• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 110 items
 1. mesterszintű erdőfeltárási szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakmérnöki szakképzettség birtokában a mesterszintű erdőfeltárási szakmérnök   - képes önálló, a természetközeli többcélú többtulajdonosú erdőgazdálkodás céljainak megfelelő feltáróhálózat megtervezésére a térinformatika felhasználásával;   - képes az erdészeti út környezet-harmonikus tervezésére az informatika felhasználásával;   - megismeri a környezetkímélő építési technológiákat;   - elsajátítja az állapotértékelésen alapuló útfenntartási rendszeren keresztül a hatékony útfenntartás tervezését. Személyes adottságok és készségek:   - megbízhatóság;   - pontosság;   - önállóság;   - felelősségtudat;   - döntésképesség;   - rugalmasság;   - szervezőkészség;   - rendszerező képesség;   - gyakorlatias feladatértelmezés;   - információgyűjtés;   - logikus gondolkodás;   - kreativitás;   - ötletgazdagság;   - intenzív munkavégzés;   - jó problémamegoldás;   - eredményorientáltság;   - mérnöki etika. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakon végzett   - a szakmérnöki szakképzettség birtokában jogosult lesz feltáróhálózatok és erdészeti utak tervezésére;   - alkalmassá válik az informatika felhasználására az erdészeti műszaki tervezések területén;   - megismeri a korszerű geodéziai műszerek használatát;   - képessé válik úthálózatok fenntartási tervének rendszerszemléletű tervezésére;    - alkalmas lesz az erdészeti utak műszaki ellenőrzésére és az építési állapot minősítésére. ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. mesterszintű erdőművelési és erdőhasználati szakmérnök

  A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A mesterszintű erdőművelési és erdőhasználati szakmérnök    * képes a folyamatos erdőborítás szerinti erdőgazdálkodás irányítására;   * a megszerzett ismeretek birtokában képes az átalakító és szálaló üzemmódú erdőállományok erdőtervezési, erdőművelés és erdőhasználati munkáinak tervezésére és kivitelezésére;   * megismeri az erdőgazdálkodás jogi, munkavédelmi és természetvédelmi kapcsolatait;   * megismeri az erdőállományok új kórokozóit és kártevőit, valamint az ellenük való védekezés lehetőségeit;   * elsajátítja az erdőgazdálkodásban alkalmazott térinformatikai, műszaki ismereteket;   * elsajátítja az ültetvényes faanyagtermesztés mint a megújítható energiaforrások egyik fajtájának korszerű, új ismereteit. Személyes adottságok, készségek:   * felelősségtudat, elhivatottság, döntésképesség, pontosság, önállóság;   * gyakorlatias feladatértelmezés, szervező- és rendszerezőkészség, rugalmasság;   * kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, eredményorientáltság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A végzett hallgató a mester szintű erdőművelési és erdőhasználati szakmérnöki szakképzettség birtokában   * alkalmas az erdőművelés és erdőhasználat ágazati összekapcsolására;   * alkalmas a folyamatos erdőborítás munkálatainak tervezésére, kivitelezésére és ellenőrzésére;   * képes az ültetvényes faanyagtermesztés mint alternatív energiaforrás tervezésére. ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   * a szakképzettség birtokában a mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító képes önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vad- és élőhely-gazdálkodásra, korszerű vadtartási és nevelési technológiák alkalmazására;   * a megszerzett ismeretek birtokában képes a vadászat és a vadgazdálkodás szakirányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható – a terület, valamint a védett és vadászható állatállomány igényeit figyelembe vevő módon – a vadgazdálkodás tervezésére és a vadállomány szabályozására;   * elsajátítja a vadászatok hatékony szervezésének és biztonságos, eredményes lebonyolításának munkálatait;   * megismeri a vadászati ágazat jogi hátterét, ökonómiai jellemzőit, marketing és munkaügyi kérdéseit, kultúrtörténetét, természetvédelmi, erdészeti és mezőgazdasági ágazati kapcsolatait. Személyes adottságok és készségek:   * felelősségtudat;   * elhivatottság;   * döntésképesség;   * pontosság;   * önállóság;   * gyakorlatias feladatértelmezés;   * szervező- és rendszerező készség;   * rugalmasság;    * kreativitás;   * ötletgazdagság;   * intenzív munkavégzés;   * eredményorientáltság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakon végzett korszerű tudással felvértezve alkalmas:   * a vadgazdászatra jogosult feladatainak irányítására, levezetésére és ellátására;   * a vadgazdálkodás szakigazgatási és ellenőrzési feladatainak ellátására;   * a vadgazdálkodás ágazati kapcsolatainak összehangolására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   * a szakképzettség birtokában a mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök képes önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vad- és élőhely-gazdálkodásra, korszerű vadtartási és nevelési technológiák alkalmazására;   * a megszerzett ismeretek birtokában képes a vadászat és a vadgazdálkodás szakirányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható – a terület, valamint a védett és vadászható állatállomány igényeit figyelembe vevő módon – a vadgazdálkodás tervezésére és a vadállomány szabályozására;   * elsajátítja a vadászatok hatékony szervezésének és biztonságos, eredményes lebonyolításának munkálatait;   * megismeri a vadászati ágazat jogi hátterét, ökonómiai jellemzőit, marketing és munkaügyi kérdéseit, kultúrtörténetét, természetvédelmi, erdészeti és mezőgazdasági ágazati kapcsolatait. Személyes adottságok és készségek:   * felelősségtudat;   * elhivatottság;   * döntésképesség;   * pontosság;   * önállóság;   * gyakorlatias feladatértelmezés;   * szervező- és rendszerező készség;   * rugalmasság;    * kreativitás;   * ötletgazdagság;   * intenzív munkavégzés;   * eredményorientáltság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakon végzett korszerű tudással felvértezve alkalmas:   * a vadgazdászatra jogosult feladatainak irányítására, levezetésére és ellátására;   * a vadgazdálkodás szakigazgatási és ellenőrzési feladatainak ellátására;   * a vadgazdálkodás ágazati kapcsolatainak összehangolására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. mesterszintű vadhigiénikus szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A hallgató- megismeri az önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vad- és élőhely-gazdálkodást, a korszerű vadtartási és nevelési technológiák alkalmazását;- a megszerzett ismeretek birtokában képes a vadászat és a vadgazdálkodás szakirányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható – a terület, valamint a védett és vadászható állatállomány igényeit figyelembe vevő – módon a vadgazdálkodás tervezésére és a vadállomány szabályozására, beleértve vadászatok hatékony szervezésének és biztonságos, eredményes lebonyolításának munkálatait;- ellátja a vadegészségügyi és vadhigiéniai feladatokat a vadállomány egészségének megőrzése, valamint az emberre terjedő betegségek elkerülése érdekében;- a vadhúsvizsgálat, az élelmiszerhigiéniai és élelmiszerbiztonság ismeretében képes biztosítani a vad kiváló élelmiszerként való felhasználását. Személyes adottságok és készségek:- felelősségtudat;- elhivatottság;- döntésképesség;- pontosság;- önállóság;- gyakorlatias feladatértelmezés;- szervező- és rendszerező készség;- rugalmasság; - kreativitás;- ötletgazdagság;- intenzív munkavégzés;- eredményorientáltság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakon végzett korszerű tudással felvértezve alkalmas:- a vadgazdálkodásra jogosult feladatainak irányítására, levezetésére és ellátására;- a vadegészségügy szakigazgatási és ellenőrzési feladatainak ellátására;- a vadgazdálkodás ágazati kapcsolatainak összehangolására;- a vad élelmi ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Metsanduse spetsialist, tase 5

  Metsanduse kutseala koosneb viiest kutsest: raietööline, tase 3, metsur, tase 4, forvarderioperaator, tase 4, harvesterioperaator, tase 4 ja metsanduse spetsialist, tase 5. Metsanduse spetsialist, tase 5 inventeerib metsa, planeerib ja korraldab metsamajanduslikke töid: metsakasvatamine, puiduvarumine, puidu vedamine, puidu hakkimine ja metsaparandus. Metsanduse spetsialist suhtleb töövõtjatega, klientidega ja koostööpartneritega. Metsanduse spetsialisti kutse sisaldab metsur, tase 4 kompetentse. ...

  Awarding bodyEesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 7. Metsur, tase 4

  Metsanduse kutseala koosneb viiest kutsest: raietööline, tase 3, metsur, tase 4, forvarderioperaator, tase 4, harvesterioperaator, tase 4 ja metsanduse spetsialist, tase 5. Metsur, tase 4 on oskustöötaja, kes teeb ise ja korraldab metsakasvatusega ja puidu varumisega seotud töid. Ta juhendab teiste tööd ja võtab vastutuse töötulemuste eest. Metsur juhindub oma töös püstitatud metsakasvatuslikest eesmärkidest. Puidu varumisel juhindub ta raielangi tehnoloogilisest skeemist ja sortimendi kvaliteedinõuetest, luues optimaalsed töötingimused puidu kokkuveoks ja ladustamiseks. Metsur kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaagi ning teisi töö- ja turvavahendeid. Metsuril on eeldusi luua oma väikeettevõte ning seda majandada. Metsur, tase 4 sisaldab raietööline, tase 3 kompetentse. ...

  Awarding bodyEesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 8. Motorfűrész-kezelő

  A képesítéssel rendelkező képes: Gallyazni, darabolni, adaptereket kezelni. Karbantartani a motorfűrészeket és az adaptereket. Felismerni a legfontosabb faés cserjefajokat. Vállalkozást indítani, működtetni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Music editor (no legal status)

  Candidates will be able to: plan and organise their own work and the work of a team, ensure the quality and efficiency of own work in the working environment in accordance with regulations and standards, keep abreast of development of the profession, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, develop enterprise characteristics, skills and behaviour, communicate with co-workers, use modern ICT, computer equipment and software, create a draft content plan for music programmes, present music programmes, plan and conduct interviews with guests on music programmes, report on musical events, participate in the recording, processing and post-production of a music programme, take responsibility for regularly enriching the radio archive. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. Operator of agricultural and horticultural machinery and equipment (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare and ensure the quality of their own work, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, communicate with the relevant professional services and clients, develop enterprising characteristics, skills and behaviour, plan and organise services using agricultural and horticultural mechanisation, prepare and set up agricultural and horticultural machinery and equipment for work, perform mechanical services using agricultural and horticultural machinery and equipment, maintain, clean, preserve and keep agricultural and horticultural machinery and equipment. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages