• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1416 items
 1. Master's Programme in Public Administration, Accounting and auditing

  Master's Programme in Public Administration, Accounting and auditing Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=S2OFF&focusid=REDO Location: Sweden Start Date:  2019-09-02 Education Level: Master's or equivalent Thematic area: Management and ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Master's Programme in Public Administration, Accounting and auditing

  Master's Programme in Public Administration, Accounting and auditing Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=S2OFF&focusid=REDO Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Master's or equivalent Thematic area: Management and ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master's Programme in Public Administration, Concepts and Issues in Policy Analysis

  Master's Programme in Public Administration, Concepts and Issues in Policy Analysis Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=S2OFF&focusid=POLC Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Master's or equivalent Thematic area: Management ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Master's Programme in Public Administration, Management

  Master's Programme in Public Administration, Management Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=S2OFF&focusid=LEDN Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Master's or equivalent Thematic area: Management and administration Language: ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Programme for Master of Science in Industrial and Management Engineering

  Civilingenjörsutbildningen ger dig breda och djupa kunskaper i teknikbaserad affärsutveckling. Du lär dig maskinteknik, produkt- och kvalitetsutveckling, ekonomi, marknadsföring och organisationsutveckling. Redan från första terminen kommer du att analysera och hitta innovativa lösningar på komplexa problem. Presentationsteknik, projektledning, samarbetsförmåga och nätverksbyggande är kompetenser som är nödvändiga för att bli en framgångsrik civilingenjör och går som en röd tråd genom hela utbildningen. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master Programme on Quality Improvement and Leadership in Health and Welfare

  Hälsa och välfärd är starkt sammanflätade med samhällsutvecklingen. Resurstillgång, befolkningsstruktur, reformer och nya styrformer tillsammans med en snabb medicinsk, teknisk och social utveckling ställer nya krav på ledning och ledare; nya behov och utmaningar kräver förändrade angreppssätt. Genom utbildningen utvecklar du de kompetenser som krävs för att leda och förbättra framtidens verksamheter. Socialstyrelsens föreskrifter så som ledningssystem, definierar viktiga målområden för hälsa och välfärd, och dessa återspeglas i utbildningens innehåll. De två första åren går på halvfart och kan avslutas med en möjlig magisterexamen. ...

  Provider NameJönköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Public Administration and Leadership: Master's Programme Sociology

  Public Administration and Leadership: Master's Programme Sociology ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Public Administration and Leadership: Master's Programme Political Science

  Public Administration and Leadership: Master's Programme Political Science ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Master of Science in Knowledge-based Entrepreneurship

  The Master’s programme in Entrepreneurship provides students with a dynamic learning environment, so that they may acquire scientific and practical knowledge about innovation and entrepreneurship as well as the skills to turn such knowledge into practice. The programme provides knowledge and skills relevant to developing new businesses as well as renewing existing businesses through entrepreneurship. This involves integrating knowledge about the interplay between services, design, and different types of knowledge with processes of entrepreneurship, business development and commercialization. The programme provides an individual learning process so that each student can develop their analytical and reflective capabilities, in relation to entrepreneurial processes. During year 2, teams of students are engaged in developing a business project or social entrepreneurship project in connection with their courses. These projects can be ideas generated by the students, or ideas that arise externally. GU Venture provides business coaching and additional support for these projects. Future career opportunities include starting new ventures; changing in large businesses through business development; PhD studies; consultancy, and changing society through social entrepreneurship See more at www.handels.gu.se/master and www.iie.handels.gu.se   ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master of Science in Innovation and Industrial Management

  “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change” Charles Darwin had it right in his famous statement. In business terms, if organizations do not change what they offer and the way they create and deliver them, then they may not be around much longer! Organizations need to constantly adapt to changing customer preferences, technological developments, and global competition in ways that positively affect their future profitability and competitiveness. The Innovation and Industrial Management (IIM) programme is concerned with analyzing problems and designing solutions for organizations operating in an environment associated with ever- changing markets and evolving technologies. The modern business leader must learn to utilize and mobilize existing resources for the organization’s current activities, while at the same time being able to explore new resources and skills to develop new businesses and services. The IIM programme focuses on providing students with knowledge, skills and insights on how companies overcome the challenges of combining ‘efficiency’ with ‘innovation’, or put differently combining  ‘doing what we do better’ with ‘doing what we do different’. Our graduates have entered a variety of professions, based upon their education, such as Business Development Analyst, Management Consultants, Innovation Manager, Brand Manager, Supply Chain Manager, Market Analyst and Procurement Analyst. The programme consi ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages