• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 400 items
 1. társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács idegen nyelvből (idegen nyelv megnevezése) és magyar nyelvből

  A szakirányú továbbképzés célja a szaknyelvoktatáson kívül, olyan szakfordítók és tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Szükség van arra, hogy a szakfordítók és tolmácsok az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak legyenek a forrásnyelvi és célnyelvi ország politikai, társadalmi gazdasági életében, valamint az Európa Unió intézményrendszerében, és ismerjék a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait. E cél érdekében a tolmács és szakfordító képzésnek magába kell foglalnia a magas szintű gyakorlati nyelvi képzésen túl, számos olyan tantárgyat mely képessé teszi a jövő tolmácsait feladatuk magas színvonalú ellátására   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: * kifogástalanul az anyanyelvüket; * magas szinten az adott idegen nyelvet; * a társadalomtudományok és a gazdasági élet nyelvhasználatát, terminológiáját; * a társadalomtudományokban és a gazdasági életben használt szövegfajták jellegzetességeit.   képesek: * ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában; * gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; * olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító angol nyelvből

  A társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:- a fordítási tevékenység elméleti kérdéseit,- a forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyagát,- a megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyagot,- a nemzetközi szervezeteket és az Európai Unió társadalmi és intézményi rendszerét,- a fordító szakma mechanizmusait, szabványait, etikai kódexeit,- a vonatkozó kommunikációs alapismereteket. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:- írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás,- célnyelvi szövegalkotásra,- szövegelemzésre forrásnyelven,- kiadványszerkesztésre,- nyelvi tanácsadásra,- terminológiai gyűjtemények készítésére,- fordítástámogató eszközök használatára. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:- idegennyelv-tudás,- jó kommunikációs képességek magyar és idegen nyelven,- állóképesség,- megbízáselemzés,- kritikai attitűd,- kreativitás,- problémamegoldó gondolkodás,- jó memória,- figyelemmegosztás és koncentráció,- folyamatos önképzésre való készség,- minőségre való érzékenység,- stratégiatervezés,- jó időbeosztás, határidők megtartása. A kompetenciák elsajátítását elősegítő tudáselemek, ismeretkörök:Általános ismeretek:- idegen nyelv használata és különböző nyelvi rétegeinek (dialektus, rétegnyelv, szaknyelv) ismerete, ilyen szövegek elemzése, értelmezése,- kulturális tanulmányok (angolszász területek),- nyelvhelyesség (anyanyelv). Alapozó ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító francia nyelvből

  A társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:- a fordítási tevékenység elméleti kérdéseit,- a forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyagát,- a megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyagot,- a nemzetközi szervezeteket és az Európai Unió társadalmi és intézményi rendszerét,- a fordító szakma mechanizmusait, szabványait, etikai kódexeit,- a vonatkozó kommunikációs alapismereteket. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:- írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás,- célnyelvi szövegalkotásra,- szövegelemzésre forrásnyelven,- kiadványszerkesztésre,- nyelvi tanácsadásra,- terminológiai gyűjtemények készítésére,- fordítástámogató eszközök használatára. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:- idegennyelv-tudás,- jó kommunikációs képességek magyar és idegen nyelven,- állóképesség,- megbízáselemzés,- kritikai attitűd,- kreativitás,- problémamegoldó gondolkodás,- jó memória,- figyelemmegosztás és koncentráció,- folyamatos önképzésre való készség,- minőségre való érzékenység,- stratégiatervezés,- jó időbeosztás, határidők megtartása. A kompetenciák elsajátítását elősegítő tudáselemek, ismeretkörök:Általános ismeretek:- idegen nyelv használata és különböző nyelvi rétegeinek (dialektus, rétegnyelv, szaknyelv) ismerete, ilyen szövegek elemzése, értelmezése,- kulturális tanulmányok (frankofón területek),- nyelvhelyesség (anyanyelv). Alapozó ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító német nyelvből

  A társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:- a fordítási tevékenység elméleti kérdéseit,- a forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyagát,- a fordítói munkához szükséges nyomtatott és digitális segédeszközök használatát,- a fordításhoz és szakfordításhoz szükséges gazdasági, jogi és politikai ismeretanyagot,- a nemzetközi szervezeteket és az Európai Unió társadalmi és intézményi rendszerét,- a fordító szakma mechanizmusait, szabványait, etikai kódexeit,- a vonatkozó kommunikációs alapismereteket. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:- írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás,- célnyelvi szövegalkotásra,- szövegelemzésre forrásnyelven,- kiadványszerkesztésre,- nyelvi tanácsadásra,- terminológiai gyűjtemények készítésére,- fordítástámogató eszközök használatára. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:- idegennyelv-tudás,- jó kommunikációs képességek magyar és idegen nyelven,- állóképesség,- megbízáselemzés,- kritikai attitűd,- kreativitás,- problémamegoldó gondolkodás,- jó memória,- figyelemmegosztás és koncentráció,- folyamatos önképzésre való készség,- minőségre való érzékenység,- stratégiatervezés,- jó időbeosztás, határidők megtartása. A kompetenciák elsajátítását elősegítő tudáselemek, ismeretkörök:Fordításelméleti alapismeretek:- szövegértés és szövegtipológia,- kulturális tanulmányok,- nyelvhelyesség,- bevezetés a fordításelm ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító olasz nyelvből

  A társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:- a fordítási tevékenység elméleti kérdéseit,- a forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyagát,- a megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyagot,- a nemzetközi szervezeteket és az Európai Unió társadalmi és intézményi rendszerét,- a fordító szakma mechanizmusait, szabványait, etikai kódexeit,- a vonatkozó kommunikációs alapismereteket. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:- írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás,- célnyelvi szövegalkotásra,- szövegelemzésre forrásnyelven,- kiadványszerkesztésre,- nyelvi tanácsadásra,- terminológiai gyűjtemények készítésére,- fordítástámogató eszközök használatára. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:- idegennyelv-tudás,- jó kommunikációs képességek magyar és idegen nyelven,- állóképesség,- megbízáselemzés,- kritikai attitűd,- kreativitás,- problémamegoldó gondolkodás,- jó memória,- figyelemmegosztás és koncentráció,- folyamatos önképzésre való készség,- minőségre való érzékenység,- stratégiatervezés,- jó időbeosztás, határidők megtartása. A kompetenciák elsajátítását elősegítő tudáselemek, ismeretkörök:Általános ismeretek:- idegen nyelv használata és különböző nyelvi rétegeinek (dialektus, rétegnyelv, szaknyelv) ismerete, ilyen szövegek elemzése, értelmezése,- kulturális tanulmányok,- nyelvhelyesség (anyanyelv). Alapozó ismeretek:- általános ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító spanyol nyelvből

  A társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:- a fordítási tevékenység elméleti kérdéseit,- a forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyagát,- a megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyagot,- a nemzetközi szervezeteket és az Európai Unió társadalmi és intézményi rendszerét,- a fordító szakma mechanizmusait, szabványait, etikai kódexeit,- a vonatkozó kommunikációs alapismereteket. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:- írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás,- célnyelvi szövegalkotásra,- szövegelemzésre forrásnyelven,- kiadványszerkesztésre,- nyelvi tanácsadásra,- terminológiai gyűjtemények készítésére,- fordítástámogató eszközök használatára. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:- idegennyelv-tudás,- jó kommunikációs képességek magyar és idegen nyelven,- állóképesség,- megbízáselemzés,- kritikai attitűd,- kreativitás,- problémamegoldó gondolkodás,- jó memória,- figyelemmegosztás és koncentráció,- folyamatos önképzésre való készség,- minőségre való érzékenység,- stratégiatervezés,- jó időbeosztás, határidők megtartása. A kompetenciák elsajátítását elősegítő tudáselemek, ismeretkörök:Általános ismeretek:- idegen nyelv használata és különböző nyelvi rétegeinek (dialektus, rétegnyelv, szaknyelv) ismerete, ilyen szövegek elemzése, értelmezése,- kulturális tanulmányok (spanyol nyelvterületek),- nyelvhelyesség (anyanyelv). Alapo ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szaklektor angol nyelvből

      A társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szaklektori szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:   a szaklektori tevékenység általános elméleti kérdéseit, szabályait; a forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyagát; a megfelelő szakterületekre vonatkozó szakmai ismeretanyagot; a nemzetközi és az Európai Unióban használt minőségi elvárásokat; a lektorálás gyakorlati teendőit, kézi és gépi korrektúrajeleket.       A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:   általános és szakmai szövegek fordításának lektorálására; a célnyelvi szöveg szakmai és nyelvi szempontból is minőségi javítására, szerkesztésére; fordítástámogató eszközök és a számítógépes szövegszerkesztők használatára.       A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:   idegennyelv-tudás; adott szakterület mélyebb összefüggéseinek felismerése, értelmezése; nyelvhelyesség alkalmazása; kreativitás; problémamegoldó gondolkodás, hibafelismerés; jó memória; kitartás; folyamatos önképzésre való készség; minőségre való érzékenység; jó időbeosztás, határidők megtartása. E kompetenciák elsajátítását elősegítő tudáselemek, ismeretkörök: Általános ismeretek:   idegen nyelv használata a különböző szaknyelvi területeken (szövegek elemzése, értelmezése); nyelvhelyesség (anyanyelv). Alapozó ismeretek:   a szövegszerkesztés és lektorálás elméleti kérdései (korrektúrajelek, gépi szerkesztés); a különböző szakterületek szakmai s ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. óvodai idegen nyelvű foglalkozás vezető

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettekismerik:* a nevelés és fejlesztés elméletét, az óvodás korosztály differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, a családdal való együttnevelés lehetőségeit,* a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani ismereteket az anyanyelvi nevelés, a játék, a mese-vers, az ének-zene, a vizuális tevékenység, a mozgás és a környezet tevékeny megismerése területén,* az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeit,* az egészségre nevelés és a mentális egészség védelmének elvi és gyakorlati kérdéseit,* az óvodai mérés, értékelés és minőségfejlesztés elveit, módszereit,* az óvodás korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható nyelvpedagógiai eljárásokat, nyelvátadási és fejlesztési stratégiákat,* a korai nyelvtanításra vonatkozó legújabb kutatási eredményeket.képesek:* elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában az óvodás korú gyermekeket valamennyi nevelési területen magyar nyelven nevelni, valamint az idegennyelvi nevelés feladatait ellátni.    alkalmasak:* az óvodás korú gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges feltételek biztosítására,* óvodapedagógusi nevelő tevékenység ellátására,* kompetenciájukból adódó szakmai lehetőségeik és feladataik felmérésére,* problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére és konfliktushelyzetek megoldására,* pedagógiai döntésekre,* előítélet-mentesen az inter- és multikul ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. óvodáskori magyar-angol kétnyelvűségre felkészítő pedagógus

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek    – Az óvodáskorú gyermekek magyar nyelvi nevelése valamennyi nevelési területen, valamint az angol nyelvi nevelés feladatainak játékos formában történő ellátása. Új, sajátos (idegen) nyelvfejlesztési módszerek ismerete. Kétnyelvűség gyakorlati alkalmazása.   – Óvodáskori nyelv-elsajátítási módszertan gyakorlati alkalmazása. Az óvodás korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható nyelvpedagógiai eljárások, nyelvátadási és fejlesztési stratégiák ismerete. Meglévő általános idegen nyelvtudás pontosítása, fejlesztése középfokra. Megfelelő szakmai szókincs és a gyermekirodalom, szakirodalom ismerete.   – Az érintett országok korszerű ország-népismereti tartalmainak közvetítése. Az érintett ország-népismereti tartalmak óvodás korban történő elsajátíttatásának módszertani alkalmazása.   – Új értékelési rendszerek ismerete   – Óvodáskori interkulturális, konfliktus-feloldó, esélyegyenlőséget biztosító ismeretek bővítése. (Idegen nyelvű) szülőkkel való konstruktív együttműködés kialakítása.   – Minőségbiztosítási alapismeretek. A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek    – Jó kommunikációs képesség, megfelelő konfliktuskezelő készség. Megfelelő kiejtés a használt idegen nyelvből. Megfelelő nyelvérzék.   – Tolerancia, empátia a másság iránt. Kapcsolatépítésre való hajlam. Együttműködési képesség. Gyermekközpontúság. A korosztály mélyreható ismerete.   – A szakmaiság iránti kiemelt érdeklődés. Komplex gondolkodás, rendszerszemlélet.   – Önművelőd ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. üzleti angol kommunikációs szakmenedzser

  Elsajátítandó kompetenciák: Magas szintű szóbeli és írásbeli üzleti angol nyelvkészségek (folyamatos, szabatos beszéd üzleti angol témakörökben; az angol anyanyelvű vagy az angolt magas szinten beszélő üzleti partnerek, szakemberek, előadók, trénerek, munkáltatók, kollégák angol nyelvű beszéde, előadásai, kommunikatív megnyilatkozásai, utasításai, stb. hiánytalan megértése; angol nyelvű prezentációk, tájékoztatók tartása; olvasott angol üzleti szakszöveg megértése, magyarra való pontos fordítása; üzleti angol és hivatalos levelek, elektronikus levelek szabatos megfogalmazása, tájékoztató, reklám-, és más üzleti célú anyagok kompetens angol nyelvi megformálása). Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: szóbeli és írásbeli angol üzleti kommunikációs ismeretek; üzleti protokoll, etikett; üzleti angol szakszövegek magyarra fordítása; magas szintű és széles körű korszerű üzleti angol szakszókincs; az angol nyelvű tömeg-tájékoztatási eszközök és reklámnyelv sajátosságai; üzleti angol levelezés és elektronikus levelezés;  angol nyelvű prezentációk üzleti témakörökben; üzleti szituációk ismeretköre (értekezletek, tárgyalás, telefonálás, üzleti beszámoló, marketing feladatok, stb.); az üzleti angolhoz szükséges jogi és hivatali angol szaknyelv; szövegszerkesztők, prezentációs szoftverek, adatbáziskezelők, táblázatkezelők, elektronikus levelezés, az internet használata angol nyelven. Személyes adottságok: A különböző üzleti szituációk igényeinek megfelelően a magas szintű üzleti angol nyelvkészségek és az üzleti angol intel ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages