• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Zdravstvena nega

No translation available for Estonian. Showing the original language.

Zdravstvena nega

Course Information

S končanim programom si usposobljen/a za:
samostojno izvajanje negovalnih intervencij po življenjskih aktivnostih po procesni metodi dela, v zdravstveni negi odraslih pacientov, otrok in mladostnikov;
sodelovanje pri diagnostično terapevtskih posegih po navodilih zdravnika ali medicinske sestre;
izvajanje zdravstvene nege odraslih pacientov, otrok in mladostnikov pri različnih bolezenskih stanjih po procesni metodi dela;
izvajanje prve pomoči, nujne medicinske pomoči ter temeljnih postopkov oživljanja do prihoda zdravnika;
uporabo naprav in aparatov, ki se uporabljajo v zdravstvu;
aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje pacientov in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja;
prepoznavanje potreb pacientov in potreb ljudi s posebnimi potrebami ter hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu;
sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki, pacienti in svojci ob uporabi temeljne strokovne terminologije;
odgovorno in etično ravnanje v odnosu do pacienta, svojcev, pomembnih drugih in sodelavcev;
uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, podatki in gradivi.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

Start Date: 
1. 9.
Access requirements: 

V program poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu ustrezen program po prejšnjih predpisih oziroma je pridobil ustrezni naziv srednje poklicne izobrazbe, hkrati pa izpolnjuje tudi navedene pogoje.
Zdravstvena nega: pridobljen naziv srednje poklicne izobrazbe bolničar-negovalec.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Srednja zdravstvena šola Celje
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@szsce.si
Spletni naslov: http://www.szsce.si
Telefon: (+386) 03 428 69 00

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ipavčeva ulica 10 3000, Celje

Course location information:

Slovenija