• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 883 items
 1. Bachelor´s Programme in Language, Literature and Media

  Är du språkintresserad och vill arbeta med kommunikation? Här får du lära dig hur medier har påverkat våra språkliga uttrycksformer och föreställningar om samhället samt hur språk och litteratur fungerar i dagens medielandskap. Kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier ger dig kritisk, analytisk och praktisk kunskap om hur kulturella och mediehistoriska förhållanden påverkar vår samtid. Dagens digitala omvandling av samhället innebär att text och information produceras och publiceras i en allt snabbare takt. I en mångkulturell och flerspråkig värld finns behov av värdering, tolkning och utformning av information och texter inom många områden. Utbildningen ger dig en bred litterär och språklig orientering, som i kombination med övning i att kritiskt läsa, bedöma, redigera och producera texter i olika genrer och medier gör dig väl förberedd att möta dagens mediala förändringar. Efter utbildningen är du kvalificerad att arbeta inom t.ex. kommunala och statliga organisationer, medie-, förlags- eller skolvärlden eller inom nationella och internationella företag. Du kan arbeta som kommunikationsanalytiker, redaktör, litteraturkritiker, översättare, språkvårdare eller med kommunikationsplanering i vid mening. Programmet ger behörighet för studier på avancerad nivå. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Baznīcas mūzika- Prof. bak. studijas

  Programma sagatavo Baznīcas darbiniekus, kas mācītāja pārraudzībā vada un veido draudzes mūzikas dzīvi saskaņā ar savas Baznīcas mācību, prot vadīt kori un spēlēt mūzikas instrumentus, nodrošina dievkalpošanas norisēm nepieciešamo muzikāli liturģisko izveidojumu; izstrādā plānu muzikāli liturģiskā darba veidošanai un attīstīšanai. Priekšmetu apguve ietver gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības un pārbaudījumus. ...

  Provider NameNodibinājums "Lutera Akadēmija"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Bibliotekskundskab og videnskommunikation

  Du får bl.a. undervisning i analyse og organisering af information og viden, vidensgenerering og webbaseret informationssøgning eller målgruppeanalyse og -metode.Du har mulighed for at søge beskæftigelse som fx projektleder, informationsspecialist eller webmedarbejder i såvel offentlige som private virksomheder eller kulturinstitutioner. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Kolding (HHS.Kolding)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)- Bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sniegt akadēmisko izglītību Bībeles mākslā un ikonogrāfijā, kā arī veicināt zinātniskās darbības attīstību konceptuāli jaunā - Bībeles un sakrālās mākslas virzienā. Šī programma veido un attīsta Latvijas ikonu glezniecības skolu, kas balstīta ikonogrāfijas tradīcijās un kanonā. Akadēmiskā studiju programma “Bībeles māksla” ir vienīgā studiju programma Eiropā, kur var apgūt šādas prasmes: ikonu gleznošanu, altārglezniecību un sakrālo grafiku. Ikonogrāfu trūkst ne tikai Latvijā, bet daudzās Eiropas valstīs. Absolventi saņem vērtīgus Baznīcas pasūtījumus darbam Grieķijā, Izraēlā, Bulgārijā, Krievijā un Latvijā. Šīs programmas stiprā puse ir senbaznīcas mantojuma apzināšana, klasiskās mākslas priekšmeti (zīmēšana, kompozīcija, gleznošana), sakrālās mākslas simbolikas studijas. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Catholic Theology

  Objective(s) of a study programme: Catholic Theology Study Program aims to prepare qualified specialists of Catholic theology researchers of theological issues in contemporary world who will be able to work for Catholic institutions, applying Catholic Church’s teaching to pastoral work with youth and adults. Learning outcomes: Upon successful completion of the program, students will be able to: 1. Philosophically interpret the essential questions of human existence. 2. Interpret the content of Christian revelation in its historical and today’s context. 3. Substantiate authentic teaching of the Church in all areas of pastoral activity. 4. Prepare all age groups for Sacraments. 5. Organize the pastoral work in parishes, Church organizations, and state institutions. 6. Implement prepared projects in practice, as members of a team. 7. Choose the best ways of cooperation in various fields between the Church and State. 8. Appreciate the role of ecumenism and interreligious dialogue in pastoral activity. 9. Critically assess the social, cultural and political context of the country, in order to assist civil society’s development and contribute to the country’s smart, integral growth. 10. Comprehensively articulate a positive impact of Christianity and the Catholic Church on individuals, society and state, on the level of both religious education and public dialogue within some part of a religiously indifferent society. Activities of teaching and learning: Activitiesof teaching and learning are chosen in accordance wit ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Classic Studies, Minor

  1.    KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING1.2.    Students have general knowledge and understanding of Roman and/or Ancient Greek history, culture and language, its/their uniqueness and impact on European history and culture.1.3.    Students are able to use their knowledge and understanding in scholarly pursuits or in their profession and possess the ability to find scholarly arguments for claims they make in their respective area of study. 2.    TYPE OF KNOWLEDGE2.2.    Students have a significant knowledge and understanding of: (i) a selected portion of Ancient Greek and Roman literature in the source language, (ii) a wide-ranging knowledge of the history of Ancient Greek and Roman literature and cultures, (iii) Ancient Greek and Latin grammar, (iv) main points in the history of Ancient Greece and Rome. 3.    PRACTICAL SKILLS3.2.    Students have a grammatical ability that reflects some experience of dealing with a complicated foreign language. 3.3.    Students are able to analyse topics in a professional context.3.4.    Students are able to work independently and in an organised manner on topics within their subject over and above what constitutes to be general ability.3.5.    Students are able to write clear, well-structured and logical texts.3.6.    Students are able to set objectives, prepare a project schedule and follow it. 4.    THEORETICAL SKILLS4.2.    Students are able to deal with Latin and/or Ancient Greek texts with the help of a dictionary.4.3.    Students have the ability to put forth and describe schol ...

  Provider NameHI

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 7. CLASSICAL SCIENCE

  CLASSICAL SCIENCE (KLASIČNE NAUKE) is a four-year Bachelor programme (240ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Philosophy in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 8. Cognitive Neuroscience- Neuropsychology and Consciousness Studies

  Cognitive Neuroscience - Neuropsychology and Consciousness Studies ...

  Provider NameUniversity of Skövde

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Conservation Integrated Conservation of Built Environments

  Conservation Integrated Conservation of Built Environments ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Conservation, Building Crafts

  Conservation, Building Crafts ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages