• EQF Home Page Icon

Guidance Services

Guidance Services


Please select a country to see the relevant information

Eurodesk on rahvusvaheline infovõrgustik, mis pakub infot noorte õppimis-, töötamis- ja koolitusvõimaluste kohta Euroopas ning julgustab noori suuremale osalusele ühiskonnas ja dialoogile otsustajatega. Eurodeski poolt jagatav info on kasulik nii noortele kui noorsootöötajatele.

Eurodeski tegevusi Eestis koordineerib SA Archimedese noorteagentuur.

Category:Contacts

Euroopa Euroguidance võrgustiku liikmena kogub ja levitab Eesti Euroguidance õppimisvõimalustega seotud infot erinevates Euroopa riikides ning on ühtlasi sillaks teiste Euroopa maade karjääriteenuste ja haridussüsteemide juurde. Keskuse keskne ülesanne on panustada karjäärispetsialistide professionaalsesse arengusse läbi rahvusvahelise koostöö. Laiemalt panustame karjääriteenuste valdkonna arengusse koostöös karjääriteenuste kogukonnaga nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

Euroguidance tegutseb Eestis SA Archimedes juures.

Category:Contacts

Europassi eesmärgiks on hõlbustada ja edendada tööjõu vaba liikumist nii Euroopa Liidu sees kui ka liiduga külgnevate riikide vahel. Europass koondab viis kõige olulisemat töö otsimiseks vajalikku dokumenti, moodustades tööotsijale dokumendimapi, milles leiduvate dokumentide vorm on kõikjal Euroopas ühesugune. Sellega saab tööandja võimaluse erinevatest Euroopa riikidest pärit tööotsijate kvalifikatsiooni paremini võrrelda ja hinnata. Vaata lähemalt eesti keeles või inglise keeles.

Eesti Europassi Keskus tegutseb SA Kutsekoda juures.

 

Category:Contacts