• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 863 items
 1. Higher Certificate in Science

  See Programme Documentation ...

  Provider NameCCT COLLEGE DUBLIN

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 2. Special Purpose

  See Programme Documentation ...

  Provider NameDUBLIN BUSINESS SCHOOL

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 3. Special Purpose

  See Programme Documentation ...

  Provider NameDUBLIN BUSINESS SCHOOL

  Category: Learning Opportunities Location: Ireland
 4. Informatika

  Višješolski študijski program Informatika je javnoveljavni in mednarodno primerljiv. Zasnovan je na povezovanju teoretičnega in praktičnega izobraževanja. Diplomantu daje široko paleto znanja, ki temelji na sodobnih vsebinah in učnih pristopih. Poleg poklicno-specifičnih kompetenc pridobi tudi splošna strokovno-teoretična znanja, potrebna pri opravljanju poklica. Diplomantu omogoča, da se pri svojem delu uspešneje sooča z novimi izzivi in večjo konkurenco na evropskem trgu. Med izobraževanjem lahko pridobi potrebna dodatna znanja, saj je program modularno zasnovan in omogoča veliko izbirnost ter pridobivanje tistih znanj, s katerimi bo bolj konkurenčen na evropskem trgu dela. ...

  Provider NameABITURA, Podjetje za izobraževanje, d.o.o., Celje, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Informatika

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo v informatiki, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja informatike, pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov, se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti, avtonomnost pri svojem strokovnem delu. ...

  Provider NameERUDIO Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Informatika

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo v informatiki, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja informatike, pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov, se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti, avtonomnost pri svojem strokovnem delu. ...

  Provider NameEkonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Informatika

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo v informatiki, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja informatike, pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov, se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti, avtonomnost pri svojem strokovnem delu. ...

  Provider NameŠolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Werkmeisterschule für Berufstätige für Informationstechnologie

  Werkmeisterschule für Berufstätige für Informationstechnologie ...

  Provider NameWerkmeisterschule für Berufstätige des WIFI Oberösterreich - Linz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 9. BTS- Réseaux de Télécommunication

  Cette formation, intitulée "BTS – Réseaux de télécommunication", a pour but de préparer les futurs diplômés aux métiers du secteur de la télécommunication en mettant l'accent sur les travaux pratiques et le suivi des évolutions technologiques. Des stages en entreprises sont prévus au long de la formation, deux périodes de 6 semaines chacune après les 2e et 4e semestres. ...

  Provider NameLycée Technique d'Esch-sur-Alzette (LTE)

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 10. BTS- Génie Technique

  Les matières enseignées au cours des 4 semestres transmettent des connaissances pluritechniques permettant d'accéder à la compréhension de procédés et de processus parmi les plus utilisés dans les domaines de l'éléctrotechnique et de l'électronique, de l'informatique industrielle, de la mécanique, de l'utilisation des fluides, de la thermique et du génie climatique, tant dans le secteur industriel que dans les infrastructures publiques, le secteur tertiare, les transports ou le bâtiment. Dans le cadre de la formation du BTS Génie Technique un stage est organisé en étroite collaboration avec les entreprises du secteur. Il doit permettre à l'étudiant(e) de mettre en œuvre, dans un cadre professionnel, les connaissances théoriques et pratiques acquises lors des cours et est planifié à la fin du 2e semestre avec une durée fixée à 4 semaines.(plus d'informations sur le stage: https://www.ltam.lu/index.php?menu=361&page=505&portal=31). ...

  Provider NameLycée des Arts et Métiers (LAM)

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg

Pages