• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 518 items
 1. Talonrakennuksen osaamisala

  Lisätietoja Luksian netti-sivuilta ...

  Provider NameLuksia, Vihti, Ojakkalantie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Putkiasennuksen osaamisala

  Lisätietoja Luksian nettisivuilta ...

  Provider NameLuksia, Lohja, Toivonkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Putkiasennuksen osaamisala

  Lisätietoja Luksian nettisivuilta ...

  Provider NameLuksia, Lohja, Toivonkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Talonrakennuksen osaamisala

  Lisätietoja Luksian nettisivuilta ...

  Provider NameLuksia, Lohja, Toivonkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Talonrakennuksen osaamisala

  Lisätietoja Luksian nettisivuilta ...

  Provider NameLuksia, Lohja, Toivonkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus

  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutuksessa perusopinnot suoritetaan pääosin kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Kolmannen ja neljännen vuoden pääaineopinnot koostuvat opiskelijan valitsemista ammattiopinnoista. Pääaineopintoja on valittavissa kolmesta aihealueesta: 1. Infratekniikka2. Kiinteistöjohtaminen3. Talonrakennustekniikka Opiskelijoiden työelämävalmiudet ja osaaminen kehittyvät toimimalla työelämälähtöisissä TKI- ja palveluprojekteissa, harjoittelujaksoilla ja yrityksille tehtävien opinnäytetöiden ja projektien kautta. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus

  Opetusministeriön ja rakennusteollisuuden sekä ympäristöministeriön pätevyyksistä annettujen ohjeiden edellyttämät ammatilliset tavoitteet on huomioitu opetussuunnitelmassa. Oppimistavoitteiden määrittelyssä käytetään työelämän rakennusmestarilta edellyttämiä osaamistavoitteita. Tavoitteena on myös kehittää opetusta jatkuvasti yhteiskunnan ja työelämän vaatimaan suuntaan. Osa opinnoista toteutetaan yhdessä yritysten kanssa projektitöinä, erilaisina harjoitteluina ja opinnäytetöinä. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Arkkitehtuuri, Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja arkkitehti (3v + 2v)

  Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmassa tekniikan kandidaatin tutkinnossa opetus painottuu arkkitehtuurin perusteiden ja arkkitehtonisen muodonannon hallintaan. Tutkinto sisältää kaikille opiskelijoille pakollisia perus- ja aineopintoja, opintosuunnille valmistavia ammattiopintoja, pakollisia kieliopintoja sekä valinnaisia opintojaksoja. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy harjoitustyö ja /tai tentti.  Kandidaatintutkinnon päättää henkilökohtainen opinnäyte, kandidaatintyö, ja siihen liittyvä seminaari. Kandidaatintyö tehdään tiedekunnan opettajien ohjauksessa ja se perustuu yhteen kolmannen opiskeluvuoden pakollisista suunnitteluharjoitustöistä. Kandidaatintyö esitellään yhteisessä seminaarissa kolmannen opiskeluvuoden lopussa. Arkkitehdin tutkintoon johtava moduulirakenteinen koulutusohjelma (120 op) koostuu opintosuuntien moduuleista, täydentävistä ja syventävistä moduuleista sekä diplomityöstä. Kunkin moduulin laajuus on 15 tai 30 op ja sen sisältämät opintojaksot on integroitu yhden periodin tai lukukauden mittaisiksi studiokursseiksi. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu School of Architecture

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Architecture, Master's Programme in Architecture, Master of Science (Architecture) (2v)

  The Master’s Degree in Architecture (120 ECTS) is a two years study programme, divided into four academic terms, consisting of studio projects, theoretical studies and the diploma thesis project. The extent of each one term studio course and the diploma project is 30 ECTS. The contents of the design oriented study programme are based on the tradition and experience of teaching design closely related to architecture. The focus of studies is on studio projects, varying from larger scale public buildings to the designing of details - both for buildings and urban structures - with emphasis on sustainability. Additionally the lectures cover contemporary features of Finnish and Scandinavian architecture, and a wide scope in the latest developments of wood, steel and concrete as building materials. The contents and objectives of the degree program in architecture are based on the requirements of the European Union Professional qualifications directive (2005/36/EY) set for the education of architects (article 46). The degree awarded is an architect’s professional degree, providing the right to practice the architect’s profession in Finland and the European Union according to the laws and decrees. The holder of this degree has the right to apply for the membership of the Finnish Association of Architects (SAFA). ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu School of Architecture

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Maisterihaku, Arkkitehtuuri, Arkkitehtuurin maisteriohjelma, arkkitehti (2 v)

  Opiskelun pääpaino on arkkitehdin käytännön suunnittelutyöhön valmentavissa harjoitustöissä, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätyönä.  CAD-opetus on integroitu opintojaksoihin. Harjoitustöiden yhteiset kritiikkitilaisuudet luovat pohjaa arkkitehtuurikeskustelulle ja antavat opiskelijoille valmiuksia työelämään. Kansainväliset workshopit ja tunnettujen kotimaisten ja ulkomaalaisten arkkitehtien, tutkijoiden ja taiteilijoiden vierailuluennot kuuluvat olennaisena osana opetukseen. Arkkitehtuurin tiedekunnan opiskelijat ja Oulusta valmistuneet arkkitehdit ovat viime vuosina menestyneet loistavasti niin kotimaassa kuin kansainvälisellä areenalla erilaisissa arkkitehtuurikilpailuissa.   HUOM. Rakennusarkkitehdin (amk) tutkinnon suorittaneille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa määritellään täydentävät opinnot. Täydentävien opintojen maksimiopintopistemäärä on 60. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu School of Architecture

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages