• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 972 items
 1. Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről baleset esetén az előírások szerint eljárni elvégezni és irányítani a szőlő éves munkáit megtervezni és irányítani a szőlő betakarítását elvégezni és irányítani a szőlő átvételét, feldolgozását elvégezni és irányítani a must kezelését, javítását, tartósítását mustot erjeszteni, fehérés vörösbort készíteni bort tárolni, kezelni borkülönlegességeket készíteni szénsavas borokat készíteni bort palackozni bort minősíteni érzékszervi és laboratóriumi vizsgálatokkal gyártási és hatósági dokumentációkat vezetni bormarketing, borturizmus feladatait tervezni, végezni munkája során betartani és betartatni a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat betartani és betartatni a higiéniai szabályokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Broadcasting

  Broadcasting ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 3. Building Control

  Building Control ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 4. Business

  Business ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 5. Business Administration Assistant

  A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a munka- és ügyvitelszervezési eljárásokkal, a döntéstámogatás és a kontrolling módszertani alapjaival, az információs és a kommunikációs technikákkal. A gazdasági menedzser-asszisztensa) tudása- Ismeri a gazdálkodástudomány legalapvetőbb fogalmait, elméleteit, tényeit, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseit a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.- Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését.- Birtokában van a szakterület legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve probléma-megoldási módszereinek.- Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit.- Rendelkezik a szakterületen releváns egyéni és kisvállalkozói tevékenység előkészítéséhez, indításához szükséges ismeretekkel.- Rendelkezik a sikeres menedzseléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, beleértve a formális és informális szabályozási környezetet is.- Rendelkezik a vállalkozás egyes folyamatainak tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, döntés-előkészítési és operatív feladataiban való aktív részvételhez szükséges ismeretekkel.- Ismeri a vállalkozás üzleti tervkészítési folyamatát és az üzleti terv fejezeteit. Ismeri a pá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Business Information Technologist Assistant

  A képzés célja felsőfokú gazdaságinformatikus szakemberek képzése, akik képesek a gazdálkodás, illetve egyéb alrendszerek tevékenységrendszere, informatikai támogatásának területén felelősségteljesen részfeladatokat megoldani, együttműködni, valamint a létrehozott információs rendszerek teljes életciklusát gazdálkodási szempontú szolgáltató és elemző munkával támogatni. Ismerik a választott szakterület specifikus alkalmazási igényeit és lehetőségeit, tudnak csapatban dolgozni, kommunikálni, folyamatosan fejlesztik szakmai ismereteit. A gazdaságinformatikus-asszisztensa) tudása- Az angol nyelvtudása eléri a szakmai feladatokhoz elvégzéséhez, és a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet.- Rendelkezik a gazdaságinformatika területén a szakmai feladatok ellátásához szükséges általános és specifikus alapvető ismeretekkel.- Alapismeretekkel rendelkezik a vállalat tevékenységi rendszerével, a vállalati működés alapelveivel, pénzügyi-számviteli elszámolásával kapcsolatban.- Ismeri a vállalat funkcionális tagozódását, az értékteremtő folyamatok menedzsmentjével kapcsolatos alapfogalmakat és eljárásokat.- Ismeri az alapvető mikro- és makroökonómiai fogalmakat, a nemzetgazdasági teljesítményt mérő mutatókat.- Ismeri a matematika, statisztika és számítástudomány alapfogalmait, gyakorlati alkalmazási lehetőségeit.- Rendelkezik az információrendszerekkel, adatbázisokkal és programozással kapcsolatos alapismeretekkel.- Ismeri a szakma részterületének megfelelő szakspecifikus eszközöket, módszereket, eljárásokat.- Ism ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Business secretary (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) think critically, take independent decisions and solve problems, exert a positive influence on the company’s objectives by setting their own goals, continuous discovery of ways to improve their own work and self-evaluation, adapt to new situations, be proactive and show initiative in work and be oriented to constant improvement of performance, assume responsibility for ensuring quality and success of work performed, encourage knowledge transfer and innovation and assume responsibility for self-directed learning based on recognising their own strengths and weaknesses, and for lifelong learning, demonstrate an entrepreneurial approach, manage information effectively, link IT skills to all business functions, communicate, understand and respect cultural differences, show an orientation towards cooperation, group and team work, cooperation with colleagues, ethical and honest dealings with stakeholders in the working environment, (specific vocational competences) solve practical problems in the field of operations in practice, based on knowledge acquired in the field of economics, management, law, information and communication technology, Slovenian and foreign languages, organisation, organising business events, office management, financial accounting etc., make plans independently, organise, manage and monitor business process activities in the secretarial department and monitor the implementation of adopted business decisions, ensure administrative and technical sup ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 8. Bányaművelő technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: Betartja és betartatja a munka-, baleset-, egészség-, környezet- és tűzvédelmi előírásokat, munkaköri utasításokat készít. Ellenőrző méréseket végez, mérőműszereket alkalmaz Munkaterületén aktívan tevékenykedik, szakellenőrzést végez, külön útmutatás szerint irányítja a munkafeladatokat. Szerelteti és karbantartatja a bányásztati gépeket és eszközöket Vágatot hajtattat Fejtési munkát végeztethet Robbantási munkát végeztethet és ellenőrzi minden munkafázisát Ideiglenes biztosítást készíttet Fenntartási munkát végeztet Különleges vágathatási technológiát alkalmaztathat Intézkedik a váratlan események bekövetkeztekor Részt vesz bányamentési feladatok ellátásában és irányításában Betartatja a „bányatörvény és munkavédelmi törvény” előírásait. Munkaköri utasításokat készít, végrehajtat. Rekultivációs feladatokat végeztet, terepmunkát ellenőriz. Laboratóriumi munkát végez és végeztet. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. CAD-CAM informatikus

  A képesítéssel rendelkező képes: számítógépet kezelni, üzemeltetni munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységeket végezni alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni projekteket tervezni, nyomonkövetni és értékelni alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmezni az alkalmazott CAD szoftvert üzemeltetni 2D műszaki rajzot készíteni CAD szoftverrel 3D alkatrészmodellt készíteni parametrikus CAD környezetben 3D összeállítást készíteni parametrikus CAD környezetben összeállítási rajzot készíteni CAD szoftverrel az alkalmazott CAM szoftvert üzemeltetni két és háromtengelyes megmunkálást tervezni CAM szoftverrel megmunkálást szimulálni, a szimuláció alapján korrekciót végezni technológiai dokumentációt készíteni a szimuláció alapján az esetleges javításokat elvégezni a CAM szoftverrel posztprocesszált CNC programot megmunkálógépre illeszteni kétés háromtengelyes megmunkáláshoz CNC programot készíteni kétés háromtengelyes CNC szerszámgépet kezelni geometriai mérési feladatokat elvégezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Camera operator (no legal status)

  The candidates will be able to: Plan, prepare and control the video recording procedure of a television show, working alongside the production and technical teams; Ensure the quality and successfulness of their own work and follow professional developments; Use state-of-the-art information-communication technology, computer hardware and software; Perform the work in the manner as to not pose a threat to themselves and the environment; Take into account the principles of rational use of energy, materials and time, and develop entrepreneurial characteristics, skills and behaviour; Communicate and collaborate with the director, the production and technical teams in the preparation and implementation of a TV show; Operate the TV camera in agreement with the director and head cameraman; Keep up-to-date with and upgrade their knowledge of the content, forms and new concepts of television genres. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages