• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124448 items
 1. Kemi

  Du vil i løbet af uddannelsen have mulighed for at specialisere dig inden for flere områder af kemien, herunder bl.a. miljøkemi, medicinalkemi eller grøn og bæredygtig kemi.Med en bacheloruddannelse i kemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne findes inden for den offentlige sektor og i private virksomheder - primært inden for den kemiske industri og lægemiddelindustrien. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Diplomingeniør- elektronik

  Du får kendskab til internettet, andre netværk, overvågningssystemer og udviklingen af styreprogrammer til robotsystemer og andre i form af køretøjer og helikoptere.Som færdiguddannet diplomingeniør vil du typisk kunne finde finde arbejde i it-virksomheder, fremstillingsvirksomheder eller rådgivende ingeniørvirksomheder. Du har også mulighed for at arbejde som konsulent, projektleder eller sælger. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Erhvervsøkonomi med tilvalg

  Uddannelsen giver dig teoretiske kompetencer inden for matematik, nationaløkonomi og regnskabsstyring, men du får også viden om de menneskelige aspekter, der er knyttet til virksomhedsledelse.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du vil have jobmuligheder inden for bl.a. organisation, økonomi, salg og marketing. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Diplomingeniør- maskin

  Du lærer at konstruere og styre maskiner til fx robotbaserede produktionssystemer på en kreativ og systematisk måde. Du får bl.a. undervisning i matematik, fysik og mekanik, og du bliver trænet i at bruge forskellige computerbaserede beregningsmetoder.Som færdiguddannet maskiningeniør arbejder du bl.a. med design og produktudvikling inden for mange forskellige brancher. Det kan være alt fra vindmøller og landbrugsmaskiner til køleskabe og undervandsrobotter. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Produktionsteknolog

  Du starter med at følge undervisning i grundlæggende fag inden for konstruktion, produktudvikling og produktion. Derefter kan du specialisere dig i enten teknisk salg og indkøb, produktudvikling eller produktions- og procesoptimering.Som færdiguddannet arbejder du typisk i en industrivirksomhed, hvor du løser opgaver inden for fx planlægning, konstruktion og produktudvikling fx som driftleder, kvalitetsmedarbejder eller produktudvikler ...

  Provider NameErhvervsakademi SydVest, Esbjerg (Sp. Kirkevej) (EA SV Esb afd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Æstetik og kultur

  Du lærer at analysere værker og virkemidler inden for de enkelte kunstarter og kombinationer af disse i fx film, samtidskunst, performance og installation. Den videnskabelige baggrund for dine analyser får du gennem studier af kunstteori, kulturteori og kulturpolitik.Med en uddannelse i æstetik og kultur vil du som færdiguddannet bl.a. kunne arbejde med kulturformidling, kommunikation og undervisning eller inden for museumsverdenen. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Medicinalkemi

  På uddannelsen følger du naturvidenskabelige fag som biokemi, cellebiologi og medicinalkemi. Disse suppleres af værktøjsfag som fx matematik og statistik, der giver dig en helhedforståelse af det medicinske område.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder inden for udvikling og fremstilling af medicin, både i offentlige og private virksomheder og organisationer. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Nærorientalsk arkæologi

  Du lærer om de antikke samfund og kulturer ud fra en analyse af de materielle levn, dvs. ting fra tidligere tider. De materielle levn kan være alt fra kunst og bygningsrester til affald.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for kommunikation, kulturformidling og undervisning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Erhvervsøkonomi, HA

  Uddannelsen giver dig en bred og grundlæggende viden om erhvervsøkonomi og giver flere specialiseringsmuligheder. Du får kompetencer til at løse typiske virksomhedsopgaver inden for områderne organisation, afsætning, regnskab, økonomistyring og finansiering.Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat i erhvervsøkonomi eller revison kan du varetage ledelses- og specialistopgaver for både private og offentlige virksomheder og organisationer. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Journalistik

  Du får undervisning i det danske sprog og viden om samfundet og det politiske system i Danmark. Det er alt sammen en vigtig del af en journalists arbejde.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have mulighed for at arbejde inden for forskellige medier, fx aviser, ugeblade, radio og tv eller med websteder på internettet. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages