• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 182 items
 1. európai uniós szakfordító és üzleti angol kommunikációs szakreferens

  Elsajátítandó kompetenciák: A szakszövegek fordítása során az Európai Unió nyelvezetével ismerkednek meg a hallgatók, annak szakszókincsét sajátíthatják el. Magas szintű szóbeli és írásbeli üzleti angol nyelvkészségek (folyamatos, szabatos beszéd üzleti angol témakörökben; az angol anyanyelvű vagy az angolt magas szinten beszélő üzleti partnerek, szakemberek, előadók, trénerek, munkáltatók, kollégák angol nyelvű beszéde, előadásai, kommunikatív megnyilatkozásai, utasításai hiánytalan megértése; angol nyelvű prezentációk, tájékoztatók tartása; olvasott angol üzleti szakszöveg megértése, magyarra való pontos fordítása; üzleti angol és hivatalos levelek, elektronikus levelek szabatos megfogalmazása, tájékoztató, reklám-, és más üzleti célú anyagok kompetens angol nyelvi megformálása).   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek ­ európai uniós szakszövegek magyarról angolra, illetve angolról magyarra történő fordítása; magas szintű és széles körű korszerű angol szakszókincs elsajátítása a képzésben érintett területeken; ­ szóbeli és írásbeli angol üzleti kommunikációs ismeretek;  ­ üzleti protokoll, etikett;  ­ üzleti angol szakszövegek magyarra fordítása;  ­ magas szintű és széles körű korszerű üzleti angol szakszókincs;  ­ az angol nyelvű tömegtájékoztatási eszközök és reklámnyelv sajátosságai;  ­ üzleti angol levelezés és elektronikus levelezés;  ­ angol nyelvű prezentációk üzleti témakörökben;  ­ üzleti szituációk ismeretköre (értekezletek, tárgyalás, telefonálás, üzleti beszámoló, marketing feladatok stb.);  ­ az ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. olasz kulturális referens

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerzendő ismeretek:- az általános nyelvészet és irodalomkritika újabb eredményeinek ismerete,- Olaszország történelmének és kultúrájának ismerete,- a mai Olaszország politikai és kulturális jelenségeinek megértése,- az olasz nyelv történetének, jelenének, társadalmi és földrajzi rétegzettségének ismerete,- az olasz nyelv kulturális és interkulturális ismeretanyagának birtoklása,- a vonatkozó kommunikációs alapismeretek birtoklása. Személyes adottságok, készségek:- idegennyelv-tudás,- jó kommunikációs képesség és íráskészség magyar és idegen nyelven,- alapos, részletes önellenőrzés és kritikai érzék,- kreativitás,- jó memória és koncentráció,- folyamatos önképzésre való készség,- minőségre való érzékenység. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben: A végzettek- fordítóirodákban, - olasz nyelvi lektorátusoknál, - egyetemi oktatásban,- olasz kulturális központokban,- olasz érdekeltségű magyarországi vállalatoknál,- könyvkiadókbana következő tevékenységek végzésére alkalmasak:- írásbeli nyelvi közvetítés elvégzése: fordítás, szakfordítás,- magas (irodalmi) szinten célnyelvi szövegalkotás,- szövegelemzés, tartalmi összefoglalók készítése,- olasz-magyar vonatkozásban a kultúraközvetítés feladatainak ellátása,- kiadványszerkesztés. ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. irodalmi fordító/műfordító angol nyelvből

  Megszerezhető tudáselemek, ismeretkörök: A végzettek ismerik:- az irodalmi fordítási tevékenység elméleti kérdéseit,- a forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyagát,- a megfelelő stilisztikai, filológiai, kutatás-módszertani ismeretanyagot,- a nemzeti kulturális rendszerek információcseréjének működését, (interkulturális kommunikáció, multikulturális rendszerek, a globalizáció és nemzeti kulturális értékek, a nemzeti identitás megőrzésének összehangolása; az irodalmi szövegek fordítóinak kulturális missziója, felelőssége),- az irodalmi fordítás mint alkotás szabályait, szakmai fogásait, etikai kérdéseit,- a kortárs irodalom fordításának leglényegesebb területeit és trendjeit,- a szerzői jogi kérdéseket,- a szerkesztői és fordításkritikai alapokat. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:- az irodalmi szövegek művészi szinten történő nyelvi közvetítésére: műfordításra,- célnyelvi szövegalkotásra,- szövegelemzésre forrásnyelven,- kiadványszerkesztésre (kontrollszerkesztés, irodalmi szerkesztés),- szövegeikkel felelős módon formálni a nemzeti kultúra adott szegmensét,- az irodalmi szövegek fordításához szükséges kutatásra, háttérinformáció-gyűjtésre (a megfelelő források kiválasztására és használatára),- fordítástámogató eszközök használatára. Személyes adottságok és készségek:- idegennyelv-tudás,- jó kommunikációs képesség és íráskészség magyar és idegen nyelven,- alapos, részletes önellenőrzés és kritikai érzék,- kreativitás,- problémamegoldó gondolkodás, logika, képzel ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító angol nyelvből

  A társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:- a fordítási tevékenység elméleti kérdéseit,- a forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyagát,- a megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyagot,- a nemzetközi szervezeteket és az Európai Unió társadalmi és intézményi rendszerét,- a fordító szakma mechanizmusait, szabványait, etikai kódexeit,- a vonatkozó kommunikációs alapismereteket. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:- írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás,- célnyelvi szövegalkotásra,- szövegelemzésre forrásnyelven,- kiadványszerkesztésre,- nyelvi tanácsadásra,- terminológiai gyűjtemények készítésére,- fordítástámogató eszközök használatára. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:- idegennyelv-tudás,- jó kommunikációs képességek magyar és idegen nyelven,- állóképesség,- megbízáselemzés,- kritikai attitűd,- kreativitás,- problémamegoldó gondolkodás,- jó memória,- figyelemmegosztás és koncentráció,- folyamatos önképzésre való készség,- minőségre való érzékenység,- stratégiatervezés,- jó időbeosztás, határidők megtartása. A kompetenciák elsajátítását elősegítő tudáselemek, ismeretkörök:Általános ismeretek:- idegen nyelv használata és különböző nyelvi rétegeinek (dialektus, rétegnyelv, szaknyelv) ismerete, ilyen szövegek elemzése, értelmezése,- kulturális tanulmányok (angolszász területek),- nyelvhelyesség (anyanyelv). Alapozó ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító francia nyelvből

  A társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:- a fordítási tevékenység elméleti kérdéseit,- a forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyagát,- a megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyagot,- a nemzetközi szervezeteket és az Európai Unió társadalmi és intézményi rendszerét,- a fordító szakma mechanizmusait, szabványait, etikai kódexeit,- a vonatkozó kommunikációs alapismereteket. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:- írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás,- célnyelvi szövegalkotásra,- szövegelemzésre forrásnyelven,- kiadványszerkesztésre,- nyelvi tanácsadásra,- terminológiai gyűjtemények készítésére,- fordítástámogató eszközök használatára. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:- idegennyelv-tudás,- jó kommunikációs képességek magyar és idegen nyelven,- állóképesség,- megbízáselemzés,- kritikai attitűd,- kreativitás,- problémamegoldó gondolkodás,- jó memória,- figyelemmegosztás és koncentráció,- folyamatos önképzésre való készség,- minőségre való érzékenység,- stratégiatervezés,- jó időbeosztás, határidők megtartása. A kompetenciák elsajátítását elősegítő tudáselemek, ismeretkörök:Általános ismeretek:- idegen nyelv használata és különböző nyelvi rétegeinek (dialektus, rétegnyelv, szaknyelv) ismerete, ilyen szövegek elemzése, értelmezése,- kulturális tanulmányok (frankofón területek),- nyelvhelyesség (anyanyelv). Alapozó ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító német nyelvből

  A társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:- a fordítási tevékenység elméleti kérdéseit,- a forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyagát,- a fordítói munkához szükséges nyomtatott és digitális segédeszközök használatát,- a fordításhoz és szakfordításhoz szükséges gazdasági, jogi és politikai ismeretanyagot,- a nemzetközi szervezeteket és az Európai Unió társadalmi és intézményi rendszerét,- a fordító szakma mechanizmusait, szabványait, etikai kódexeit,- a vonatkozó kommunikációs alapismereteket. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:- írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás,- célnyelvi szövegalkotásra,- szövegelemzésre forrásnyelven,- kiadványszerkesztésre,- nyelvi tanácsadásra,- terminológiai gyűjtemények készítésére,- fordítástámogató eszközök használatára. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:- idegennyelv-tudás,- jó kommunikációs képességek magyar és idegen nyelven,- állóképesség,- megbízáselemzés,- kritikai attitűd,- kreativitás,- problémamegoldó gondolkodás,- jó memória,- figyelemmegosztás és koncentráció,- folyamatos önképzésre való készség,- minőségre való érzékenység,- stratégiatervezés,- jó időbeosztás, határidők megtartása. A kompetenciák elsajátítását elősegítő tudáselemek, ismeretkörök:Fordításelméleti alapismeretek:- szövegértés és szövegtipológia,- kulturális tanulmányok,- nyelvhelyesség,- bevezetés a fordításelm ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító olasz nyelvből

  A társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:- a fordítási tevékenység elméleti kérdéseit,- a forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyagát,- a megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyagot,- a nemzetközi szervezeteket és az Európai Unió társadalmi és intézményi rendszerét,- a fordító szakma mechanizmusait, szabványait, etikai kódexeit,- a vonatkozó kommunikációs alapismereteket. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:- írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás,- célnyelvi szövegalkotásra,- szövegelemzésre forrásnyelven,- kiadványszerkesztésre,- nyelvi tanácsadásra,- terminológiai gyűjtemények készítésére,- fordítástámogató eszközök használatára. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:- idegennyelv-tudás,- jó kommunikációs képességek magyar és idegen nyelven,- állóképesség,- megbízáselemzés,- kritikai attitűd,- kreativitás,- problémamegoldó gondolkodás,- jó memória,- figyelemmegosztás és koncentráció,- folyamatos önképzésre való készség,- minőségre való érzékenység,- stratégiatervezés,- jó időbeosztás, határidők megtartása. A kompetenciák elsajátítását elősegítő tudáselemek, ismeretkörök:Általános ismeretek:- idegen nyelv használata és különböző nyelvi rétegeinek (dialektus, rétegnyelv, szaknyelv) ismerete, ilyen szövegek elemzése, értelmezése,- kulturális tanulmányok,- nyelvhelyesség (anyanyelv). Alapozó ismeretek:- általános ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító spanyol nyelvből

  A társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:- a fordítási tevékenység elméleti kérdéseit,- a forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyagát,- a megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyagot,- a nemzetközi szervezeteket és az Európai Unió társadalmi és intézményi rendszerét,- a fordító szakma mechanizmusait, szabványait, etikai kódexeit,- a vonatkozó kommunikációs alapismereteket. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:- írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás,- célnyelvi szövegalkotásra,- szövegelemzésre forrásnyelven,- kiadványszerkesztésre,- nyelvi tanácsadásra,- terminológiai gyűjtemények készítésére,- fordítástámogató eszközök használatára. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:- idegennyelv-tudás,- jó kommunikációs képességek magyar és idegen nyelven,- állóképesség,- megbízáselemzés,- kritikai attitűd,- kreativitás,- problémamegoldó gondolkodás,- jó memória,- figyelemmegosztás és koncentráció,- folyamatos önképzésre való készség,- minőségre való érzékenység,- stratégiatervezés,- jó időbeosztás, határidők megtartása. A kompetenciák elsajátítását elősegítő tudáselemek, ismeretkörök:Általános ismeretek:- idegen nyelv használata és különböző nyelvi rétegeinek (dialektus, rétegnyelv, szaknyelv) ismerete, ilyen szövegek elemzése, értelmezése,- kulturális tanulmányok (spanyol nyelvterületek),- nyelvhelyesség (anyanyelv). Alapo ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. lengyel nyelvi referens és fordító

  Elsajátítandó kompetenciák: ­ a lengyel és a magyar nyelv magas szintű ismerete, amely képessé teszi a hallgatót a könnyed és szabatos kifejezésre, mind a szóbeli, mind az írásbeli érintkezésben; ­ a lengyel nyelv készségszintű alkalmazása intézményi ügyvitelben, adminisztrációban, levelezésben, külföldi partnerek fogadásakor, valamint nem kimondottan szaknyelvi fordítás és tolmácsolás során; ­ a jogi és európai uniós szakszókincs elemeinek elsajátítása.        Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A fenti kompetenciákat megalapozó nyelvi és kulturális ismeretek, úgymint:  ­ a mai lengyel nyelv nyelvtana és szókincse, helyes kiejtése; szociolingvisztika, a különböző beszédhelyzetekhez kötött stílusrétegek, a fordítás/tolmácsolás szempontjából releváns lengyel–magyar kontrasztív nyelvészeti jelenségek; ­ Lengyelország kultúrája, alapvető földrajzi, történelmi, irodalmi és művészeti tájékozottság, valamint ezen országok mindennapjainak, gazdasági és társadalmi-politikai változásainak folyamatos követése az írott és elektronikus sajtó révén.   Személyes adottságok: A nyelvismereten és a kulturális tájékozottságon túl ezek alkalmazásának képessége változatos kommunikációs helyzetekben; önálló, gyors és intelligens döntéshozatal, a külföldi partner szándékainak, gondolkodásmódjának megértése, a felmerülő vitás kérdések bölcs, mindkét fél számára kielégítő rendezése.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A megszerzett ismeretek és elsajátított készségek alkalmassá teszik a végz ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. olasz nyelvi referens és fordító

  Elsajátítandó kompetenciák: ­ az olasz és a magyar nyelv magas szintű ismerete, amely képessé teszi a hallgatót a könnyed és szabatos kifejezésre, mind a szóbeli, mind az írásbeli érintkezésben;  ­ az olasz nyelv készségszintű alkalmazása intézményi ügyvitelben, adminisztrációban, levelezésben, külföldi partnerek fogadásakor, valamint nem kimondottan szaknyelvi fordítás és tolmácsolás során; ­ a jogi és európai uniós szakszókincs elemeinek elsajátítása.  Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A fenti kompetenciákat megalapozó nyelvi és kulturális ismeretek, úgymint:  ­ a mai olasz nyelv nyelvtana és szókincse, helyes kiejtése; szociolingvisztika, a különböző beszédhelyzetekhez kötött stílusrétegek, a fordítás/tolmácsolás szempontjából releváns olasz-magyar kontrasztív nyelvészeti jelenségek; ­ Olaszország kultúrája, alapvető földrajzi, történelmi, irodalmi és művészeti tájékozottság, valamint ezen ország mindennapjainak, gazdasági és társadalmi-politikai változásainak folyamatos követése az írott és elektronikus sajtó révén. Személyes adottságok: A nyelvismereten és a kulturális tájékozottságon túl ezek alkalmazásának képessége változatos kommunikációs helyzetekben; önálló, gyors és intelligens döntéshozatal, a külföldi partner szándékainak, gondolkodásmódjának megértése, a felmerülő vitás kérdések bölcs, mindkét fél számára kielégítő rendezése.  A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A megszerzett ismeretek és elsajátított készségek alkalmassá teszik a végzetteket minden olya ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages