• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 123 items
 1. Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska

  Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska ...

  Provider NameSkellefteå kommun Vuxenutbildningen

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Barnspecialistundersköterska

  Barnsjukvården är komplex med alla kategorier av barnsjukdomar. Många barn är svårt sjuka och mycket höga krav ställs därför på undersköterskan.En barnspecialistundersköterska arbetar inom hälso- och sjukvården med barn och ungdomar och deras familjer. Det kan vara på olika avdelningar inom ett sjukhus eller inom hemsjukvården. Kunskaper ges i barn- och ungdomssjukvård, anatomi och fysiologi, barns och ungdomars utveckling, livsvillkor och rätt samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Barnspecialistundersköterskan är en nyckelperson i vårdteamet kring ett barn eller ungdom.I framtidsprognoser över befolkningstillväxten beräknas antalet nyfödda, barn och ungdomar att öka. Man kan förutse ett ökat behov av barn-och ungdomssjukvård på grund av sjukdomar, funktionsnedsättning och för tidigt födda. Under de närmaste åren förväntas dessutom stora pensionsavgångar bland utbildade barnsköterskor. ...

  Provider NameSundsvalls kommun, Vuxenutbildningen

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Barnspecialistundersköterska

  Barnsjukvården är komplex med alla kategorier av barnsjukdomar. Många barn är svårt sjuka och mycket höga krav ställs därför på undersköterskan.En barnspecialistundersköterska arbetar inom hälso- och sjukvården med barn och ungdomar och deras familjer. Det kan vara på olika avdelningar inom ett sjukhus eller inom hemsjukvården. Kunskaper ges i barn- och ungdomssjukvård, anatomi och fysiologi, barns och ungdomars utveckling, livsvillkor och rätt samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Barnspecialistundersköterskan är en nyckelperson i vårdteamet kring ett barn eller ungdom.I framtidsprognoser över befolkningstillväxten beräknas antalet nyfödda, barn och ungdomar att öka. Man kan förutse ett ökat behov av barn-och ungdomssjukvård på grund av sjukdomar, funktionsnedsättning och för tidigt födda. Under de närmaste åren förväntas dessutom stora pensionsavgångar bland utbildade barnsköterskor. ...

  Provider NameSundsvalls kommun, Vuxenutbildningen

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska

  Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska ...

  Provider NameSkellefteå kommun Vuxenutbildningen

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Tandsköterska

  Utbildning till tandsköterska inom yrkeshögskolan avser att ge den kompetens som motsvarar kraven för anställning, inom yrket tandsköterska. Tandsköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter är att assistera tandläkaren och att arbeta som profylaxtandsköterska med egna patienter. Yrket tandsköterska innebär också att arbeta med teamtandvård som innebär arbete och ansvarsfördelning inom teamet. Yrkeshögskoleutbildningen till tandsköterska i Malmö finns på Komvux Malmö och är fördelad på 3 terminer, totalt 325 Yh-poäng. Under utbildningstiden ingår 3 tillfällen för Lärande i arbete (LIA). Våra LIA-platser finns inom Folktandvården och privattandläkarna.Mer information finns på vår hemsidawww.malmo.se/yrkeshogskolan ...

  Provider NameMalmö stad Yrkeshögskolan Malmö

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Tandsköterska

  Utbildning till tandsköterska inom yrkeshögskolan avser att ge den kompetens som motsvarar kraven för anställning, inom yrket tandsköterska. Tandsköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter är att assistera tandläkaren och att arbeta som profylaxtandsköterska med egna patienter. Yrket tandsköterska innebär också att arbeta med teamtandvård som innebär arbete och ansvarsfördelning inom teamet. Yrkeshögskoleutbildningen till tandsköterska i Malmö finns på Komvux Malmö och är fördelad på 3 terminer, totalt 325 Yh-poäng. Under utbildningstiden ingår 3 tillfällen för Lärande i arbete (LIA). Våra LIA-platser finns inom Folktandvården och privattandläkarna.Mer information finns på vår hemsidawww.malmo.se/yrkeshogskolan ...

  Provider NameMalmö stad Yrkeshögskolan Malmö

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Tandsköterska

  Utbildning till tandsköterska inom yrkeshögskolan avser att ge den kompetens som motsvarar kraven för anställning, inom yrket tandsköterska. Tandsköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter är att assistera tandläkaren och att arbeta som profylaxtandsköterska med egna patienter. Yrket tandsköterska innebär också att arbeta med teamtandvård som innebär arbete och ansvarsfördelning inom teamet. Yrkeshögskoleutbildningen till tandsköterska i Malmö finns på Komvux Malmö och är fördelad på 3 terminer, totalt 325 Yh-poäng. Under utbildningstiden ingår 3 tillfällen för Lärande i arbete (LIA). Våra LIA-platser finns inom Folktandvården och privattandläkarna.Mer information finns på vår hemsidawww.malmo.se/yrkeshogskolan ...

  Provider NameMalmö stad Yrkeshögskolan Malmö

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård

  Som specialistundersköterska går du en spännande framtid till mötes inom kvalificerad sjukvård i privat, regional eller kommunal regi.Efter utbildningen kan du bidra till bättre kvalitet i den kvalificerade sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan i akuta situationer både inom öppen- och sluten vård.Genom utbildningen får du en kompetenshöjning som ger dig beredskap att hantera och göra adekvata bedömningar i akuta situationer vid vård av både barn och vuxna.Som specialistundersköterska kan du bland annat arbeta med ledarskap, teamarbete och kvalificerad sjukvård. Behovet av specialistundersköterskor ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Vårdens organisation har förändrats med korta, intensiva vårdtider i akutsjukvården, och ett ökat ansvar för primärvården och kommunal hälso- och sjukvård.Studierna bedrivs delvis på distans med en obligatorisk teorivecka per månad i Båstad varvat med tre veckors handledda självstudier på hemorten. De 40 utbildningsveckorna har specialdesignats i samarbete med vårdbranschen för att möta hälso- och sjukvårdens behov av alltmer kunskapsinriktade och specialistundersköterska. ...

  Provider NameBåstad kommun Akademi Båstad

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Stödpedagog

  Inom den privata och offentliga omsorgen och skolan finns stora behov av stödpedagoger för den som lever med funktionsnedsättning. Under utbildningen får du professionell kunskap om hur du med hjälp av pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd kan öka möjligheterna till en bättre tillvaro och hälsa för dem i behov av stöd. Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga, samt lära dig hur du handleder kollegor och bedriver verksamhet. Utbildningen är framtagen tillsammans med representanter från arbetslivet. Välkommen till en utbildning där du verkligen behövs.YRKESROLLER-Boendestödjare -LSS-handläggare-Omsorgspedagog-Pedagogisk vägledare inom funktionsnedsättningARBETSUPPGIFTER-Samverkan och koordination inom såväl offentligt som privat finansierad vård-Driva utvecklingsarbete i boende/daglig verksamhet-Verka som handledare eller utöva mentorskap för kollegor-Bidra med medveten pedagogisk och etisk kompetens i möte med såväl brukare som anhöriga.UTBILDNINGENS UPPLÄGGUtbildningen till Stödpedagog är en distansbaserad vidareutbildning för dig som arbetar inom funktionsnedsättningsområdet i såväl offentligt som privat finansierad vård. Utbildningen omfattar 200 YH-poäng, vilket motsvarar två års studier på halvtid. Upplägget med deltid och distans innebär att du kan arbeta och studera samtidigt.KURSER-Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser-Dokumentation och kvalitetssäkring-Examensarbete-Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd-LIA-Männi ...

  Provider NameCampus Nyköping

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Apotekstekniker

  Din framtid som apoteksteknikerI dag är apoteket så mycket mer än endast receptbelagda mediciner. Som apotekstekniker ger du även tips och råd om allt från tandvård och hygien till solskydd och egenvård av enklare åkommor. Efter tre terminers heltidsstudier kan vi garantera att du har den kompetens som krävs för att möta apoteksteknikeryrkets föränderliga behov.Goda framtidsutsikterApoteksmarknaden består idag av ett flertal aktörer som rekryterar tekniker till sina apotek. Samtidigt beräknas cirka 1 000 av landets apotekstekniker gå i pension under den närmaste 10-årsperioden. Det innebär att behovet av välutbildad personal kommer att vara stort, inte bara i storstäderna utan i hela landet. Utbildningen är väl ansedd i branschen och hittills har alla våra studenter fått jobb efter examen.Allt du behöverFör att ge dig en så bred utbildning som möjligt innehåller kursutbudet allt från medicinsk grundkurs och egenvårdskunskap till kundkommunikation och företagsekonomi. Frans Schartaus Handelsinstitut, tillsammans med farmaciförbundet och samtliga aktörer, var med i arbetet med att ta fram en gemensam utbildningsplan för Apotekstekniker inom Yrkeshögskolan. Vi har ett nära samarbete med apoteksmarknadens aktörer. För att du ska få en djupare inblick i rollen som apotekstekniker och prova dina kunskaper i verkligheten, kommer du att genomföra 17 av utbildningens totalt 60 veckor på ett apotek. Du kommer också att få göra ett flertal intressanta studiebesök hos olika verksamheter med koppling till apotekets arbete. ...

  Provider NameStockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages