• EQF Home Page Icon

Eurodesk Eestis

Eurodesk Eestis

Information

Eurodesk on rahvusvaheline infovõrgustik, mis pakub infot noorte õppimis-, töötamis- ja koolitusvõimaluste kohta Euroopas ning julgustab noori suuremale osalusele ühiskonnas ja dialoogile otsustajatega. Eurodeski poolt jagatav info on kasulik nii noortele kui noorsootöötajatele.

Eurodeski tegevusi Eestis koordineerib SA Archimedese noorteagentuur.

Reference Data

Category:
Location: