• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 125 items
 1. Afrikastudier

  Uddannelsen giver dig en specialviden om Afrika og om de afrikanske landes relationer til Danmark, lige som du lærer at formidle din viden i undervisningssituationer og i forbindelse med formidlings- og oplysningsarbejde. Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. komme til at arbejde i danske og internationale hjælpeorganisationer, eller du kan arbejde inden for undervisning og formidling. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Internationale studier

  Du beskæftiger dig med internationale forhold og får undervisning i bl.a. det globale samfund, moderne global historie, international politisk økonomi og international projektledelse. Desuden får du styrket dine engelskkundskaber og din analytiske sans. Som færdiguddannet vil du typisk finde beskæftigelse i danske eller udenlandske virksomheder, hvor du kan arbejde med import og eksport. Du kan også få job på ambassader eller i internationale organisationer og politiske institutioner. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Sprogpsykologi

  Det analytiske redskab på sprogpsykologi tager udgangspunkt i bl.a. psykologiske, sociologiske og sprogfilosofiske teorier om sprog, bevidsthed og erkendelse. Som færdiguddannet i sprogpsykologi har du jobmuligheder inden for kommunikation og formidling. Du kan fx komme til at arbejde med at skrive tekster eller rådgive om kommunikation og dialog. Bemærk: Der er ikke optag på uddannelsen i 2014. Næste studiestart er september 2015 med ansøgningsdato 1. april 2015. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Eskimologi

  Eskimologi handler om eskimoernes sprog, kultur og samfundsforhold, først og fremmest i Grønland men også i Canada, Alaska og Sibirien. Med en specialviden om eskimoer og Grønland vil du kunne arbejde i såvel offentlige som private institutioner og organisationer både i Grønland og i Danmark indenfor kultur, forskning, uddannelse og forvaltning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Idehistorie

  På kandidatuddannelsen arbejder du videre på den viden, du har med fra bacheloruddannelsen, og fordyber dig samtidig i historiefilosofi og historieteori. Som færdiguddannet idehistoriker kan du bl.a. finde beskæftigelse inden for undervisningssektoren eller som informationsmedarbejder, tekstforfatter eller proceskonsulent i private og offentlige organisationer. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Europæisk etnologi

  Du lærer at analysere, dokumentere og formidle din indsamlede viden på et forskningsmæssigt videnskabeligt grundlag. Som uddannet etnolog kommer du typisk til at arbejde med forskning og formidling på museer. Men du vil også kunne arbejde med fx kulturjournalistik eller formidling og rådgivning i projekter, der involverer kulturmøder, brugerundersøgelser og PR. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Nærorientalsk arkæologi

  Du lærer de antikke kulturer at kende ud fra analyser af de materielle levn, dvs. ting fra tidligere tider. Det kan være alt fra kunst og bygningsrester til affald. Som færdiguddannet kandidat kan du undervise og forske på universiteter eller arbejde på museer med interesse i Vestasien og Ægypten. Du kan ligeledes komme til at arbejde i den offentlige administration. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Pædagogisk sociologi

  På uddannelsen arbejder du med begreber som opdragelse, undervisning, vejledning, omsorg og socialisering i forhold til livsform, klasse, funktion, køn og etnicitet. Med en kandidatuddannelse i pædagogisk sociologi kan du finde job i fx regioner, kommuner og private virksomheder, hvor du varetager udviklings- og konsulentopgaver samt analysearbejde. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Emdrup (IUP(DPU),Emdrup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Mellemøststudier

  Alt efter hvilken bacheloruddannelse du har, vil du få et udvidet kendskab til det valgte sprog i sammenhæng med sprogområdets kulturelle og samfundsmæssige forhold. Du kan fx beskæftige dig med Israel-Palæstina-konflikten eller de mellemøstlige staters moderniseringsproces. Du vil dermed have jobmuligheder i virksomheder, som samarbejder med arabiske lande. Der vil også være mulighed for at arbejde med undervisning og forskning som formidling og oversættelse. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Dansk

  I løbet af uddannelsen arbejdes der bl.a. med romaner, noveller, digte, dramaer, sangtekster, artikler, politiske taler, reklamer, tv-serier og film. Du opnår analytiske færdigheder og lærer at se problemstillinger i en kulturel og mediemæssig sammenhæng. Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. søge job inden for formidling, kommunikation eller undervisning, herunder i gymnasiet. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages