• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 75 items
 1. Aviācijas vadība- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 01.11.2018. līdz 01.02.2019. Programmu beidzot, iegūst: - Profesionālā maģistra grādu aviācijas vadībā vai - Profesionālā maģistra grādu aviācijas vadībā un Transporta uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju. Profesionālās maģistra studiju programmas “Aviācijas vadība” mērķis ir - sagatavot starptautiska līmeņa aviācijas nozares uzņēmumu vadītājus, kas ieguvuši padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences dažādās funkcionālajās vadības jomās mūsdienu aviācijas nozarē un spēs pielietot iegūtās zināšanas aviācijas uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, veikt konsultatīvu un pētniecisku darbību. Profesionālā maģistra studiju programma “Aviācijas vadība” ir unikāla mācību programma, kas izveidota ciešā sadarbībā ar aviācijas nozares organizācijām un kuras galvenais mērķis ir sagatavot starptautiska līmeņa uzņēmumu vadītājus vienā no visstraujāk augošajām pasaules nozarēm un 21.gadsimta globālās ekonomiskās attīstības stūrakmeņiem. Profesionālā maģistra studiju programma “Aviācijas vadība” sniedz iespēju veidot starptautisku profesionālo karjeru tādos ar aviācijas nozari saistītos uzņēmējdarbības virzienos kā gaisa kuģu pasažieru un aviācijas kravu pārvadājumi, lidostu, lidsabiedrību, gaisa kuģu tehniskās apkopes, un citu ar nozari saistīto uzņēmumu vadība. Programma var būt pievilcīga ne tikai aviācijas nozares profesionāļiem, kas vēlas iegūt padziļinātas zināšanas nozarē, bet arī citu nozaru speciālistiem, kuru darbība tieši vai pastarpināti ir saistīta a ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Uzņēmējdarbības vadība transportā- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība transportā”. ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadība- Prof. bak. studijas

  Studiju rezultāts: Programmas ietvaros studenti iegūst zināšanas, prasmes un kompetences gaisa, jūras, dzelzceļa un autotransporta starptautisko transporta uzņēmumu un to atsevišķu struktūrvienību organizācijā un vadībā. Reflektantiem ir iespēja saņemt ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu. ...

  Provider NameRīgas Aeronavigācijas institūta Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Transporta un biznesa loģistika- Prof. bak. studijas

  Profesionālais bakalaurs studiju programma "Transporta un biznesa loģistika" ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūta Latgales filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Starptautisko pārvadājumu loģistika- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 10.01.2019. līdz 05.02.2019. Studiju rezultāts: Programmas ietvaros, studenti iegūst zināšanas, prasmes un kompetences starptautisko kravu un pasažieru pārvadājumu, transporta mezglu un terminālu jomā, kā arī muitas darbības organizēšanā un mūsdienu loģistikas centru pārvaldībā. Reflektantiem ir iespēja saņemt ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu. ...

  Provider NameRīgas Aeronavigācijas institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Uzņēmējdarbība un vadīšana- 1. līm. prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (neklātienes studijās): dokumentus pieņem no 2019. gada 7. janvāra līdz 25. janvārim. Programmu beidzot, iegūst 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vienu no četrām kvalifikācijām: - loģistikas speciālists; - grāmatvedis; - tirgzinību un tirdzniecības speciālists; - apdrošinātājs. Mērķis Studiju programmas mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai sniegtu 1.līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai un vienam no četriem profesijas standartiem (programmā tiek ietvertas četras specializācijas) atbilstošu profesionālo kompetenci. Uzdevumi • Nodrošināt studentiem iespēju iegūt kvalifikāciju, kas ir saskaņā ar viņu nākotnes darbu mārketinga un tirdzniecības, loģistikas, grāmatvedības vai apdrošināšanas jomā. • Attīstīt studentu analītiskās spējas, iemaņas profesionālo problēmu izvirzīšanā un ar to saistīto uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā. • Attīstīt studējošo intelektu, veicinātu viņu garīgo pilnveidošanos, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu praktiskā darbībā. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Jūras transports (ar profesionālo vidējo izglītību specialitātē)- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas uzdevumi: - Teorētiski un praktiski sagatavot studentus par augsti kvalificētiem un konkurentspējīgiem kuģu vadītājiem atbilstoši STCW konvencijas II/1 un mūsdienu tirdzniecības flotes prasībām. - Izglītības procesa rezultātā sagatavot kuģu vadītājus, spējīgus veikt patstāvīgu sardzi, kompetentus darbā ar kartēm, palīglīdzekļiem, navigācijas un elektronisko aprīkojumu, prasmīgus kuģu sadursmes novēršanas noteikumu zinātājus, starptautisko un nacionālo jūras tiesību pārzinātājus, kuģa darba organizatorus un vadītāja funkciju izpildītājus, kuri prot kontaktēties un vadīt lielu kolektīvu. ...

  Provider NameLiepājas Jūrniecības koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Starptautisko pārvadājumu organizācija- 1. līm. prof. studijas

  Loģistikas speciālists organizē preces piegādi un tās sakraušanu, izstrādā izdevīgu piegādes shēmu vajadzīgajā vietā, vajadzīgajā laikā ar minimālajiem līdzekļu patēriņiem, analizē transporta pakalpojumu tirgu, veicina aprēķinus, meklē drošus partnerus, koordinē darbības ar ražotājiem un tirgošanas nodaļām, kā arī ar noliktavu, un sagatavo muitas dokumentus. Loģistikas speciālista profesijā nav rutīnas, visu laiku nākas risināt jaunus interesantus uzdevumus. Vēl viena profesijas priekšrocība ir elastība, nepieciešamība orientēties visos kompānijas darba aspektos. Tieši pateicoties tam, loģistikas speciālists var viegli pārorientēties vienas firmas ietvaros, un viņam ir nodrošināta karjeras izaugsme. Programmas “Starptautisko pārvadājumu organizēšana” galvenais uzdevums – sniegt nākamajiem loģistikas speciālistiem fundamentālas zināšanas, kuras vienmēr var adaptēt atbilstoši konkrētas kompānijas prasībām. Profesionālie bāzes priekšmeti: transporta loģistika, transporta darbības tiesības normas, pārvadājumu organizēšana, kravas pārkraušanas tehnoloģija un organizēšana, transporta tirdzniecības operācijas u.c. ...

  Provider NameLiepājas Jūrniecības koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Transporta un biznesa loģistika- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 01.11.2018. līdz 01.02.2019. Profesionālā bakalaura studiju programma „Transporta un biznesa loģistika” ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Elektronika- Prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 01.11.2018. līdz 01.02.2019. Programmas specializācijas: - aeronavigācijas sistēmas; - transporta telemātika ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages