• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 86 items
 1. Italiensk sprog og kultur

  Du får et dybt kendskab til italiensk sprog og dets nuancer og variationer samt et bredt kendskab til italiensk litteratur- og kulturtradition. Desuden får du indsigt i litterære og æstetiske problemstillinger samt i aktuelle italienske samfundsforhold. Som færdiguddannet i italiensk kan du fx søge job som underviser, oversætter eller informationsmedarbejder i virksomheder, der har kontakt til Italien. Det er også muligt at finde beskæftigelse som turistmedarbejder, researcher eller konsulent. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Latin

  Du går i dybden med det latinske sprog og den latinske litteratur, og du kommer til at læse, oversætte, fortolke og analysere flere forskellige typer af latinske tekster. Som færdiguddannet kan du komme til at beskæftige dig med forskning og undervisning, men du kan også blive ansat på biblioteker, museer eller forlag. Nogle arbejder desuden med kulturformidling, oversættelse og redaktionelt arbejde i private og offentlige virksomheder. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Russisk sprog og kultur

  Du får et grundigt kendskab til den russiske litteratur, herunder bl.a. væsentlige forfatterskaber som Dostojevskij og Tolstoj, og arbejder med samspillet mellem litteraturen og det omgivende samfund. Som færdiguddannet kan du søge job i virksomheder, der handler med Rusland, eller i turistvirksomheder, kulturvirksomheder, internationale organisationer eller inden for undervisning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Engelsk

  Uddannelsen er tilrettelagt, så du har mulighed for selv at præge dit undervisningsforløb og koncentrere dig om de emneområder, du finder mest interessant og relevant i forhold til dine fremtidsplaner.Med en kandidatuddannelse i engelsk har du bl.a. mulighed for at arbejde inden for undervisning på de gymnasiale uddannelser, men du vil også have jobmuligheder i det private erhvervsliv fx med formidling, information og kommunikation. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Lingvistik

  På kandidatuddannelsen uddyber du din viden om sprog og lingvistisk teori. Du lærer at arbejde selvstændigt og metodisk med sprog, tekst og tale, og du får mulighed for at gennemføre egne sproglige undersøgelser.Som færdiguddannet kandidat kan du finde job inden for fx kommunikation, information og it. Du kan også arbejde med afasi, sprogteknologi, konsulent- og projektarbejde eller undervisning og forskning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Fransk sprog, litteratur og kultur

  I undervisningen indgår også emner om fransk litteratur og kulturhistorie samt om franske samfundsforhold. Du har mulighed for at vælge profil alt efter, hvad du ønsker at arbejde med senere.Du kan efter endt uddannelse gøre karriere inden for bl.a. undervisning, oversættelse og tolkning. Du kan også varetage andre formidlende og pædagogiske opgaver i både offentlige og private virksomheder, fx i konsulentvirksomheder eller i internationale organisationer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Indonesisk

  Uddannelsen giver dig indsigt i komplicerede sproglige konstruktioner, og du bliver præsenteret for videnskabsteoretiske og metodiske problemstillinger, der vedrører Sydøstasien.Du kan efter bacheloruddannelsen læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have mulighed for arbejde inden for undervisning bredt set eller som konsulent for firmaer, bistandsorganisationer eller internationale organisationer, der har projekter i Indonesien. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Portugisiske og brasilianske studier

  Du lærer det portugisiske sprog, både skriftligt og mundtligt, og får viden om historiske og politiske forhold i de lande, der har portugisisk som sprogfællesskab.Med en bacheloruddannelse kan du videreuddanne dig på en kandidatuddannelse. Du har mulighed for at søge job inden for kommunikation, formidling, undervisning og oversættelse. Det kan fx være i virksomheder, der samarbejder med portugisisktalende lande. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Fotojournalist

  Uddannelsen omfatter undervisning på skolen i fagets teori og metoder samt et praktikophold, der typisk foregår på et dagblad, et ugeblad eller et billedbureau.Som færdiguddannet kan du arbejde som pressefotograf på dagblade eller som fotojournalist på magasiner o.l. Flere arbejder freelance. ...

  Provider NameDanmarks Medie- og journalisthøjskole, Aarhus (DMJX Aarhus)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Grafisk fortælling

  Du lærer at arbejde på tværs mellem ideen til en fortælling, udførelsen via det tegnemæssige håndværk, de teknologiske redskaber og det forretningsmæssige, der handler om salg og markedsføring.Som færdiguddannet vil du kunne søge arbejde inden for forlags-, dagblads-, film-, medie-, spil- og reklamebranchen. Du kan også starte din egen virksomhed. ...

  Provider NameKarakteranimationsuddannelsen i Viborg - VIA UC (Karakter.Viborg)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages