• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 64 items
 1. Applied history

  PR3 Būsimieji istorijos bakalaurai studijuoja šiuos pagrindinius studijų dalykus: Pasaulio istoriją, Lietuvos istoriją, įsisavina archeologijos, menotyros, kultūrinės antropologijos pagrindus, taikomosios istorijos metodologiją ir įgyja taikomosios istorijos konstravimo bei komunikacinių technologijų taikomojoje istorijoje taikymo įgūdžių. Iš viso per ketverius metus studijuoja 5 bendrojo universitetinio lavinimo, 20 privalomų ir 1 pasirenkamą studijų programos pagrindų dalyką bei 15 privalomų ir 6 pasirenkamus studijų programos specialaus lavinimo dalykus, atlieka šešias praktikas, rengia ir apgina bakalauro darbą. Būsimieji TI bakalaurai turi šešias praktikas: II studijų semestre - archeologinę (2 savaičių), IV - etnologinę (2 savaičių), V - istorinę (2 savaičių), VI studijų semestre numatyta praktika pasirinktinai - mokykloje arba verslo struktūroje (2 savaičių), VII semestre - pasirinktinai - archyve, paveldosaugoje arba leidykloje (2 savaičių), VIII semestre - pasirinktinai - kelionių agentūroje, savivaldybėje ar medija srityje (2 savaičių). Praktinių studijų trukmė - 12 savaičių. ...

  Provider NameLithuanian University of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Christian Antropological Pedagogy

  Future holders of a master’s degree in religion study theology, the Holy Bible, the philosophy of religion, Church law, methods of religious education (catechesis), psychology, etc. Practical training is organized in two stages: in university classrooms and investigative training in teaching or science institutions. The duration of practical training is four weeks. During the training, students are familiarized with topical issues of moral education (religion and ethics) and the situation at school, new trends in the curricula of religion as a subject, the possibilities for the creation of new teaching tools, and models and methods of religious education, and they enhance and develop the skills needed to perform scientific work and verify the results of a final master’s degree paper. This Christian anthropological pedagogy programme is intended for individuals who have a bachelor’s degree in religion and would like to obtain a master’s degree in religion. ...

  Provider NameLithuanian University of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Media Philosophy

  Būsimieji filosofijos magistrai studijuoja audiovizualinio meno estetiką, šiuolaikines medijų teorijas, virtualumą ir tikrovę, kompiuterijos filosofiją, vaizdą ir žodį medijose, medijų kultūrą ir visuomenę, oralumą ir raštą, medijų antropologiją ir archeologiją, techninių sistemų fenomenologiją, hiperteksto mediją ir kt. dalykus. Medijų filosofijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti filosofijos magistrais. ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Semiotics

  Future holders of a master’s degree in semiotics study the theory of semiotics, methodology of the humanities, semiotics text reading, social semiotics, cultural semiotics etc. Professional training is not planned. This semiotics programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree and would like to earn a master’s degree in semiotics. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages