• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 125 items
 1. Audiologi

  Du kan selv være med til at sammensætte fagene på din uddannelse alt efter dine interesser inden for området og på den måde bestemme, om vægten skal ligge på det teoretiske aspekt eller det praktiske aspekt i uddannelsen. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i audiologiske afdelinger, private høreklinikker eller hos privatpraktiserende ørelæger. Det kan også være i høreapparatfirmaer. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Pædagogisk filosofi

  Du lærer også at sætte fagets begreber ind i en større etisk, politisk, retslig, religiøs og æstetisk sammenhæng. En kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi kan give dig jobmuligheder både i det private og det offentlige. Du vil fx kunne varetage job inden for uddannelse, ledelse og konsulentvirksomhed. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Emdrup (IUP(DPU),Emdrup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Filosofi og videnskabsteori

  Du lærer også at analysere både filosofiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i et historisk perspektiv. Du vælger selv, om du vil fokusere på filosofi eller på videnskabsteori i dit projektarbejde. Filosofi og videnskabsteori er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne kan fx være inden for undervisning eller forlags- og it-branchen. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Marinarkæologi

  Du lærer både om de praktiske og om de forvaltningsmæssige opgaver, der er i forbindelse med forvaltning af kulturarven. Du får i den forbindelse også undervisning i fag som ledelse, jura og økonomi. Som færdiguddannet marinarkæolog kan du bl.a. få job som dykker på et museum samt i marinarkæologiske virksomheder. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Esbjerg (HHS. Esbjerg/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Europastudier

  I løbet af studiet lærer du at udarbejde analyser af centrale udviklinger og konflikter i Europa set ud fra et historisk og teoretisk perspektiv. Med en afsluttet kandidatuddannelse har du jobmuligheder inden for formidling af europæiske forhold, fx i forbindelse med undervisning, i medieverdenen eller i en europæisk organisation eller virksomhed. Jobtypen varierer alt efter din forudgående bacheloruddannelse. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Forhistorisk arkæologi

  På baggrund af materielle levn fra forhistorisk tid får du mulighed for at fordybe dig i arkæologiske temaer. Du kan vælge at gennemføre et arkæologisk projekt, eller du kan vælge profilfag eller et udlandsophold. Som færdiguddannet i forhistorisk arkæologi kan du finde beskæftigelse på arkiver og museer eller inden for andre former for kulturformidling. Nogle kandidater vælger desuden at gå forskningens vej. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Bæredygtig kulturarvsmanagement

  Du får indsigt i opbevaring, registrering og bevarelse af kulturarv for de kommende generationer og beskæftiger dig såvel praktisk som teoretisk med emnet. Fokus er på kommunikation, ledelse og styring af kulturarvsprojekter. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder på museer, biblioteker, arkiver og nationale og internationale organisationer, der beskæftiger sig med kulturarv. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Tværkulturelle studier

  Du specialiserer dig bl.a. i en regions forhold inden for politik, kultur, samfund, religion og lignende og får viden om, hvordan man kan anvende teorier og metoder på komplekse tværkulturelle problemstillinger. Med kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier har du jobmuligheder inden for erhvervslivet, offentlige instituioner og NGO'er, hvor du vil kunne rådgive i forhold til analyser af tværkulturelle, globale eller regionale problemstilinger. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Teatervidenskab og performancestudier

  Du får mulighed for i høj grad selv at vælge de fag, du vil følge, og på den måde specialisere dig inden for et eller flere områder. Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. komme til at arbejde ved et teater som dramaturg, administrator eller markedsføringsansvarlig. Det er også muligt at finde beskæftigelse i kulturforvaltninger, i medierne eller i undervisningssektoren. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Kommunikationsdesign

  Du skal på uddannelsen vælge et af sprogene engelsk, tysk eller dansk som fremmedsprog. Der er mulighed for også at vælge et udlandsophold eller et projektforløb i en virksomhed i en periode. Der vil være jobmuligheder både i offentlige og private virksomheder, hvor du vil kunne arbejde med kommunikation i forbindelse med fx udvikling og redigering af brugstekster. Du kan også arbejde som fx tekstforfatter, kommunikationsmedarbejder eller kommunikationsdesigner. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Sønderborg (HHS.Sønderb/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages