• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 88 items
 1. Insinööri (AMK), palo- ja pelastusala, päivätoteutus

  Koulutusohjelma koostuu perusopinnoista, yhteisistä ja vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Perusopintojen tavoitteena on antaa sinulle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, Käytännön tasolla voidaan perusopinnoista sanoa, että valmistuttuasi: osaat toimia tavoitteellisesti pelastusalan ja muun työelämän vuorovaikutustilanteissa osaat kirjoittaa kieliasultaan laadukkaita asiakirjoja ja muita tilanteeseen sopivia tekstejä osaat viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti osaat käyttää ruotsin ja englannin kieliä pelastusalan suositusten ja käytänteiden mukaisesti hallitset matemaattis-luonnontieteellisiä menetelmiä siten, että kykenee ratkaisemaan pelastusalaan liittyviä matemaattisia ongelmia osaat soveltaa fysiikan ja kemian teoriaa käytäntöön Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää sinut tehtäväalueen keskeisiin asioihin siten, että valmistuttuasi kykenet itsenäisesti työskentelemään alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä, sekä osallistumaan työyhteisön kehittämiseen. Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää yhteisissä ammattiopinnoissa rakentuneita osaamisvalmiuksiasi valitsemillasi opintojen alueilla. Vapaasti valittavien opintojen tarkoituksena on antaa sinulle mahdollisuus laaja-alaistaa tutkintoasi kiinnostuksesi mukaan. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää sinut ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta kes ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Pelastusopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Tradenomi (AMK), turvallisuusala, monimuotototeutus

  Osaaminen kehittyy moduuleissa Laureassa tutkinto koostuu ydinosaamisen moduuleista ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaamisen moduulit kuvaavat tutkinnon pakolliset osaamisvaatimukset. Täydentävät moduulit mahdollistavat osaamisesi syventämisen tai laajentamisen. Tutkinnon tuottama ydinosaaminen Turvallisuusalan tradenomin koulutuksessa ydinosaamisen moduuleja ovat: -             Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen -             Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittäminen -             Ammatillinen asiantuntija työyhteisössä -             Palveluinnovaatioiden kehittäjä -             Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja Moduulin, opintojaksojen ja projektien kuvauksissa on määritelty tarkemmin osaamisen kehittymisen tavoitteita. Koulutuksessa kehittyvä erityisosaaminen Osaamista voi profiloida Laurean tarjonnassa olevan täydentävän osaamisen moduulien kautta. Turvallisuusalan tradenomi voi profiloitua muun muassa kiinteistöjen turvallisuuteen, henkilöjen turvallisuuteen, toiminnan turvallisuuteen, yhteiskunnan turvallisuuteen, tietoturvallisuuteen ja turvallisuusjohtamiseen.   Joustavat opintojen suoritusmahdollisuudet Moduulien osaamistavoitteiden mukaista osaamista voit kerryttää Laureassa joustavasti. Voit muun muassa valita ydinosaamisen opintoja Laurean eri kampuksilta valita ammatillisia tavoitteitasi tukevia täydentävän osaamisen moduuleja Laurean eri yksiköistä valita englanninkielisiä opintojaksoja Laurean englanninkielisen koulutuksen tarjonnasta sisällyttää tutkintoosi opintoja FUAS-lii ...

  Provider NameLaurea University of Applied Sciences, Espoo Leppävaara

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus

  Osaaminen kehittyy moduuleissa Laureassa tutkinto koostuu ydinosaamisen moduuleista ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaamisen moduulit kuvaavat tutkinnon pakolliset osaamisvaatimukset. Täydentävät moduulit mahdollistavat osaamisesi syventämisen tai laajentamisen.   Tutkinnon tuottama ydinosaaminen Turvallisuusalan tradenomin koulutuksessa ydinosaamisen moduuleja ovat: -       Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen -       Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittäminen -       Ammatillinen asiantuntija työyhteisössä -       Palveluinnovaatioiden kehittäjä -       Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja Moduulin, opintojaksojen ja projektien kuvauksissa on määritelty tarkemmin osaamisen kehittymisen tavoitteita.   Koulutuksessa kehittyvä erityisosaaminen Osaamista voi profiloida Laurean tarjonnassa olevan täydentävän osaamisen moduulien kautta. Turvallisuusalan tradenomi voi profiloitua muun muassa turvallisuusjohtamiseen, yhteiskunnan turvallisuuteen ja yrityksen turvallisuustoimintoihin. Moduulit sisältävät opintoja mm fyysisestä turvallisuudesta, henkilöstö-ja työturvallisuudesta, kansainvälisestä turvallisuudesta, sisäisestä turvallisuudesta, rikostorjuntaosaamisesta ja ympäristöturvallisuuden johtamisesta.   Joustavat opintojen suoritusmahdollisuudet Moduulien osaamistavoitteiden mukaista osaamista voit kerryttää Laureassa joustavasti. Voit muun muassa valita ydinosaamisen opintoja Laurean eri kampuksilta valita ammatillisia tavoitteitasi tukevia täydentävän osaamisen moduuleja Laurean eri yksiköistä va ...

  Provider NameLaurea University of Applied Sciences, Espoo Leppävaara

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Bachelor of Business Administration, Degree programme in Security Management

  The degree programme in Security Management (210 ECTS) consists of core competence (150 ECTS) and complementary competence (60 ECTS) modules. It takes on average 3.5 years to complete. In line with the international ECTS standard, one credit corresponds with 26.7 hours of work for an average student. The core competence modules (150 cr) correspond with the compulsory competence requirements of the degree, while the complementary modules (60 cr) allow you to deepen or extend your competence. Core competence modules (150 ECTS): Business Operations, 30 ECTS Introduction safety, security and risk management, 30 ECTS Service Business, 30 ECTS Expert in a Work Community (internships), 30 ECTS Expert in Development and Workplace Innovation (including Thesis), 30 ECTS Complementary competence modules (60 ECTS): module scope 15 ECTS focusing on: Risk Management, 20 cr Corporate safety and security Operations, 20 cr International Security, 20 cr ...

  Provider NameLaurea University of Applied Sciences, Espoo Leppävaara

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Tradenomi (AMK), turvallisuusala, monimuotototeutus

  Osaaminen kehittyy moduuleissa Laureassa tutkinto koostuu ydinosaamisen moduuleista ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaamisen moduulit kuvaavat tutkinnon pakolliset osaamisvaatimukset. Täydentävät moduulit mahdollistavat osaamisesi syventämisen tai laajentamisen. Tutkinnon tuottama ydinosaaminen Turvallisuusalan tradenomin koulutuksessa ydinosaamisen moduuleja ovat: -             Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen -             Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittäminen -             Ammatillinen asiantuntija työyhteisössä -             Palveluinnovaatioiden kehittäjä -             Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja Moduulin, opintojaksojen ja projektien kuvauksissa on määritelty tarkemmin osaamisen kehittymisen tavoitteita. Koulutuksessa kehittyvä erityisosaaminen Osaamista voi profiloida Laurean tarjonnassa olevan täydentävän osaamisen moduulien kautta. Turvallisuusalan tradenomi voi profiloitua muun muassa kiinteistöjen turvallisuuteen, henkilöjen turvallisuuteen, toiminnan turvallisuuteen, yhteiskunnan turvallisuuteen, tietoturvallisuuteen ja turvallisuusjohtamiseen.   Joustavat opintojen suoritusmahdollisuudet Moduulien osaamistavoitteiden mukaista osaamista voit kerryttää Laureassa joustavasti. Voit muun muassa valita ydinosaamisen opintoja Laurean eri kampuksilta valita ammatillisia tavoitteitasi tukevia täydentävän osaamisen moduuleja Laurean eri yksiköistä valita englanninkielisiä opintojaksoja Laurean englanninkielisen koulutuksen tarjonnasta sisällyttää tutkintoosi opintoja FUAS-lii ...

  Provider NameLaurea University of Applied Sciences, Espoo Leppävaara

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Police Science, Diploma

  ÞekkingAð loknu námi skal nemandi: Hafa öðlast innsæi í grundvallarkenningar og hugtök lögreglufræðinnar. Hafa þekkingu til að byggja ákvarðanir sínar út frá lögfræðilegum heimildum og mannlegum aðstæðum. Geta greint gagnreyndar aðferðir lögreglufræðinnar frá öðrum aðferðum. Skilja og þekkja mikilvægi og stöðu lögreglufræðinnar í víðu samhengi. Þekkja og skilja mikilvægi þess að tileinka sér nákvæm og vönduð vinnubrögð til að tryggja öryggi sitt og borgaranna LeikniAð loknu námi skal nemandi: Vera fær um að undirbúa, skipuleggja og framkvæma löggæsluverkefni. Skilgreina og lýsa hlutverki lögreglu á skipulagðan og skiljanlegan hátt. Beita framsýnni hugsun og setja fram markmið og áætlanir um verkefni sín. Hafa tileinkað sér þau fræðilegu atriði og rannsóknarniðurstöður sem þarf til að leita nýrra leiða við lausn á nýjum áskorunum í löggæslustörfum. Beita tölulegum og grafískum gögnum við greiningu og úrlausn viðfangsefna lögreglunnar og leggja mat á þær aðferðir sem notaðar eru. HæfniAð loknu námi skal nemandi: Beita sjálfstæðum vinnubrögðum í lögreglufræði til starfsþróunar. Vinna skipulega í samvinnu við aðra að lausn löggæsluverkefna. Hafa frumkvæði að samvinnu með samstarfsfólki sínu og í þverfaglegu samstarfi ólíkra stofnana. Hafa þróað með sér færni til að takast á við frekara nám í lögreglufræði. ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 7. Licence pro sécurité des biens et des personnes spécialité protection civile et sécurité des populations

  Former des professionnels de niveau cadre moyen dans le domaine de l'analyse et la gestion de situations de crises, visant à la protection des populations, des biens et de l'environnement.Ces cadres sont aussi des acteurs de la vie économique. Ils sont capables de : Connaître les équipements de protection et d'intervention Analyser une situation critique Concevoir des moyens de prévention adaptée Gérer une situation d'urgence avec l'appui d'un service d'intervention Conseiller l'acquisition de matériels et protections adaptées Ce professionnel peut prétendre aux métiers suivants : Responsable sécurité incendie et risques technologiques Officier de sapeur pompier Acteur du service interministériel de défense et de protection civile Responsable de la prévention des risques majeurs Responsable sécurité civile dans une collectivité territoriale Formateur dans ces domaines  ...

  Provider NameUniversité de Poitiers

  Category: Learning Opportunities Location: France, Poitou-Charentes (Poitiers)
 8. Licence pro gestion de la production industrielle spécialité coordinateur de projets: gestion des risques

  Former des collaborateurs d'entreprise aptes à coordonner des projets en lien avec les questions d'hygiène, sécurité et environnement. La formation prépare des futurs chefs de projets dans les domaines de l'Hygiène Sécurité Environnement, de la production chimique ou pharmaceutique. ...

  Provider NameCFA Formasup Ain-Rhône-Loire

  Category: Learning Opportunities Location: France, Rhône-Alpes (Lyon)
 9. Licence pro sciences, technologies, santé mention sécurité des biens et des personnes

  Cette licence professionnelle (bac+3) vise à former de jeunes cadres capables de mettre en place et d'animer le système de management de la sécurité et de l'environnement de l'entreprise. - Cadre technique Qualité Sécurité Environnement- Coordinateur de sécurité et de protection de la santé- Conseil ou formateur dans un organisme de contrôle - Accès aux concours de la fonctio ...

  Provider NameInstitut National Universitaire Jean-François Champollion

  Category: Learning Opportunities Location: France, Midi-Pyrénées (Toulouse)
 10. Licence pro activités sportives spécialité animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives, activités aquatiques

  Participer à la gestion et à l’organisation d’une structure aquatique, concevoir et programmer des séances d’activités physiques et sportives, animer une ou plusieurs activités sportives. Cadre polyvalent, gestionnaire et animateur. Il exerce son activité sous l’autorité du responsable de la structure pouvant relever de secteurs privés ou publics. Chef de bassin, Responsable de structure aquatique Coordinateur de structure Responsable d’animation ...

  Provider NameCFA de l'enseignement supérieur et de la recherche

  Category: Learning Opportunities Location: France, Poitou-Charentes (Poitiers)

Pages