• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 30 items
 1. WIFI- Ausbildung zum Compliance Officer

  Zielgruppe: insbesondere für Compliance-Verantwortliche bzw. Führungskräfte aus den Bereichen Compliance Management, Recht, Risikomanagement, Interne Revision, Corporate Governance, Controlling und Qualitätsmanagement sowie IT-Manager/-innen, Geschäftsführer/-innen, Rechtsanwälte, UnternehmensberaterInnen und WirtschaftsprüferInnen Kurzinfo: Der Lehrgang verschafft einen Überblick über rechtliche Grundlagen, Anforderungen, Vorgaben internationaler Standards und IT-Lösungen. Durch dieses Wissen können Haftungsrisiken vermieden und eine effiziente Organisation sicher gestellt werden. Neben den theoretischen Grundlagen werden auch praktische Umsetzungsmöglichkeiten erarbeitet. ...

  Provider NameWIFI Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 2. Paralegal

  Utbildningen ger dig den kompetens som krävs för yrkesmässig verksamhet som kvalificerad Paralegal på advokatbyråer, domstolar och myndigheter samt på juridiska avdelningar i företag och organisationer.Arbetsmarknaden bedöms vara god. Den är särskilt gynnsam för dig som kan tänka dig att genomföra LIA samt ta anställning utanför Göteborgsregionen. Yrkesrollen är relativt ny i Sverige men efterfrågan på denna typ av kompetens ökar starkt.Utbildningen vänder sig till dig som har hög social kompetens, god förmåga att arbeta självständigt, initiativförmåga, god prioriteringsförmåga, ansvars- och servicekänsla, stor noggrannhet, mycket goda kunskaper i svenska språket samt datavana. Dessutom är goda kunskaper i ytterligare språk, företrädesvis engelska, en förutsättning om du vill arbeta i en internationell miljö på advokatbyrå eller företag.Arbetsuppgifterna kan variera mycket beroende på verksamhetens inriktning och omfattning. Nedan följer exempel på befattningar och arbetsuppgifter.Som Paralegal på ett företag eller advokatbyrå kan du t.ex. ha ansvar för kontakter med myndigheter, domstolar och klienter, arbeta med sökning och sammanställning av information i t.ex. Word och Excel, göra presentationer i PowerPoint, upprätta affärskorrespondens, upprätta, granska och klassificera avtal och andra juridiska dokument, skriva enklare rättsutredningar och PM, föra protokoll, bokföring m.m.Som domstolshandläggare har du kontakt med andra domstolar, myndigheter, ombud och parter. Du arbetar i domstolarnas verksamhetsstöd ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Paralegal

  Utbildningen ger dig den kompetens som krävs för yrkesmässig verksamhet som kvalificerad Paralegal på advokatbyråer, domstolar och myndigheter samt på juridiska avdelningar i företag och organisationer.Arbetsmarknaden bedöms vara god. Den är särskilt gynnsam för dig som kan tänka dig att genomföra LIA samt ta anställning utanför Göteborgsregionen. Yrkesrollen är relativt ny i Sverige men efterfrågan på denna typ av kompetens ökar starkt.Utbildningen vänder sig till dig som har hög social kompetens, god förmåga att arbeta självständigt, initiativförmåga, god prioriteringsförmåga, ansvars- och servicekänsla, stor noggrannhet, mycket goda kunskaper i svenska språket samt datavana. Dessutom är goda kunskaper i ytterligare språk, företrädesvis engelska, en förutsättning om du vill arbeta i en internationell miljö på advokatbyrå eller företag.Arbetsuppgifterna kan variera mycket beroende på verksamhetens inriktning och omfattning. Nedan följer exempel på befattningar och arbetsuppgifter.Som Paralegal på ett företag eller advokatbyrå kan du t.ex. ha ansvar för kontakter med myndigheter, domstolar och klienter, arbeta med sökning och sammanställning av information i t.ex. Word och Excel, göra presentationer i PowerPoint, upprätta affärskorrespondens, upprätta, granska och klassificera avtal och andra juridiska dokument, skriva enklare rättsutredningar och PM, föra protokoll, bokföring m.m.Som domstolshandläggare har du kontakt med andra domstolar, myndigheter, ombud och parter. Du arbetar i domstolarnas verksamhetsstöd ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Paralegal

  Utbildningens övergripande mål är att ge den studerande nödvändiga kunskaper för att kunna utföra arbetsuppgifter motsvarande en juristassistent vid en advokatbyrå, eller specifika juridiska arbetsuppgifter vid ett större företag eller offentlig förvaltning, dock utan krav på juridisk examen från högskolan.Vid advokatbyrå eller liknande: ingå i kvalificerade juridiska arbetslag, samt självständigt kunna utföra juridiska utredningar, genomföra förberedelse­arbete, ansvara för kontakter med klienter och domstolar, samt ta fram kvalificerat presentationsmaterial.Vid större företag eller offentlig förvaltning: ingå i kvalificerade arbetslag och handlägga juridiska och ekonomiska frågor, självständigt handlägga juridiska frågor inom företagets/förvaltningens specialområde, handlägga arbets­rättsliga frågor inom företaget/förvaltningen.http://www.phi.se/yh/paralegal/ ...

  Provider NameMedborgarskolan i Stockholm - Påhlmans Handelsinstitut

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Paralegal

  Utbildningens övergripande mål är att ge den studerande nödvändiga kunskaper för att kunna utföra arbetsuppgifter motsvarande en juristassistent vid en advokatbyrå, eller specifika juridiska arbetsuppgifter vid ett större företag eller offentlig förvaltning, dock utan krav på juridisk examen från högskolan.Vid advokatbyrå eller liknande: ingå i kvalificerade juridiska arbetslag, samt självständigt kunna utföra juridiska utredningar, genomföra förberedelse­arbete, ansvara för kontakter med klienter och domstolar, samt ta fram kvalificerat presentationsmaterial.Vid större företag eller offentlig förvaltning: ingå i kvalificerade arbetslag och handlägga juridiska och ekonomiska frågor, självständigt handlägga juridiska frågor inom företagets/förvaltningens specialområde, handlägga arbets­rättsliga frågor inom företaget/förvaltningen.http://www.phi.se/yh/paralegal/ ...

  Provider NameMedborgarskolan i Stockholm - Påhlmans Handelsinstitut

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Formation Complémentaire des Réviseurs d'Entreprises

  Le certificat de formation complémentaire, visé à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés, est octroyé par le recteur de l’Université du Luxembourg sur base de l’évaluation des résultats aux épreuves par un collège des enseignants. Le certifiat de formation complémentaire porte sur la législation applicable au Luxembourg en matière de droit comptable; droit commercial et droit des sociétés; droit fiscal; droit et comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances; droit du travail et de la sécurité sociale; Exigences légales et normes professionnelles concernant le contrôle légal des comptes et les contrôleurs légaux des comptes; et déontologie et indépendance du réviseur d'entreprise. Pour l’octroi du certificat, il est nécessaire d’obtenir au moins la moitié des points dans la ou les épreuves distinctes sanctionnant chacune des matières. ...

  Provider NameUniversité du Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 7. Formation Complémentaire des Experts-Comptables

  Cette formation prépare au Test d'aptitude pour l'accès à la profession d'expert-comptable au Luxembourg. Le règlement grand-ducal du 8 mai 2007 a fixé les modalités du test d’aptitude pour l’accès à la profession d’expert-comptable en les termes suivants Le test d’aptitude comporte cinq unités de valeur (u.v) et porte sur : le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, les comptes sociaux, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeoise, la déontologie de l’expert-comptable au Luxembourg. Chaque unité de valeur fait l’objet d’une épreuve distincte. Programme de la formation: https://wwwen.uni.lu/formations/fdef/formation_complementaire_des_candid... ...

  Provider NameUniversité du Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 8. Info absolvent

  Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práceVítáme Vás v informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy. ...

  Provider NameNárodní ústav pro vzdělávání

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 9. SET vyšších odborných škol

  Vzdělávací nabídka vyšších odborných škol. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 10. Rejstřík škol- Register of schools (except tertiary education)

  Adresář škol a školských zařízení (kromě vysokých škol) - Register of schools (except tertiary education). ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic

Pages