• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 85 items
 1. Metsäenergian tuotannon osaamisala

    Metsäenergian tuottajan ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy mm:  - metsäenergiaraaka-aineen hankintaan ja käyttöön - energiapuun korjuuseen - koneelliseen puunkorjuuseen - energiapuun jalostukseen - lämpölaitoksen käyttöön, hoitoon ja huoltoon   Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koulutuksen ajan. Opetus toteutetaan luokka- ja maasto-opetuksena sekä työssäoppimisjaksoilla. Metsäalan ammateissa toimimisen edellytyksenä on reipas ja omatoiminen asenne sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn ja ongelmanratkaisuun.   ...

  Provider NameThe College of Landbased studies/Forestry and Animal Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Metsätalouden osaamisala

  Metsuri-metsäpalvelujen tuottajan ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy mm:  - metsänhoito- ja puunkorjuupalveluihin - metsätiedon keruuseen ja sen hyödyntämiseen - metsätraktoreiden käyttöön - pienkoneiden myyntiin, huoltoon ja korjaukseen - puun jatkojalostukseen - metsäenergian hankintaan - erikoispuiden kaato- ja hoitopalveluihin   Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koulutuksen ajan. Opetus toteutetaan luokka- ja maasto-opetuksena sekä työssäoppimisjaksoilla. Metsäalan ammateissa toimimisen edellytyksenä on reipas ja omatoiminen asenne sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn ja ongelmanratkaisuun ...

  Provider NameThe College of Landbased studies/Forestry and Animal Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Metsätalouden osaamisala

  Metsuri-metsäpalvelujen tuottajan ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy mm:   - metsänhoito- ja puunkorjuupalveluihin - metsätiedon keruuseen ja sen hyödyntämiseen - metsätraktoreiden käyttöön - pienkoneiden myyntiin, huoltoon ja korjaukseen - puun jatkojalostukseen - metsäenergian hankintaan - erikoispuiden kaato- ja hoitopalveluihin ...

  Provider NameThe College of Landbased studies/Forestry and Animal Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Metsäenergian tuotannon osaamisala

  Those who have completed the qualification may work as forest workers/forest services providers, forest machine operators, forest machine mechanics and repairers and forest-based energy producers. The forestry sector aims at sustainable welfare based on diverse forests. Forests and the forest industry play an important role in Finland¿s economy and employment. Woods and forests also offer recreational opportunities and nature experiences and new types of work and jobs. Those who have completed the Vocational Qualification in Forestry possess extensive vocational skills. They are able to read plans relating to forest management and timber harvesting. They take changing environmental legislation into account. They are familiar with the environmental effects of forest regeneration and felling methods. Forest Workers/Forest Services Providers who have completed the Study Programme or Competence Area in Forestry know how to perform manual forest management and timber harvesting tasks or work relating to nature tourism, for example. Those specialising in forest management and timber harvesting know how to regenerate forests manually by seeding and planting. They know how to determine the thinning needs of seedling, young and middle-aged stands. They know how to clear, clean and thin the growing stock and measure growing and felled trees. Those specialising in provision of forest nature services may focus on nature and environmental construction, provision of forest-related tourism services or on multiple use of fores ...

  Provider NameKeuda, Mäntsälä, Saaren kartano

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Metsäenergian tuotannon osaamisala

  Those who have completed the qualification may work as forest workers/forest services providers, forest machine operators, forest machine mechanics and repairers and forest-based energy producers. The forestry sector aims at sustainable welfare based on diverse forests. Forests and the forest industry play an important role in Finland¿s economy and employment. Woods and forests also offer recreational opportunities and nature experiences and new types of work and jobs. Those who have completed the Vocational Qualification in Forestry possess extensive vocational skills. They are able to read plans relating to forest management and timber harvesting. They take changing environmental legislation into account. They are familiar with the environmental effects of forest regeneration and felling methods. Forest Workers/Forest Services Providers who have completed the Study Programme or Competence Area in Forestry know how to perform manual forest management and timber harvesting tasks or work relating to nature tourism, for example. Those specialising in forest management and timber harvesting know how to regenerate forests manually by seeding and planting. They know how to determine the thinning needs of seedling, young and middle-aged stands. They know how to clear, clean and thin the growing stock and measure growing and felled trees. Those specialising in provision of forest nature services may focus on nature and environmental construction, provision of forest-related tourism services or on multiple use of fores ...

  Provider NameKeuda, Mäntsälä, Saaren kartano

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Bio-Energy, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee kestävän kehityksen periaatteet ja bioenergian tuotannon ekologiaan ja monimuotoisuuteen vaikuttavat tekijät- hallitsee bioenergia-alan käsitteet, muuntokertoimet ja laskelmat- tuntee biopolttoaineet, raaka-aineen materiaalivirrat- tietää energiatuotannon ja jalostuksen pääperiaatteet- hallitsee asiakaspalvelun ja yhteistyön- tietää valitsemansa osan mukaisen energiakasvin ominaisuudet ja niiden hyödyntämisen- tuntee valitsemansa osan mukaisen toiminnan ekologiset perusteet ja säädökset, osaa suunnitella työn ja toteuttaa sen tarvittavilla koneilla ja laitteilla- osaa käyttää ja huoltaa valitsemansa tutkinnon osan jalostuslaitokset ja käytettävät koneet- yrittäjyysosan valinnut tietää yrittäjyyden edellytykset ja mahdollisuudet sekä tietää taloudellisen toiminnan perusteet Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä bioenergiaraaka-aineen tuottajina, korjaajina tai jalostajina toisen palveluksessa tai itsenäisinä yrittäjinä. ...

  Provider NameAmmattiopisto Livia, Maaseutuopisto, Tuorla

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Metsäenergian tuotannon osaamisala

  Metsäalan perustutkinnon suorittaneella on laajat perusvalmiudet metsäalan vaihteleviin työtehtäviin. Koulutuksen keskeinen opiskelusisältö on - metsien hoito- ja puunkorjuu - metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö - turvetuotanto ja varastointi - energiapuunkorjuussa ja turvetuotannossa käytettävien koneiden huolto- ja kunnossapitotyöt - kestävän kehityksen periaatteet, laatu- ja toimintajärjestelmät sekä työturvallisuus Korttikoulutukset: työturvallisuus-, tieturva-, tulityö-, ensiapu- ja luonnonhoitokortti. Koulutuksen yhteydessä on mahdollisuus suorittaa C-luokan ajolupa sekä kuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutus. Opiskelun pääpaino on käytännön opiskelussa ja tekemällä oppimisessa. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelijat totuttautuvat maasto-olosuhteisiin ja harjoitustyöt tehdään pääsääntöisesti oikeilla työmailla. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Sedu, Ähtäri, Tuomarniementie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Metsätalouden osaamisala

  Metsäalan perustutkinnon suorittaneella on laajat perusvalmiudet metsäalan vaihteleviin työtehtäviin. Koulutuksen keskeinen opiskelusisältö on - metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut - puutavaran lähikuljetus - puunhoito- ja puunkaatopalvelut rakennetussa ympäristössä - virkistyskäyttörakentaminen - ennallistamistyöt - yrittäjyys, metsäenergian hankinta Korttikoulutukset: työturvallisuus-, ensiapu- ja luonnonhoitokortti. Opiskelun pääpaino on käytännön opiskelussa ja tekemällä oppimisessa. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelijat totuttautuvat maasto-olosuhteisiin ja harjoitustyöt tehdään pääsääntöisesti oikeilla työmailla. Opiskelijat voivat perustaa myös opiskelijayrityksiä ja harjoittaa yrityksen liiketoimintaa lukuvuoden aikana. Ks. lisää yrittäjyydestä Sedussa ...

  Provider NameKoulutuskeskus Sedu, Ähtäri, Tuomarniementie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Metsäenergian tuotannon osaamisala

  Metsäenergian tuotannon osaamisalan suorittanut osaa käyttää puun- ja energiapuunkorjuussa ja jalostuksessa käytettäviä metsäkoneita ja -kalustoa toimia metsäkoneenkuljettajana energia- ja ainespuun korjuussa tehdä energia- ja ainespuunkorjuussa tai turvetuotannossa käytettävien koneiden huolto- ja kunnossapitotyöt suunnitella, korjata ja varastoida energia- ja ainespuuta tai korjata ja varastoida turvetta energiatuotantoon käytettävän polttoaineen vaatimukset ja osaa varastoida, käsitellä sekä jalostaa energiaraaka-ainetta lämmöntuotantoon toimia kestävän kehityksen periaatteiden sekä yrityksen laatu- ja toimintajärjestelmän mukaisesti toimia yrittäjänä, urakointitehtävissä ja asiakaspalvelijana Tutkinnosta valmistuvilla on laajat näkemykset bioenergia-alan työtehtävistä, jotka ovat kädentaitoja ja teknistä osaamista vaativia. Koneenkuljettajalta edellytetään hyvää motoriikkaa sekä aloite- ja päätöksentekokykyä. Monipuolisen koulutuksen ansiosta metsäenergian tuottaja työllistyy ympärivuotisesti. Koulutuksessa käydään läpi energiapuun korjuu- ja ajokoneet sekä metsätraktori. Turvetuotanto on osa opintosisältöä. Lämpölaitososaaminen tuo hyvät työnteko- sekä yrittäjyysmahdollisuudet monipuolisen opetussisällön ja käytännön harjoitusten kautta. Metsäenergian tuottajalla on hyvät mahdollisuudet toimia aluelämpöyrityksen palveluksessa koko tuotantoketjussa raaka-ainehankinnasta laitoksen käyttöön ja huoltoon. Toiminnan kannattavuus- ja yrittäjyysajattelu on tärkeä osa ammattitaitoa, jota koulutuksessa harjoitetaan. ...

  Provider NamePohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Saarijärvi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Metsäenergian tuotannon osaamisala

  Metsäenergian tuotannon osaamisalan suorittanut osaa käyttää puun- ja energiapuunkorjuussa ja jalostuksessa käytettäviä metsäkoneita ja -kalustoa toimia metsäkoneenkuljettajana energia- ja ainespuun korjuussa tehdä energia- ja ainespuunkorjuussa tai turvetuotannossa käytettävien koneiden huolto- ja kunnossapitotyöt suunnitella, korjata ja varastoida energia- ja ainespuuta tai korjata ja varastoida turvetta energiatuotantoon käytettävän polttoaineen vaatimukset ja osaa varastoida, käsitellä sekä jalostaa energiaraaka-ainetta lämmöntuotantoon toimia kestävän kehityksen periaatteiden sekä yrityksen laatu- ja toimintajärjestelmän mukaisesti toimia yrittäjänä, urakointitehtävissä ja asiakaspalvelijana Tutkinnosta valmistuvilla on laajat näkemykset bioenergia-alan työtehtävistä, jotka ovat kädentaitoja ja teknistä osaamista vaativia. Koneenkuljettajalta edellytetään hyvää motoriikkaa sekä aloite- ja päätöksentekokykyä. Monipuolisen koulutuksen ansiosta metsäenergian tuottaja työllistyy ympärivuotisesti. Koulutuksessa käydään läpi energiapuun korjuu- ja ajokoneet sekä metsätraktori. Turvetuotanto on osa opintosisältöä. Lämpölaitososaaminen tuo hyvät työnteko- sekä yrittäjyysmahdollisuudet monipuolisen opetussisällön ja käytännön harjoitusten kautta. Metsäenergian tuottajalla on hyvät mahdollisuudet toimia aluelämpöyrityksen palveluksessa koko tuotantoketjussa raaka-ainehankinnasta laitoksen käyttöön ja huoltoon. Tärkeä osa ammattitaitoa on toiminnan kannattavuus- ja yrittäjyysajattelu, jota koulutuksessa harjoitellaan ...

  Provider NamePohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Saarijärvi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages