• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4858 items
 1. Basic chemistry, course package

  Basic chemistry, course package ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Master Programme in Physics, Photonics

  Master Programme in Physics, Photonics ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Sciences, Molecular Biology

  Sciences, Molecular Biology ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Basic chemistry, course package

  Basic chemistry, course package ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Marine science, course package

  Marine science, course package ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Access Education in Science and Mathematics

  Basårets övergripande mål är att studenten ska komplettera tidigare gymnasiestudier och erhålla särskild behörighet (områdesbehörighet A9) till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet (SFS 2007:432). Utbildningen skall också introducera studenten till högskolestudier.Efter avslutade kurser skall studenten kunna:· använda ämnesspecifika kunskaper i naturvetenskap och matematik på gymnasienivå· tillämpa ett naturvetenskapligt/tekniskt arbetssätt för att urskilja, formulera och lösa problem· visa förmåga att redogöra för och diskutera enklare naturvetenskapliga problem och lösningar· visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Sciences, Biology

  Sciences, Biology ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Sciences, Astronomy and Astrophysics

  Sciences, Astronomy and Astrophysics ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Master Programme in Geology, Quaternary Geology

  Master Programme in Geology, Quaternary Geology ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Sciences, Mathematics

  Sciences, Mathematics ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages