• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 217 items
 1. Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: közreműködni a tervezési folyamattól a projektcélok megvalósításában elősegíteni a szükséges erőforrások biztosítását alkalmazni a projektre vonatkozó jogszabályokat és szakmai előírásokat segíteni a projekt működéséhez szükséges információáramlást és az információk naprakész kezelését kialakítani az ügyviteli, illetve dokumentációs rendszert, részt venni annak fenntartásában felkutatni a pályázati lehetőségeket közreműködni a pályázat megírásában a pénzügyi fejezetek kidolgozásával javaslatot tenni a menedzsmentnek a projektfinanszírozás megvalósítására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Pénzügyi ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában, elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat, ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat, közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban, részt venni a befektetési döntések előkészítésében, összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni, pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni, irodai szoftvereket használni, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Számviteli ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat könyvelési feladatokat ellátni értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni vezetni az analitikus nyilvántartásokat elszámolni a termelési költségeket közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában számítógépes programcsomagokat használni feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Termékdíj ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: termékdíj bejelentéssel, bevallással, nyilvántartással kapcsolatos feladatokat végezni megfelelő módon alkalmazni a termékdíjhoz kapcsolódó nemzeti jogszabályokat elvégezni a termékdíj köteles termékek adózásával/adóztatásával kapcsolatos feladatokat betartani/betartatni a bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendre vonatkozó szabályokat a vámeljárások során közreműködni a vámáru-nyilatkozatok termékdíjjal kapcsolatos mellékleteinek megfelelő elkészítésében kapcsolatot tartani a vám- és környezetvédelmi hatóságokkal. szerződés alapján kapcsolatot tartani a hasznosítást koordináló szervezetekkel, elkészíteni és megküldeni részükre a beszámolókat ellátni a Kötelező Tarifális Felvilágosítás kérelmezésével, alkalmazásával kapcsolatos feladatokat. alkalmazni az Európai Unióban a termékdíjhoz kapcsolódó rendeleteket, irányelveket és bírósági döntések rendelkezéseit. vezetni a termékdíjhoz kapcsolódó külön nyilvántartásokat, kezeli és rögzíti az adatokat, betartja a nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírásokat közreműködni a termékdíjhoz kapcsolódó szerződések megkötésében közreműködni a termékdíjhoz szorosan kapcsolódó beszerzési és értékesítési ügyletek megkötésénél, megadni az ügylethez kapcsolódó termékdíjas és hulladékhasznosítási kötelezettségekről szóló információkat. megbízás alapján, a külön jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén képviseleti feladatokat ellátni. érvényesíteni a termékdíjjal kapcsolatos eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert kö ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Tetőfedő

  A képesítéssel rendelkező képes: gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni a szükséges helyeken munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket. betartani a biztonsági előírásokat baleset esetén az előírások szerint eljárni munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat kiszámolni a tetőfedési aljzatok anyagszükségletét szemrevételezni a tetősík egyenességét, és ha kell, kiigazítani megrajzolni a fedélidomot meghatározni a tető valós felületeit kiszámolni a tető geometriai méreteit felismerni és használni az alátéthéjazatok fajtáit tetőléc távolságot számolni valós szarufa hosszat kiszámítani a mérő eszközöket biztossággal használni használni a tetőfedés kéziszerszámait derékszöget szerkeszteni tetőfedési aljzatokat készíteni tetősík ablakot beépíteni alátéthéjazatot készíteni használni a tetőfedéshez szükséges kisgépeket használni a tetőfedő anyagokra kiadott termékismertetőket számolni az átszellőztetett tető légrés keresztmetszeteit értelmezni a tető rétegrendjében található anyagokat betartani és az előírások alapján használni a tetőfedési és alátéthéjazat előírt munkavédelmi előírásait az ácsmunkát leellenőrizni, előkészíteni a fedést ellenőrizni a kapcsolódó bádogos szerkezeteket elkészíteni a fedés aljzatát különféle anyagokból megtervezni a tetőfedés munkafolyamatát megteremte ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető

  A képesítéssel rendelkező képes: -egy adott munkaterület nagyságtól függetlenül – teljes körű tisztítás-technológiai rendszerének felépítésére, az ehhez szükséges információk beszerzésére felismerni a burkolatokat, szennyeződéseket és azok kockázatait a megszerzett információk alapján a szakmailag indokolt, ár/érték arányban leghatékonyabb eljárások és technológiák kiválasztására a megrendelővel és a saját szervezetén belül az alá-, fölé-, mellérendelt munkatársakkal a szolgáltatással összefüggő kapcsolattartásra a szolgáltatás végrehajtásához szükséges összes erőforrás meghatározására -a humánerőforrás jogszerű és biztonságos foglalkoztatására –-a humánerőforrás toborzására, kiválasztására, posztra helyezésére, szaktudásuk folyamatos fejlesztésére, minősítésére a csapatépítésre, a folyamatok kontrollálására -szervezete által biztosított többi erőforrás kihelyezésére, üzembe helyezésére és szakszerű használatuk biztosítására a terveknek megfelelő eszközrendszer műszaki paramétereinek meghatározására a rendelkezésére álló eszközrendszer karbantartása és szakszerű tárolásának megszervezésére egy minőség-, környezet-, MEBés információbiztonsági irányítási rendszer környezetében dolgozni, a rá vonatkozó szabályokat betartani, illetve az irányítása alá tartozó személyzettel megismertetni a rájuk vonatkozó szabályokat a kockázatok és nem megfelelőségek megelőzésére, valamint az előforduló nem megfelelőségek hatékony kezelésére a megfelelő megelőző, helyesbítő intézkedések végrehajtására, végrehajtatására a megvaló ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Vegyipari rendszerkezelő

  A képesítéssel rendelkező képes: -a beszállított alapanyagok, gyártási segédanyagokat fogadni, raktározni; -a beszállított anyag minőségével és pontos mennyiségével kapcsolatos gyorsvizsgálatokat elvégezni; (üzemanalitikai feladatok, fizikai és kémiai alapjellemzők mérése) beszállított anyagot feldolgozásra előkészíteni; -a gyártás során felmerülő javítási, karbantartási munkákat felmérni; –-a gyártás során felmerülő javítási, karbantartási munkákhoz szükséges eszközöket, szerszámokat és segédanyagokat kiválasztani, a vonat az alapvető gyorsjavításokat (tömítéscsere, szabványos cserealkatrész beépítése, kenési rendszer ellenőrzése, kenőanyag utántöltése) elvégezni; új berendezés üzembe helyezésében részt venni; -figyelemmel kísérni a gyártási paraméterek alakulását, értékelni és összehasonlítani a technológiai utasítással; a korszerű, automatizált gyártás folyamatjelző műszereit leolvasni, értékelni, és a jelzések alapján a technológiai utasításnak megfelelő mértékben beavatkozni; technológiai utasítás, recept vagy leírás alapján működtetni vegyipari berendezéseket, végrehajtani gyártási technológiát; a korszerű, automatizált sorozattermelő (adagoló, kiszerelő, csomagoló stb.) berendezések vezérlőelemeit pneumatikus, elektromos vagy hidraulikus vezérlőeszközeit - üzembe helyezni, működésüket ellenőrizni és a szükséges mértékű zavarelhárítást végrehajta közreműködni az üzemzavarok, minőségi problémák elhárításában -ellenőrizni a zavartalan alapanyagés energiaellátást; –-betartani az üzemre, gyártási folyamatokra ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Állattartó szakmunkás

  A képesítéssel rendelkező képes: gondozni az állatokat, állatjóléti, állategészségügyi és higiéniai feladatokat ellátni, elvégezni a takarítási, tisztítási és fertőtlenítési feladatokat, takarmányozni, etetni és itatni az állatokat, elvégezni a szaporítási és utódgondozási feladatokat, az állattartás gépeit működtetni, beállítani, karbantartani, elvégezni az épületek, építmények karbantartását, elvégezni a munka-, tűz-, balesetés környezetvédelmi feladatokat, vezetni az állattartó telep nyilvántartásait, bizonylatait, piaci ismeretei révén elvégezni a beszerzéssel és értékesítéssel kapcsolatos feladatokat. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Cipőkészítő

  A képesítéssel rendelkező képes: megállapodni a megrendelővel a készítendő cipő típusáról, méretéről, a szükséges javításokról modellrajzot készíteni árkalkulációt készíteni megtervezni a terméket kiválasztani a szükséges anyagokat cipőfelsőrész alkatrészeit kiszabni, előkészíteni cipőfelsőrészt összeállítani cipőalsórész alkatrészeket előkészíteni a felső és alsó részt (technológiától függő) összeszerelni minőségellenőrzést végezni a kész cipőt tisztítani, festeni, fényezni használt lábbeliket javítani, felújítani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. CNC gépkezelő

  A képesítéssel rendelkező képes: ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages