• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 28 items
 1. Doctorate in the field of law (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) demonstrate diligence and preciseness in working with resources, perform advanced analysis and synthesis and envisage solutions and consequences, master research methods, procedures and processes, develop critical and self-critical assessment, undertake independent scientific work, develop communication skills and expertise, with an emphasis on an international legal environment, demonstrate a capacity for ethical reflection and a commitment to professional ethics, integrate various professional disciplines with the aim of attaining law-related objectives, understand the importance of a national multicultural image in the world and in Europe and handle cultural differences and national legal dilemmas, (subject-specific competences) demonstrate extensive familiarity with legal resources in the field of the dissertation, demonstrate mastery of special research methods and procedures in the field of law, apply research methods to solve specific legal problems, integrate knowledge from various (usually legal) fields, depending on the selected topic, and also interdisciplinary knowledge, demonstrate in-depth knowledge in a narrow field of the law, place new information and interpretations in the context of development of the profession in the legal field, use information and communication technologies and systems, critically select principles for solving specific work problems within a legal environment. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Doctor of Law Degree in Juridical Science (BSA)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- Baltic International Academy

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Doctor of Science of Law (RSU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- Rīga Stradiņš University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Doctor of Law (DU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- University of Daugavpils

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Doctor in Legal Science (LU)

  Learning outcomes are defined for each study programme by the higher education institution in accordance with the study programme requirements set by  The Law on Higher Education Institutions. For more information, see The Law on Higher Education Institutions (adopted on 02.11.1995), Article 55: Read law article Learning outcomes: Not available ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Doctoral Degree in Law with a Specialization in International and European Law (RJA)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- Riga Graduate School of Law

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Doctor Degree in Law Science (BAT)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- Turība University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. doktor (PhD)- law

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages