• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 924 items
 1. Bachelor's Programme in Programming

  Bachelor's Programme in Programming ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Informatics with Focus on Systems Development

  IT är en viktig del av människors och organisationers arbete. Vill du designa nytänkande och hållbara IT-lösningar är programmet Informatik med inriktning systemutveckling något för dig. Utbildningen är treårig och ges både på campus och distans. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Informatics with Focus on Systems Development

  IT är en viktig del av människors och organisationers arbete. Vill du designa nytänkande och hållbara IT-lösningar är programmet Informatik med inriktning systemutveckling något för dig. Utbildningen är treårig och ges både på campus och distans. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. -

  Utbildningen är en påbyggnadsutbildning som vänder sig till dig som redan har läst ett tvåårigt högskoleprogram inom nätverksteknik och vill fördjupa och bredda dig både tekniskt och akademiskt. Under året studerar du avancerad nätverksteknik men det ingår även en mindre del programvaruteknik, projekthantering och matematik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete i datateknik på kandidatnivå. Efter programmet har du fördjupat dina kunskaper inom avancerade nätverkstekniker, projekthantering, mätmetoder samt analys och design.Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, projektarbeten, problemorienterade arbetsformer m.m. Utbildningen är ettårig och bedrivs på helfart. Vanligtvis läser man två kurser parallellt. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Web Programming

  WEBBPROGRAMMERING 120 högskolepoäng Vill du jobba med de senaste teknikerna inom webbutveckling, webbprogrammeringoch programmering? Utbildningen börjar med programmering i Python parallellt med webbprogrammering I HTML, CSS, JavaScript, PHP och databaser med SQL i Unixmiljö. Efterhand skriver du kod för alltmer avancerade webbplatser, webbtjänster och mobile webbapplikationer. Du sätter dig in i hur webbaserade ramverk fungerar, både på klient- och serversidan, samtidigt som du lär dig om öppen källkod och utvecklingsverktyg. En viktig del av utbildningen är kunskap i hur olika tekniker fungerar och hänger ihop, så att du kan lära dig nya verktyg I takt med att gamla utvecklas och byts ut. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som konsult, programmerare, testare, projekt-/teamledare eller chef inom webb- och programutvecklingsbranschen. ...

  Provider NameBlekinge Institute of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Bachelor of Science in Engineering: Computer Security

  HÖGSKOLEINGENJÖR I IT-SÄKERHET 180 högskolepoäng Som expert i IT-säkerhet skyddar du samhället mot brott över nätet: datavirus, hackerattacker och andra digitala hot. Utbildningen ger dig dessa kunskaper samt hur människor och datorer fungerar tillsammans. De två första åren ägnar du dig åt datavetenskap, statistik, matematik och informationssäkerhet. Här finns ett samarbete med civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.Laborationer är ett viktigt inslag i utbildningen och vi har ett specialanpassat säkerhetslaboratorium vid BTH för det ändamålet. Efter utbildningen kan du arbeta hos polisen, försvarsmakten och företag som exempelvis säkerhetschef eller IT-specialist. ...

  Provider NameBlekinge Institute of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Web Programming

  WEBBPROGRAMMERING 180 högskolepoäng Vill du jobba med de senaste teknikerna inom webbutveckling, webbprogrammering och programmering? På BTH skaffar du dig kunskaperna som allt fler företag efterfrågar, både i Sverige och internationellt. Du får en gedigen grund i traditionell programvaruutveckling och din specialitet blir programmering i webbmiljö. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som konsult, programmerare, testare, projekt-/teamledare eller chef inom webb- och programutvecklingsbranschen.Behovet av utvecklare som kan programmera i webbmiljö ökar. På BTH får du en gedigen grund i programvaruutveckling och din specialitet blir programmering i webbmiljö. Du sätter dig in i hur webbaserade ramverk fungerar, både på klient- och serversidan, samtidigt som du lär dig om öppen källkod och utvecklingsverktyg. En viktig del av utbildningen är kunskap i hur olika tekniker fungerar och hänger ihop, så att du kan lära dig nya verktyg i takt med att gamla utvecklas och byts ut. Du läser projektbaserade kurser i samarbete med företag där du tränas i att projektleda och testa samt att göra tidsplaner och budget. Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen. Vill du hellre ha en teknologie kandidatexamen så krävs det att du läser minst två kurser i matematik. Dessa kan läsas under andra och tredje året. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som konsult, programmerare, testare, projekt-/teamledare eller chef inom webb- och programutvecklingsbranschen. ...

  Provider NameBlekinge Institute of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Technical Artist for Games

  TECHNICAL ARTIST I SPEL 180 högskolepoäng Har du ett intresse för både grafik och programmering? Då är technical artist i spel utbildningen för dig. En technical artist är något av en korsning mellan en grafikeroch en programmerare. Du kan arbeta både som grafiker och programmerare samt fungera som den viktiga länken mellan de båda rollerna. För att skapa framtidens spel och upplevelser behöver spelföretag och övrig industri kunna kombinera programmering och grafik på ett effektivt sätt. För att kunna göra detta behöver du både vara yrkesskicklig i användandet av 3D-grafik, programvara och behärska olika programmeringsspråk som används för skapandet av spel. Vi lägger lika stor vikt vid traditionell programmering som det visuella arbetet.Du lär dig programmering, spelutveckling, 3D-modellering, skissteknik, karaktärsanimation och speltekniker. Förutom ämneskurserna jobbar du i små och stora projekt där du skapar spel. I ett antal kursmoment jobbar du tillsammans med studenter från andra spelutbildningar vid BTH. ...

  Provider NameBlekinge Institute of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Web Programming

  Web Programming ...

  Provider NameBlekinge Institute of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Software Engineering

  SOFTWARE ENGINEERING 180 högskolepoäng Vill du vara med och utveckla framtidens programvara med höga krav på prestanda och tillförlitlighet? Software Engineering passar dig som vill jobba med programvaruutveckling, oavsett vilken specialisering du tänkt dig. Utbildningen ger dig vägar in till de flesta yrken inom professionell mjukvaruutveckling, exempelvis programmerare, systemutvecklare, systemarkitekt, testledare, projektledare, produktledare eller chef inom mobila system, spel och affärssystem. Du kan jobba med i stort sett alla delar som berör programvara och AI.Utveckling av avancerad programvara i sociala medier, medicinsk utrustning, självkörande fordon, telekom och mobila plattformar ställer höga krav på funktion och prestanda och som i sin tur kräver kunskap inom olika teknikområden. Här får du kunskapen, tekniken och arbetssätten du behöver för att utveckla denna typ avprogramvara. Bland annat lär du dig C++/Java, Assembler/C och nätverksteknologier. Du studerar operativsystem (Unix och Linux), maskinnära programmering och mjukvarudesign. Under en stor del av utbildningen jobbar du i skarpa projekt tillsammans med företag. Under det tredje året kan du läsa på hemmaplan eller välja att studera utomlands hos några av våra partneruniversitet runt om i världen. Vi uppmuntrar utlandsstudier då kontaktnätet och arbetsmarknaden är och kommer att fortsätta vara internationell. ...

  Provider NameBlekinge Institute of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages