• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1255 items
 1. Master of Arts in de beeldende kunsten

  1. Over een artistieke en autonome houding beschikken om de (eigen) kunstpraktijk blijvend te ontwikkelen. 2. Eindverantwoordelijkheid opnemen bij het ontwerpen en/of realiseren van een persoonlijk artistiek project. 3. De essentie van de persoonlijke artistieke ontwikkeling vatten en op heldere en doordachte wijze communiceren aan een kritisch publiek 4. In functie van de ontwikkeling van de artistieke praxis zelfstandig onderzoek opzetten en uitvoeren. 5. Vanuit persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid een eigen artistieke beeldtaal ontwikkelen. 6. Een kritische positie kunnen innemen en verdedigen ten aanzien van relevante maatschappelijke, culturele, artistieke en internationale ontwikkelingen. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Arts in de beeldende kunsten

  1. Verdiepende kennis en inzicht demonstreren in het maatschappelijke, culturele en artistieke, met aandacht voor actuele en internationale evoluties. 2. Verdiepende kennis en inzicht ontwikkelen in de audiovisuele kunsten, met aandacht voor praktijk en theorievorming. 3. Binnen het artistiek werk onderzoeken opzetten en uitvoeren. 4. Persoonlijke audiovisuele projecten ontwerpen en realiseren en daarbij de eindverantwoordelijkheid dragen. 5. Als kunstenaar een zoekende en reflecterende attitude hebben en daarover in gesprek gaan met vakgenoten en niet-vakgenoten. 6. Een bewuste positionering binnen het audiovisuele veld kunnen innemen. 7. Een persoonlijke onderbouwde visie ontwikkelen over audiovisuele media in relatie tot de samenleving. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Arts in het beeldend onderzoek

  1. Students demonstrate insight into the interconnectedness of practice and theory, production, presentation and documentation in the contemporary art field. They situate and interpret their own artistic research project within the contemporary artistic discourse. 2. Students are aware of the dynamic interaction between research and the artistic project. They use research as a fundamental production constituent in the development of their artistic practice. 3. Students develop an artist publication, in which they address the research intentions and procedures of their project. 4. Students are able to disclose their visual research through an integrated approach of production and documentation. 5. Students have knowledge of the dissemination mechanisms in contemporary art and are able to implement them in their practice. 6. Students assess the interaction between contemporary art, relevant societal evolutions and ethical values. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Bachelor of Arts in de beeldende kunsten

  1. Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren. 2. Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium. 3.Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis. 4.Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie. 5. In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding. 6. Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren ten aanzien van een kritisch publiek. 7. Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Bachelor in de digital arts en entertainment

  Algemene leerresultaten (voor alle bachelors DAE): 1. Een grondige kennis bezitten van het volledige productieproces van een professionele 3D-applicatie. De eigen opdracht in dit proces kunnen situeren; 2. Een productieplanning opmaken, rekening houdend met budget en middelen. 3. Op een teamgerichte en probleemoplossende wijze functioneren in een complexe, multimediale en internationale context, onder andere in het zicht van deadlines. 4. Een houding van permanente kennisontwikkeling en nieuwsgierigheid verwerven met betrekking tot domeinspecifieke evoluties. 5. Verzamelen, analyseren en interpreteren van (internationaal) bronnenmateriaal in het kader van praktijkgebaseerd onderzoek. 6. Verworven expertises en vaardigheden op gepaste wijze inzetten in het uitwerken van projecten. In deze context blijk geven van een (zelf)kritische houding tegenover eigen werk en dat van anderen. 7 Inzicht verwerven in de beoogde (internationale) arbeidsmarkt en zich hier binnen profileren aan de hand van een eigen portfolio. Leerresultaten specifiek voor major Game Development: 8. Complexe interactieve 3D-toepassingen ontwikkelen; 9. Op een efficiënte wijze professionele grafische content voor een interactieve 3D- applicatie ontwikkelen, conform de richtlijnen en kwaliteitseisen omschreven in een productieplanning en conform de technische restricties van real-time applicaties; 10. Een performant technologisch platform uitwerken voor een interactieve 3D-applicatie, al dan niet vertrekkende vanuit een bestaande game-engine. Leerr ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie

  1. Maken van multimediale toepassingen waarbij communicatie mogelijk wordt door digitale technologieën. 2. Inzicht hebben in verschillende digitale mediavormen en communicatietechnologieën om ze op een doelgerichte manier te kunnen combineren. 3. Een probleem analyseren en op basis van de analyse een strategie voor een multimediale oplossing uitwerken, gericht op een doelpubliek en rekening houdend met de vraag van de klant. 4. Ontwerpen van een creatieve multimediaoplossing vanuit een oplossingsstrategie. 5. Technisch realiseren, documenteren en testen van multimediale toepassingen op een gestructureerde manier. 6. Constructief samenwerken in een multidisciplinair team. 7. Beroepsgericht en professioneel communiceren in de diverse fasen van het project, zowel met specialisten als leken. 8. Onder begeleiding een praktijkgericht onderzoeksvraagstuk projectmatig bestuderen en hierop een gestructureerd antwoord formuleren. 9. Multimedia en communicatietechnologie in de brede maatschappelijke context situeren, de maatschappelijke implicaties en juridische aspecten ervan inschatten en deontologisch verantwoord handelen. 10. Verdiepen en actualiseren van eigen competenties en op een kritische wijze internationale trends en innovaties opvolgen in een zeer snel evoluerend werkveld. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Grimeerija, tase 5

  Grimeerija töö eesmärk on karakteri loomine. Grimeerija töötab teatrites, kontserdiorganisatsioonides, filmistuudiotes, tsirkuses, meedias, salongides ja mujal. Grimeerija teeb mitmesuguseid kaunistavaid ja korrigeerivaid jumestusi ning rolligrimme ja loob, valmistab, värvib ja eemaldab rolli toetavaid ruumilisi grimme/ proteesgrimme. Viimistleb juukseid ja näokarvu ning teeb erinevaid karvtöid (näit vuntsid, habemed, kulmud, parukad - postiche). Grimeerija tunneb erinevates valdkondades töötamise nõudeid (teater, meedia jne). Oma töös pöörab ta tähelepanu rollile, kultuurile, ajaloole, stiilile, ajale, kohale jm. Grimeerija töö eeldab koostööd kostüümikunstniku, artisti, lavastaja ja teiste töötajatega. Grimeerija töö tulemus on isiku visuaalse välimuse rõhutamine, karakteri loomine ja rolli välise lahenduse teostamine. Ta toetab oma tööga lavastuse eesmärgi saavutamist, võimalusel ja vajadusel arvestab ta näitleja soovidega. ...

  Awarding bodyEesti Meigikunstnike Ühendus

  Category: Qualifications Location: Estonia
 8. Grimmikunstnik, tase 6

  Grimmikunstnik töötab teatrites, kontserdiorganisatsioonides, filmistuudiotes, tsirkuses, meedias, salongides ja mujal. Grimmikunstnik teeb mitmesuguseid kaunistavaid ja korrigeerivaid jumestusi ning rolligrimme ja loob, valmistab, värvib ja eemaldab rolli toetavaid ruumilisi/proteesgrimme. Viimistleb juukseid ja näokarvu ning teeb mitmesuguseid karvtöid (näit vuntsid, habemed, kulmud, parukad - postiche). Grimmikunstnik tunneb erinevates valdkondades töötamise nõudeid (teater, meedia jne). Oma töös pöörab ta tähelepanu rollile, kultuurile, ajaloole, stiilile, ajale, kohale jm. Grimmikunstniku töö eeldab koostööd kostüümikunstniku, artisti, lavastaja ja teiste töötajatega. Grimmikunstniku töö tulemus on isiku visuaalse välimuse rõhutamine, karakteri loomine ja rolli välise lahenduse teostamine. Grimmikunstnik loob tervikliku visuaalse lahenduse (sh kõik karvlisandid) grimmikavanditele sündmuse (nt etendus, film, seriaal jm) raames. Kavandi loomisel suudab grimmikunstnik näha tervikpilti, läheneda tööle loominguliselt ja anda edasi visuaalset tervikut. Ta täiendab ennast pidevalt ja on kursis erialaste uuendustega. Oluline on omada teadmisi kunstiajaloost, värvi- ja stiiliõpetusest. Meeskonnajuhi töös on olulinetervikliku visuaalse lahenduse korrektne ja mõistetav edasiandmine meeskonnale ning meeskonna motiveerimine ja tööülesannete mõistlik delegeerimine. ...

  Awarding bodyEesti Meigikunstnike Ühendus

  Category: Qualifications Location: Estonia
 9. Interpreet, tase 4

  Interpreedi töö on loominguline, eeldades muusikalist ettevalmistust. Interpreet esitab võimalikult kõrgel professionaalsel ja kunstilisel tasemel Eesti heliloojate loomingut, maailma muusikaklassikat ja uudisteoseid, tutvustab Eestis ja välismaal Eesti heliloojate loomingut. Interpreet spetsialiseerub järgmiselt: 1. Instrumentalist Akordion, kannel, keelpillid (viiul, vioola, tšello, kontrabass, harf), klassikaline kitarr, klaver, orel, klavessiin, löökpillid, puhkpillid (trompet, tromboon, klarnet, flööt, saksofon, oboe, fagott, tuuba) 2. Vokalist klassikalise laulu eriala ...

  Awarding bodyG. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

  Category: Qualifications Location: Estonia
 10. Juhtoperaator, tase 6

  Teleoperaatori kutsealal on neli kutset: teleoperaator, tase 4, välioperaator, tase 5, juhtoperaator, tase 6 ja operaator-lavastaja, tase 6. Teleoperaatori töö eesmärk on kvaliteetse telepildi tootmine. 6. taseme juhtoperaator võib töötada televisioonistuudiotes või ettevõtetes, mis tegelevad tele- ja/või videotoodangu loomisega. Kutsealastele teadmistele ja oskustele lisanduvad kogemused ja vilumus. Ta töötab iseseisvalt või juhib teiste operaatorite ja teenindava tehnilise meeskonna tööd. Dokumentaalse või olukirjeldusliku salvestuse puhul vastutab salvestatava materjali loomingulise ja tehnilise kvaliteedi eest ning teeb seda kõrgel professionaalsel tasemel. Juhtoperaator tunneb põhjalikult televisioonikaamera tehnilisi iseärasusi, valdab valguse ja heli kasutamist maksimaalse tulemuse saavutamiseks ja tagab salvestatava materjali valmisoleku montaažiks. Juhtoperaator tutvub salvestuse või saate ettevalmistamisel koos lavastaja, režissööri, kunstniku ja valgustajaga võtteplatsi(de)ga ning määrab nendega koostöös kindlaks kaamerate asukohad, vajaliku optika, filtrid, valgustehnika. Viib läbi valgusproovi. Vajadusel osaleb saate või salvestuse tegemiseks vajaliku montaažlehe koostamisel ning vastavalt sellele jagab välja kaamerameestele ülesanded. Juhib teleoperaatorite meeskonda. Vajalik pidev enesetäiendamine. ...

  Awarding bodyEesti Rahvusringhääling

  Category: Qualifications Location: Estonia

Pages