vzgojiti profesionalno inženirsko odgovornost. S pridobljeno izobrazbo na širšem področju strojništva, primerljivo s sorodnimi študijskimi programi v Evropi, bo diplomant programa sposoben interdisciplinarnega povezovanja različnih področij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (Faculty of Mechanical Engineering)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@fs.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fs.uni-lj.si
Telefon: (+386) (01) 4771 200

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani inženir strojništva (UN) - diplomirana inženirka strojništva (UN)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. inž. str. (UN)

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ulica Slavka Gruma 063, Novo mesto

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kidričeva ulica 028, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 008, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mednarodni prehod 006, Šempeter-Vrtojba

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Aškerčeva cesta 006, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Pot pomorščakov 004, Piran

Course location information:

Slovenija