• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1182 items
 1. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

  Tutkinnon kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen. Lisäksi suoritetaan valitun osaamisalan pakolliset tutkinnon osat. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on  mielenterveys- ja päihdetyö. Lisäksi suoritetaan valinnaisia ammattitaitoa tukevia tutkinnon osia. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan opintojen keskeisiä sisältöjä ovat ammatillinen vuorovaikutus mielenterveys- ja päihdetyössä palvelujärjestelmä hoito- ja kuntoutusprosessit keskeiset työskentelymenetelmät erilaiset kriisit mielenterveyden häiriöt  ja riippuvuudet työturvallisuus ja yrittäjyys mielenterveys- ja päihdetyössä lääkehoito ruotsin ja englannin ammattisanastoa Työssäoppimispaikkoina ovat esimerkiksi: mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköt esim. palveluasunnot, työ- ja toimintakeskukset, sairaalan osastot, nuorisotalot   Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa suunnitellaan työssäoppimisen paikat ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Lähihoitajaksi Kokkolassa Opiskelijatarina: Lähihoitaja  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Hyvinvointikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

  Tutkinnon kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen. Lisäksi suoritetaan valitun osaamisalan pakolliset tutkinnon osat. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on sairaanhoito ja huolenpito. Lisäksi suoritetaan valinnaisia ammattitaitoa tukevia tutkinnon osia. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opintojen keskeisiä sisältöjä ovat Asiakkaan sairaudet/sairaanhoitotyö ja lääkehoito Asiakkaan ammatillinen kohtaaminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen   Liikkumisessa avustaminen Ensiapu 2   Työturvallisuus ja yrittäjyys hoito- ja huolenpitotyössä   Ergonomia ja apuvälineiden hyödyntäminen  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut   Asiakaslähtöinen kirjallinen suunnitelma; hoito- ja palvelusuunnitelma Ravitsemushoito    Huolenpitotyö ja sosiaaliset ongelmat   Mielenterveys- ja päihdeongelmat  ruotsi ja englanti Työssäoppimispaikkoina ovat esimerkiksi:  Erikoissairaanhoidon sisätauti-kirurgiset yksiköt,  terveyskeskuksen vuodeosastot, vastaanotto. Kotihoito. Erilaiset vanhusten asumisyksiköt (palvelu- ja vanhainkodit), Fyysisesti vammaisten asumisyksikkö Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa suunnitellaan esim. työssäoppimisen paikat ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen. HUOM! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto ei järjestä keväällä 2016 pääsy- tai soveltuvuuskokeita! Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Hyvinvointikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Vammaistyön osaamisala

  Tutkinnon kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen. Lisäksi suoritetaan valitun osaamisalan pakolliset tutkinnon osat. Vammaistyön osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on vammaistyö. Lisäksi suoritetaan valinnaisia ammattitaitoa tukevia tutkinnon osia. Vammaistyön osaamisalan keskeisiä sisältöjä ovat ammatillinen kehittyminen vammaistyössä ammattietiikka vammaistyössä; erilaisuuden kohtaaminen Vammaisten oikeudet ja lainsäädäntö vuorovaikutus; erilaiset kommunikaatiomenetelmät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vammaistyössä vammaisen henkilön kasvatus, kuntoutus, tukeminen ja  ohjaaminen erilaisissa elämäntilanteissa Vammaisen hoitotyö ja lääkehoito, vammaisen asiakkaan huolenpitotyö vammaisen henkilön ravitsemus Työssäoppimispaikkoja voivat olla Asumisyksiköt; Hoitokodit, Asuntolat ja palvelutalot Työ- ja toimintakeskukset Erityispäivähoidon yksiköt Erityisopetus Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa suunnitellaan työssäoppimisen paikat ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Lähihoitajaksi Kokkolassa Opiskelijatarina: Lähihoitaja  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Hyvinvointikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Vanhustyön osaamisala

  Tutkinnon kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen. Lisäksi suoritetaan valitun osaamisalan pakolliset tutkinnon osat. Vanhustyön osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on vanhustyö. Lisäksi suoritetaan valinnaisia ammattitaitoa tukevia tutkinnon osia. Vanhustyön osaamisalan opintojen keskeisiä sisältöjä ovat Ammatillinen kehittyminen vanhustyössä Ammatillinen vuorovaikutus ja yhteistyö vanhustyössä                                                     Ammattietiikka vanhustyössä Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vanhustyössä Työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen vanhustyössä Suunnitelmallinen vanhustyö Hoitotyö, lääkehito ja kuntoutus vanhustyössä Huolenpitotyö vanhustyössä Työssäoppimispaikkoinana ovat esimerkiksi: Kotihoito, päivätoiminta, palvelutalo tai –keskus, dementiayksikkö, vanhainkoti tai sairaala jne. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa suunnitellaan työssäoppimisen paikat ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Lähihoitajaksi Kokkolassa Opiskelijatarinat: Lähihoitaja , Vanhustyön osaamisala  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Hyvinvointikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala

  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa laaja-alaisen pätevyyden toimia lähihoitajana. Opinnoissa on kaikkia opiskelijoita koskevia yhteisiä sisältöjä ja osaamisaloittain eriytyviä opintoja. Koulutus on monipuolista ja käytännönläheistä. Opintoihin sisältyy runsaasti työssäoppimista sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla, josta osan voi suorittaa ulkomailla. Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana. Koulutukseen hakijan on ilmoitettava hakuvaiheessa, ettei hänellä ole terveydentilaan, toimintakykyyn tai turvallisuuteen liittyviä esteitä alalle hakeutumiseen. Linkki Tutkinnon terveydentilavaatimukset    Kaikille pakolliset tutkinnon osat Kasvun tukeminen ja ohjaus: tutustutaan sosiaali- ja terveysalan palveluihin ja lähihoitajan työhön opitaan miten ihminen kehittyy elämänkaaren eri vaiheissa opitaan tekemään terveellistä ruokaa ja hoitamaan lapsia opitaan pelejä ja leikkejä sekä ohjaamaan lapsiryhmiä työssäoppiminen päiväkodissa, koulussa tai perheessä Hoito ja huolenpito: perehdytään elimistön rakenteeseen ja toimintaan tutustutaan kansansairauksiin ja lääkehoitoon opitaan hoitotyötä: terveydentilan seuranta, pesut, ruokailu, hoitotoiminnot perehdytään sosiaalisiin ongelmiin ja sosiaalipalveluihin työssäoppiminen vanhainkodissa, sairaalassa tai palvelutalossa Kuntoutumisen tukeminen: tutustutaan erilaisiin asiakasryhmiin ja tuen tarpeisiin opitaan arvioimaan toimintakykyä ja edistämään terveyttä ja hyvinvointia tutustutaan apuvälineisiin ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Kyllönmäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa laaja-alaisen pätevyyden toimia lähihoitajana. Opinnoissa on kaikkia opiskelijoita koskevia yhteisiä sisältöjä ja osaamisaloittain eriytyviä opintoja. Koulutus on monipuolista ja käytännönläheistä. Opintoihin sisältyy runsaasti työssäoppimista sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla, josta osan voi suorittaa ulkomailla. Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana. Koulutukseen hakijan on ilmoitettava hakuvaiheessa, ettei hänellä ole terveydentilaan, toimintakykyyn tai turvallisuuteen liittyviä esteitä alalle hakeutumiseen. Linkki Tutkinnon terveydentilavaatimukset   Kaikille pakolliset tutkinnon osat Kasvun tukeminen ja ohjaus: tutustutaan sosiaali- ja terveysalan palveluihin ja lähihoitajan työhön opitaan miten ihminen kehittyy elämänkaaren eri vaiheissa opitaan tekemään terveellistä ruokaa ja hoitamaan lapsia opitaan pelejä ja leikkejä sekä ohjaamaan lapsiryhmiä työssäoppiminen päiväkodissa, koulussa tai perheessä  Hoito ja huolenpito: perehdytään elimistön rakenteeseen ja toimintaan tutustutaan kansansairauksiin ja lääkehoitoon opitaan hoitotyötä: terveydentilan seuranta, pesut, ruokailu, hoitotoiminnot perehdytään sosiaalisiin ongelmiin ja sosiaalipalveluihin työssäoppiminen vanhainkodissa, sairaalassa tai palvelutalossa  Kuntoutumisen tukeminen: tutustutaan erilaisiin asiakasryhmiin ja tuen tarpeisiin opitaan arvioimaan toimintakykyä ja edistämään terveyttä ja hyvinvointia tutustutaan apuvälineisiin ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Kyllönmäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Vammaistyön osaamisala

  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa laaja-alaisen pätevyyden toimia lähihoitajana. Opinnoissa on kaikkia opiskelijoita koskevia yhteisiä sisältöjä ja osaamisaloittain eriytyviä opintoja. Koulutus on monipuolista ja käytännönläheistä. Opintoihin sisältyy runsaasti työssäoppimista sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla, josta osan voi suorittaa ulkomailla. Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana. Koulutukseen hakijan on ilmoitettava hakuvaiheessa, ettei hänellä ole terveydentilaan, toimintakykyyn tai turvallisuuteen liittyviä esteitä alalle hakeutumiseen. Linkki Tutkinnon terveydentilavaatimukset    Kaikille pakolliset tutkinnon osat Kasvun tukeminen ja ohjaus: tutustutaan sosiaali- ja terveysalan palveluihin ja lähihoitajan työhön opitaan miten ihminen kehittyy elämänkaaren eri vaiheissa opitaan tekemään terveellistä ruokaa ja hoitamaan lapsia opitaan pelejä ja leikkejä sekä ohjaamaan lapsiryhmiä työssäoppiminen päiväkodissa, koulussa tai perheessä  Hoito ja huolenpito: perehdytään elimistön rakenteeseen ja toimintaan tutustutaan kansansairauksiin ja lääkehoitoon opitaan hoitotyötä: terveydentilan seuranta, pesut, ruokailu, hoitotoiminnot perehdytään sosiaalisiin ongelmiin ja sosiaalipalveluihin työssäoppiminen vanhainkodissa, sairaalassa tai palvelutalossa  Kuntoutumisen tukeminen: tutustutaan erilaisiin asiakasryhmiin ja tuen tarpeisiin opitaan arvioimaan toimintakykyä ja edistämään terveyttä ja hyvinvointia tutustutaan apuvälineisiin ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Kyllönmäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Vanhustyön osaamisala

  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa laaja-alaisen pätevyyden toimia lähihoitajana. Opinnoissa on kaikkia opiskelijoita koskevia yhteisiä sisältöjä ja osaamisaloittain eriytyviä opintoja. Koulutus on monipuolista ja käytännönläheistä. Opintoihin sisältyy runsaasti työssäoppimista sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla, josta osan voi suorittaa ulkomailla. Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana. Koulutukseen hakijan on ilmoitettava hakuvaiheessa, ettei hänellä ole terveydentilaan, toimintakykyyn tai turvallisuuteen liittyviä esteitä alalle hakeutumiseen. Linkki Tutkinnon terveydentilavaatimukset    Kaikille pakolliset tutkinnon osat Kasvun tukeminen ja ohjaus: tutustutaan sosiaali- ja terveysalan palveluihin ja lähihoitajan työhön opitaan miten ihminen kehittyy elämänkaaren eri vaiheissa opitaan tekemään terveellistä ruokaa ja hoitamaan lapsia opitaan pelejä ja leikkejä sekä ohjaamaan lapsiryhmiä työssäoppiminen päiväkodissa, koulussa tai perheessä  Hoito ja huolenpito: perehdytään elimistön rakenteeseen ja toimintaan tutustutaan kansansairauksiin ja lääkehoitoon opitaan hoitotyötä: terveydentilan seuranta, pesut, ruokailu, hoitotoiminnot perehdytään sosiaalisiin ongelmiin ja sosiaalipalveluihin työssäoppiminen vanhainkodissa, sairaalassa tai palvelutalossa  Kuntoutumisen tukeminen: tutustutaan erilaisiin asiakasryhmiin ja tuen tarpeisiin opitaan arvioimaan toimintakykyä ja edistämään terveyttä ja hyvinvointia tutustutaan apuvälineisiin ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Kyllönmäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala

  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa laaja-alaisen pätevyyden toimia lähihoitajana. Opinnoissa on kaikkia opiskelijoita koskevia yhteisiä sisältöjä ja osaamisaloittain eriytyviä opintoja. Koulutus on monipuolista ja käytännönläheistä. Opintoihin sisältyy runsaasti työssäoppimista sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla, josta osan voi suorittaa ulkomailla. Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana. Koulutukseen hakijan on ilmoitettava hakuvaiheessa, ettei hänellä ole terveydentilaan, toimintakykyyn tai turvallisuuteen liittyviä esteitä alalle hakeutumiseen. Linkki Tutkinnon terveydentilavaatimukset    Kaikille pakolliset tutkinnon osat Kasvun tukeminen ja ohjaus: tutustutaan sosiaali- ja terveysalan palveluihin ja lähihoitajan työhön opitaan miten ihminen kehittyy elämänkaaren eri vaiheissa opitaan tekemään terveellistä ruokaa ja hoitamaan lapsia opitaan pelejä ja leikkejä sekä ohjaamaan lapsiryhmiä työssäoppiminen päiväkodissa, koulussa tai perheessä Hoito ja huolenpito: perehdytään elimistön rakenteeseen ja toimintaan tutustutaan kansansairauksiin ja lääkehoitoon opitaan hoitotyötä: terveydentilan seuranta, pesut, ruokailu, hoitotoiminnot perehdytään sosiaalisiin ongelmiin ja sosiaalipalveluihin työssäoppiminen vanhainkodissa, sairaalassa tai palvelutalossa Kuntoutumisen tukeminen: tutustutaan erilaisiin asiakasryhmiin ja tuen tarpeisiin opitaan arvioimaan toimintakykyä ja edistämään terveyttä ja hyvinvointia tutustutaan apuvälineisiin j ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Kyllönmäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala

  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa laaja-alaisen pätevyyden toimia lähihoitajana. Opinnoissa on kaikkia opiskelijoita koskevia yhteisiä sisältöjä ja osaamisaloittain eriytyviä opintoja. Koulutus on monipuolista ja käytännönläheistä. Opintoihin sisältyy runsaasti työssäoppimista sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla, josta osan voi suorittaa ulkomailla. Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana. Koulutukseen hakijan on ilmoitettava hakuvaiheessa, ettei hänellä ole terveydentilaan, toimintakykyyn tai turvallisuuteen liittyviä esteitä alalle hakeutumiseen. Tutkinnon terveydentilavaatimukset  Pakolliset tutkinnon osat Kasvun tukeminen ja ohjaus: tutustutaan sosiaali- ja terveysalan palveluihin ja lähihoitajan työhön opitaan miten ihminen kehittyy elämänkaaren eri vaiheissa opitaan tekemään terveellistä ruokaa ja hoitamaan lapsia opitaan pelejä ja leikkejä sekä ohjaamaan lapsiryhmiä työssäoppiminen päiväkodissa, koulussa tai perheessä  Hoito ja huolenpito: perehdytään elimistön rakenteeseen ja toimintaan tutustutaan kansansairauksiin ja lääkehoitoon opitaan hoitotyötä: terveydentilan seuranta, pesut, ruokailu, hoitotoiminnot perehdytään sosiaalisiin ongelmiin ja sosiaalipalveluihin työssäoppiminen vanhainkodissa, sairaalassa tai palvelutalossa  Kuntoutumisen tukeminen: tutustutaan erilaisiin asiakasryhmiin ja tuen tarpeisiin opitaan arvioimaan toimintakykyä ja edistämään terveyttä ja hyvinvointia tutustutaan apuvälineisiin ja opetellaan ohj ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Kyllönmäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages