• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 217 items
 1. Erőművi blokkgépész

  A képesítéssel rendelkező képes: betartani/betartatni a munkabiztonsági, minőségbiztosítási és környezetvédelmi előírásokat az erőmű rendszereit, berendezéseit, eszközeit gazdaságosan és szakszerűen üzemeltetni, indítani, leállítani szerkezetileg teljes körűen szemrevételezni, ellenőrizni az erőművi blokk főés segédberendezéseit és biztonsági berendezéseit a kezelési utasítás szerint üzemkész állapotba hozni az erőművi blokk berendezéseit erőműben gondoskodni a vízkémiai előírások betartásáról gondoskodni az erőművi blokk berendezéseinek működőképességéről a gyártó üzemeltetési és karbantartási utasításainak megfelelően gondoskodni a gépek működtetéséről folyamatosan meggyőződni az erőművi blokk irányítástechnikai és védelmi rendszerének működőképességéről gondoskodni a gépek indításának feltételeiről, az alapüzemi paraméterek meglétéről azonnal jelezni, és intézkedni, ha az erőművi blokk berendezések működésben vagy műszaki állapotában rendellenességet észlel figyelemmel kísérni a berendezések hatásfokát jelző paramétereket és elvégzi a szükséges üzemviteli ellenőrzéseket, védelmi próbákat a berendezések karbantartása előtt biztosítani a feltételek meglétét dokumentálni a végrehajtott munkát és a beavatkozásokat, helyszíni ellenőrzések adatait, a gyártók és az üzemeltető előírásai alapján ...

  Awarding bodyBagoly Oktatási, Továbbképzési és Szolgáltató Kft.

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Mozgóképkészítő

  A képesítéssel rendelkező képes: önálló vállalkozóként képes saját munkájának megtervezésére és szervezésére Szakmai vizsgáinak befejeztével a szakág különféle területein, felsőfokon folytathatja tanulmányait az animációs-film készítő TV, film és animációs stúdiókban a kiadott feladatokat a követelmények szerint időre elvégezni TV és filmstúdiókban segédoperatőri, világítástechnikai, hangtechnikai, vágó, számítógépes grafikai és vizuális effekt készítő asszisztensi feladatok ellátására ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Rendezvényszervező

  A képesítéssel rendelkező képes: szervezeti és programokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat ellátni, dokumentálni kulturális programokat, rendezvényeket és projekteket tervezni és lebonyolítani, rendezvény-forgatókönyvet készíteni forrásteremtési technikákat alkalmazni, megszervezni és működtetni a pályázatfigyelési és támogatás-szervezői rendszert, költségvetést készíteni kommunikációs és marketingfeladatokat ellátni tájékozódni a kulturális, művészeti ágazatok (előadó-művészet, kézi és iparművészet, médiaművészet) területén prezentációt készteni, multimédiás eszközöket használni. ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Színpadi hangtechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: a kapott tervek alapján megtervezni a munkafolyamatokat és felmérni az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet. színházi műszaki rajzokat értelmezni, és megvalósítani. a munkájával összefüggő dokumentációk kezelni. megtervezni és lebonyolítani az előadás audiotechnikai folyamatait. alkalmazni az intézményre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat. ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Tánc instruktor

  A képesítéssel rendelkező képes: a táncot hatékony rekreációs eszközként népszerűsíteni a stílusra jellemző mozgásanyag és a fittségi edzéstan elveit összekapcsolni a táncot örömforrásként, önkifejezésként megélni, és ezt közvetíteni a vendégekkel, tanítványokkal közvetlen, empatikus kapcsolatot kialakítani a tanfolyami résztvevők tudásszintjét, rekreációs igényeit felmérni a táncstílus adta kompetenciahatárokat tiszteletben tartani a foglalkozások szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat megvalósítani a trendváltozásokhoz történő rugalmas alkalmazkodásra a táncirányzat és az adott foglalkozás jellegének megfelelő zenét használni a táncstílus alapmozdulatait, kombinációs lehetőségeit bemutatni és megtanítani koreográfiákat összeállítani és betanítani a technikai és tartáshibákat felismerni és javítani a sérüléseket lehetőség szerint megelőzni és az ízületeket védeni bemutatókat, színpadi produkciókat szervezni, összeállítani és lebonyolítani a tehetséget kiválasztani, és versenyekre felkészíteni a tánc közösségteremtő és fejlesztő funkcióját megvalósítani a csoportdinamikai j elenségeket hatékonyan kezelni a stílusra jellemző bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatokat összeállítani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Édesipari termékgyártó

  A képesítéssel rendelkező képes: adatot rögzíteni, feldolgozni, szolgáltatni, dokumentálni technológiai és/vagy termelési számításokat végezni átvenni és előkészíteni a gyártáshoz szükséges anyagokat a munka megkezdése előtt ellenőrizni a gépeket, berendezéseket, eszközöket felügyelni a gépek, berendezések működését, szükség esetén beavatkozni részt venni a karbantartási munkákban előkészíteni, ellenőrizni a csomagolóanyagokat, csomagolni a készterméket a készterméket átadni a hűtővagy tároló raktárnak és/vagy elvégezni a raktározást a hatályos szabályozások szerint kezelni a képződő hulladékot alapanyagot vizsgálni és/vagy ellenőrizni gyártásközi vizsgálatokat végezni készterméket ellenőrizni és/vagy minősíteni előírásoknak megfelelően mintát venni beállítani az előírt paramétereket elkészíteni az előírt összesítőket, jelentéseket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Épület- és szerkezetlakatos

  A képesítéssel rendelkező képes: A munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, valamint a szakmára, és egyéb szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat betartani és betarttatni Alakítani a munkadarabot kézi és gépi forgácsoló alapeljárásokkal Alapszerelési műveleteket végezni, oldható és nem oldható kötéseket készíteni Általános minőségű hegesztett kötést készíteni gázhegesztéssel, bevontelektródás kézi ívhegesztéssel, fogyóelektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztéssel, argon védőgázas volfrámelektródás ívhegesztéssel Egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat és műszaki rajzokat készíteni, olvasni, értelmezni Elkészíteni, vagy megrendelni a célszerszámokat, összeállító sablonokat a bonyolult speciális épületlakatos munkához Előkészíteni a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogóés befogóeszközöket, védőfelszereléseket Elvégezni a szakirányú garanciális épületlakatos-ipari ellenőrzéseket, javításokat Gépipari alapméréseket, alakés helyzetpontossági méréseket végezni Képlékenyalakítást végezni a speciális épületlakatos munkadarabokon kézi, illetve kisgépes eljárásokkal Kiválasztani, ellenőrizni és karbantartani az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket Korrózió elleni általános bevonatot és felületvédelmet készíteni, a korrózióra hajlamos épületés szerkezetlakatos fémszerkezeteken Leme ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Autóbuszvezető

  A képesítéssel rendelkező képes: -az autóbusz előre meghatározott útvonalon vagy meghatározott célállomásra való vezetése; az utasok felés leszállásának biztosítása; fűtés, szellőzés, világítás szabályozása; a fedélzeti utastájékoztatási rendszerek üzemeltetése; menetjegy-árusítás, menetjegyek és bérletek érvényességének ellenőrzése; utasok tájékoztatása, a csomagok beés kipakolása; menetokmány vezetése, elszámolás a menetjegyekkel és bevételekkel; az autóbusz vezetése közben előforduló veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása; a szállítási feladat közben szükség szerint alapszintű idegen nyelvű kommunikáció; az autóbusz átvétele, leadása, az autóbusz műszaki állapotának ellenőrzése, tankolás. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Családi gazdálkodó

  A képesítéssel rendelkező képes: gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról, háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni, munkaés környezetvédelmi szabályokat betartani, háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni, csecsemőés gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni, segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák végzésével, szelektív szemétgyűjtést megvalósítani, lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni, textíliák mosását, javítását végezni. állattartás, növénytermesztés, kertészet mennyiségi, minőségi és gazdaságos rendszerét megtervezni, a feladatokat végrehajtani, mezőgazdasági és egyéb, a ház körül, a gazdaságban megtermelt árukat saját felhasználásra és eladásra előkészíteni, árusítani, kulturált életvitelt folytatni, családban, háztartásban előforduló ruhajavításokat, tisztításokat elvégezni, egyszerűbb ruhadarabokat megvarrni, kézimunkát készíteni, családi pénzügyi tervet készíteni, konyhai, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni, szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni, pályázatokat előkészíteni, állategészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani, bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet, gondozni a virág ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Elektromos gép- és készülékszerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: villamos gépeket üzemeltetni, javítani, szerelni, illetve előkészíteni transzformátorokat üzemeltetni, javítani, készíteni aszinkrongépeket üzemeltetni, javítani egyenáramú gépeket üzemeltetni, javítani szinkrongépeket üzemeltetni, javítani különleges gépeket alkalmazni, üzemeltetni villamos mérőműszereket használni, méréseket végezni egyenáramú, egyés háromfázisú rendszeren villamos mennyiségek mérését végezni nem villamos mennyiségek mérését végezni szakirányú villamos méréseket végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages