• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 289 items
 1. Sosionomi (AMK)

  Sosionomiopintosi rakentuvat yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisistä sisällöistä, joita tarkastellaan sosiaalipedagogisesta tietoperustasta ja käytännön toiminnasta käsin. Sosiaalipedagoginen toiminta tarkoittaa mm. asiakkaan tukemista, innostamista, kasvattamista ja sosiaalisten muutosten edistämistä. Työtä tehdään yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen kanssa. Oppiminen on tutkivaa, kokemuksellista ja yhteistoiminnallista. Sosionomiopintojesi ydinosaaminen rakentuu vähitellen. Ensimmäisen vuoden aikana opit hahmottamaan sosiaalialan työn yhteiskunnallisia sidoksia ja monitieteistä perustaa sekä sosionomin paikkaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmässä. Toisen vuoden aikana opit ymmärtämään sosiaalipedagogisen asiakastyön prosessia ja opit käytännössä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan tavoitteellista sosiaalipedagogista asiakastyötä. Kolmannen vuoden aikana opit jäsentämään organisaatioiden toimintaa ja niiden kehittämistarpeita sekä saat valmiuksia soveltaa tutkimuksen ja kehittämistyön menetelmiä keskeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Opintojen viimeisissä vaiheissa osoitat oppimistasi ja analysoit omaa ammatillisen kasvun polkuasi opinnäytetyössä ja mm. syventävissä seminaareissa. ...

  Provider NameKarelia University of Applied Sciences, Joensuu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

  Sosionomiopintosi rakentuvat yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisistä sisällöistä, joita tarkastellaan sosiaalipedagogisesta tietoperustasta ja käytännön toiminnasta käsin. Sosiaalipedagoginen toiminta tarkoittaa mm. asiakkaan tukemista, innostamista, kasvattamista ja sosiaalisten muutosten edistämistä. Työtä tehdään yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen kanssa. Oppiminen on tutkivaa, kokemuksellista ja yhteistoiminnallista. Sosionomiopintojesi ydinosaaminen rakentuu vähitellen. Ensimmäisen vuoden aikana opit hahmottamaan sosiaalialan työn yhteiskunnallisia sidoksia ja monitieteistä perustaa sekä sosionomin paikkaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Toisen vuoden aikana opit ymmärtämään sosiaalipedagogisen asiakastyön prosessia ja opit käytännössä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan tavoitteellista sosiaalipedagogista asiakastyötä. Kolmannen vuoden aikana opit jäsentämään organisaatioiden toimintaa ja niiden kehittämistarpeita sekä saat valmiuksia soveltaa tutkimuksen ja kehittämistyön menetelmiä keskeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Opintojen viimeisissä vaiheissa osoitat oppimistasi ja analysoit omaa ammatillisen kasvun polkuasi opinnäytetyössä ja mm. syventävissä seminaareissa. Sosionomikoulutuksen monimuotototeutus rakentuu noin kerran kuukaudessa toteutettavasta, viiden arkipäivän (ma - pe) lähiopetusviikosta ja niiden välisistä etäopiskelujaksoista. Etäjaksoilla työskentelyä ohjataan Moodle-verkko-oppimisympäristössä ja lähiopetusta ja -ohjausta toteutetaan AC-verkkoneuvottelu ...

  Provider NameKarelia University of Applied Sciences, Joensuu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

  Sosionomiopintosi rakentuvat yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisistä sisällöistä, joita tarkastellaan sosiaalipedagogisesta tietoperustasta ja käytännön toiminnasta käsin. Sosiaalipedagoginen toiminta tarkoittaa mm. asiakkaan tukemista, innostamista, kasvattamista ja sosiaalisten muutosten edistämistä. Työtä tehdään yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen kanssa. Oppiminen on tutkivaa, kokemuksellista ja yhteistoiminnallista. Sosionomiopintojesi ydinosaaminen rakentuu vähitellen. Ensimmäisen vuoden aikana opit hahmottamaan sosiaalialan työn yhteiskunnallisia sidoksia ja monitieteistä perustaa sekä sosionomin paikkaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Toisen vuoden aikana opit ymmärtämään sosiaalipedagogisen asiakastyön prosessia ja opit käytännössä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan tavoitteellista sosiaalipedagogista asiakastyötä. Kolmannen vuoden aikana opit jäsentämään organisaatioiden toimintaa ja niiden kehittämistarpeita sekä saat valmiuksia soveltaa tutkimuksen ja kehittämistyön menetelmiä keskeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Opintojen viimeisissä vaiheissa osoitat oppimistasi ja analysoit omaa ammatillisen kasvun polkuasi opinnäytetyössä ja mm. syventävissä seminaareissa. Sosionomikoulutuksen monimuotototeutus rakentuu noin kerran kuukaudessa toteutettavasta, viiden arkipäivän (ma - pe) lähiopetusviikosta ja niiden välisistä etäopiskelujaksoista. Etäjaksoilla työskentelyä ohjataan Moodle-verkko-oppimisympäristössä ja lähiopetusta ja -ohjausta toteutetaan AC-verkkoneuvottelu ...

  Provider NameKarelia University of Applied Sciences, Joensuu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus

  Yhteisöpedagogikoulutus koostuu 135 opintopisteen (op) ydinosaamisesta, 30 op täydentävästä osaamisesta, 30 op harjoitteluista sekä 15 op opinnäytetyöstä. Ydinosaamiseen liittyvissä opinnoissa rakennat ammatti-identiteettiä ja osaamista, jotka tuovat sinulle kyvyn tarttua oman alasi haasteisiin ja ongelmiin. Opit kuinka erilaisin yhteistoiminnallisin ja yhteisöllisin menetelmin saat aikaan myönteisiä vaikutuksia nuorten arkeen ja elämänlaatuun. Täydentävissä opinnoissa voit syventyä oman kiinnostuksesi mukaan yhteisöpedagogin erilaisiin työkenttiin, kohderyhmiin ja työmenetelmiin. Sinulla on mahdollisuus myös suorittaa Xamkin kaikille opiskelijoille yhteisistä täydentävistä opinnoista Venäjä-opinnot, innovaatio- ja yrittäjyysopinnot tai digitaalisen tiedonhallinnan ja palvelujen opinnot. Lue lisää opintojen sisällöstä opinto-oppaasta. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus

  Lähiopetusta on 2-3 arkipäivää kuukaudessa. Lähiopetusjaksojen välillä opiskelu tapahtuu itsenäisenä työskentelynä mm. verkko-opintoina. Yhteisöpedagogikoulutuksen kokonaisuus koostuu 135 opintopisteen (op) ydinosaamisesta, 15 op:n täydentävästä osaamisesta, 30 op:n harjoitteluista, 15 op:n vapaasti valittavista opinnoista sekä 15 op:n opinnäytetyöstä. Pakolliset ammattiopinnot Ydinosaamiseen liittyvissä opinnoissa rakennat ammatti-identiteettiä ja osaamista, jotka tuovat sinulle kyvyn tarttua oman alasi haasteisiin ja ongelmiin. Opit kuinka erilaisin yhteistoiminnallisin ja yhteisöllisin menetelmin saat aikaan myönteisiä vaikutuksia nuorten arkeen ja elämänlaatuun. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot Täydentävissä opinnoissa syvennät ja laajennat ammatillista osaamistasi ja vahvistat ammatillista otettasi. Alan työkokemuksesta riippuen tutkintoon kuuluu 0-10 opintopistettä harjoittelua. Keskeisiä aiheita opinnoissasi ovat kehittämistä, pedagogista, vuorovaikutuksellista ja yhteiskunnallista osaamista edistävät opintokokonaisuudet. Osaamistasi pääset kehittämään esimerkiksi työelämälähtöisissä kehittämishankkeissa ja luontokokemuksissa. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

  Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon opinnot koostuvat ammattialan ydinosaamista syventävistä opinnoista (30 op) ja tätä osaamista täydentävistä opinnoista (30 op). Ydinosaamisen opinnot (30 op) sisältävät kaksi 15 op:een laajuista ammattialan sisällöllistä opintokokonaisuutta. Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt -opintokokonaisuus (15 op) nuorisotyön ja nuorisokasvatuksen ammatillistuminen ja ajan haasteet nuoruus yhteiskunnallisessa muutoksessa nuorisopoliittinen ohjelmatyö Nuorisotyö kehittämisen kenttänä -opintokokonaisuus (15 op) pedagoginen osaaminen ja kehittäminen kehittämisen menetelmät järjestö ja nuorisotyössä pedagoginen johtaminen työyhteisön kehittämisessä Täydentävän osaamisen opinnot voit koota ylempien tutkintojen yhteiseltä Master Schoolin tarjottimelta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti. Voit rakentaa opintopolkusi esimerkiksi omaa ammatillista osaamistasi syventävästi, työelämän kehittämiseen painottuvasti tai vaikkapa ammatillista yleissivistystäsi laajentavasti. Myös opinnäytetyösi tutkimus- tai kehittämistarpeiden tukeminen täydentävän osaamisen opinnoilla on mahdollista. Tarjolla on opintoja ja opintokokonaisuuksia: tutkimus- ja kehittämisopinnoista johtamisopinnoista yrittäjyysopinnoista ammattialojen ajankohtaisista teemoista Venäjäopinnoista ja viestintätaidoista Opinnot läpäisee 30 op:een laajuinen alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämishankkeena. Opintojen tot ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

  Ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana perehdyt sosiaalialan eettiseen ja monitieteiseen tietoperustaan eli alaan liittyvään teoriatietoon. Saat valmiuksia ammatilliseen vuorovaikutukseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn asiakkaan ja asiakasryhmien kanssa. Ensimmäisenä lukuvuotena suoritat myös ensimmäisen harjoittelun. Toisena opiskeluvuotena perehdyt sosionomin erilaisiin työtehtäviin. Harjoittelusi aikana vahvistat ja sovellat ohjaustaitojasi valitsemallasi työkentällä. Kolmantena opiskeluvuotena voit profiloida ammattitaitoasi valitsemalla itseäsi kiinnostavan syventävän ja täydentävän opintokokonaisuuden. Opit hallitsemaan suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja soveltamaan hankkimiasi tietoja ja taitoja sosiaalialan kehittämistehtävien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Kolmantena opiskeluvuotenasi suoritat ammatillista suuntautumistasi tukevan syventävän harjoittelun. Opinnäytetyössäsi etenet suunnitelma- ja toteutusvaiheeseen. Tutkinnon suoritettuasi osaat soveltaa opintojesi aikana hankkimiasi sosiaalialan tietoa ja taitoja käytännön asiakastyössä ja sosiaalialan kehittämistehtävissä. Mikäli haluat sosionomi (AMK) -tutkinnollasi lastentarhanopettajan kelpoisuuden, tulee sinun tehdä vähintään 60 opintopisteen laajuiset lastentarhanopettajan kelpoisuuteen sisältyvät opinnot, jotka muodostuvat teoreettisista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä (15 op). ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Sosionomi (AMK), päivätoteutus

  Ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana perehdyt sosiaalialan eettiseen ja monitieteiseen tietoperustaan eli alaan liittyvään teoriatietoon. Saat valmiuksia ammatilliseen vuorovaikutukseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn asiakkaan ja asiakasryhmien kanssa. Ensimmäisenä lukuvuotena suoritat myös ensimmäisen harjoittelun. Toisena opiskeluvuotena perehdyt sosionomin erilaisiin työtehtäviin. Harjoittelusi aikana vahvistat ja sovellat ohjaustaitojasi valitsemallasi työkentällä. Kolmantena opiskeluvuotena voit profiloida ammattitaitoasi valitsemalla itseäsi kiinnostavan syventävän ja täydentävän opintokokonaisuuden. Opit hallitsemaan suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja soveltamaan hankkimiasi tietoja ja taitoja sosiaalialan kehittämistehtävien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Kolmantena opiskeluvuotenasi suoritat ammatillista suuntautumistasi tukevan syventävän harjoittelun. Opinnäytetyössäsi etenet suunnitelma- ja toteutusvaiheeseen. Tutkinnon suoritettuasi osaat soveltaa opintojesi aikana hankkimiasi sosiaalialan tietoa ja taitoja käytännön asiakastyössä ja sosiaalialan kehittämistehtävissä. Mikäli haluat sosionomi (AMK) -tutkinnollasi lastentarhanopettajan kelpoisuuden, tulee sinun tehdä vähintään 60 opintopisteen laajuiset lastentarhanopettajan kelpoisuuteen sisältyvät opinnot, jotka muodostuvat teoreettisista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä (15 op). Lue lisää opintojen sisällöstä opinto-oppaasta. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus

  Lähiopetusta on 2-3 arkipäivää kuukaudessa. Lähiopetusjaksojen välillä opiskelu tapahtuu itsenäisenä työskentelynä mm. verkko-opintoina. Yhteisöpedagogikoulutuksen kokonaisuus koostuu 135 opintopisteen (op) ydinosaamisesta, 15 op:n täydentävästä osaamisesta, 30 op:n harjoitteluista, 15 op:n vapaasti valittavista opinnoista sekä 15 op:n opinnäytetyöstä. Pakolliset ammattiopinnot Ydinosaamiseen liittyvissä opinnoissa rakennat ammatti-identiteettiä ja osaamista, jotka tuovat sinulle kyvyn tarttua oman alasi haasteisiin ja ongelmiin. Opit kuinka erilaisin yhteistoiminnallisin ja yhteisöllisin menetelmin saat aikaan myönteisiä vaikutuksia nuorten arkeen ja elämänlaatuun. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot Täydentävissä opinnoissa syvennät ja laajennat ammatillista osaamistasi ja vahvistat ammatillista otettasi. Alan työkokemuksesta riippuen tutkintoon kuuluu 0-10 opintopistettä harjoittelua. Keskeisiä aiheita opinnoissasi ovat kehittämistä, pedagogista, vuorovaikutuksellista ja yhteiskunnallista osaamista edistävät opintokokonaisuudet. Osaamistasi pääset kehittämään esimerkiksi työelämälähtöisissä kehittämishankkeissa ja luontokokemuksissa. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus

  Yhteisöpedagogikoulutus koostuu 135 opintopisteen (op) ydinosaamisesta, 30 op täydentävästä osaamisesta, 30 op harjoitteluista sekä 15 op opinnäytetyöstä. Ydinosaamiseen liittyvissä opinnoissa rakennat ammatti-identiteettiä ja osaamista, jotka tuovat sinulle kyvyn tarttua oman alasi haasteisiin ja ongelmiin. Opit kuinka erilaisin yhteistoiminnallisin ja yhteisöllisin menetelmin saat aikaan myönteisiä vaikutuksia nuorten arkeen ja elämänlaatuun. Täydentävissä opinnoissa voit syventyä oman kiinnostuksesi mukaan yhteisöpedagogin erilaisiin työkenttiin, kohderyhmiin ja työmenetelmiin. Sinulla on mahdollisuus myös suorittaa Xamkin kaikille opiskelijoille yhteisistä täydentävistä opinnoista Venäjä-opinnot, innovaatio- ja yrittäjyysopinnot tai digitaalisen tiedonhallinnan ja palvelujen opinnot. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages