• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 58 items
 1. Hydrobiologist

  A képzés célja hidrobiológus szakemberek képzése, akik természettudományi, mezőgazdasági, matematikai és informatikai alapismereteik, valamint a hidrobiológia fogalmainak, alapvető összefüggéseinek és ismereteinek birtokában alkalmasak a mára már stratégiai elemmé vált vízzel, a vízi élőlényekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztési, gyakorlati és szakmai menedzsmenti feladatok ellátására. A képzés során szerzett ismeretanyag és szaktudás hasznosítható minden olyan tevékenység esetében, ahol a víznek, a vízi ökológiai rendszereknek, a vízi élőlényeknek a vizek vagy a vizeket felhasználók szempontjából jelentősége van. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A hidrobiológus a) tudása Ismeri a hidroszférában lejátszódó folyamatokat, valamint a folyamatok kapcsolatrendszerének feltárására, értékelésére és rendszerben való kezelésére alkalmas módszereket. Ismeri, használja és fejleszti azokat a terepi, laboratóriumi gyakorlati módszereket és eszközöket, melyeket a modern hidrobiológia alkalmaz, valamint a saját munkájához, illetve kutatásaihoz szükséges. Birtokában van a hidrobiológia tudományára jellemző elméletek, paradigmák és elvek alkalmazói szintű ismereteinek, ismeri a víz, mint környezeti elem és erőforrás fenntartható használatának, hasznosításának és megőrzésének lehetőségeit. Megtalálja az összefüggéseket a különböző hidrobiológiai diszciplínák keretében elsajátított ismeretkörök között, érti az interdiszciplináris megközelítés fontosságá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Hydrogeological Engineer

  A képzés célja hidrogeológus mérnökök képzése, akik képesek a felszíni és felszín alatti vizek földtani és környezetvédelmi kérdéseinek, valamint a vízvédelmi, vízminőség-védelmi, vízbázis-védelmi, vízkár-elhárítási feladatoknak, másrészt ezen feladatokhoz kapcsolódó mérnöki létesítmények (különösen épületek, mélyépítési műtárgyak, víztározók, földművek, utak, víztározók, külfejtések, mélyművelésű bányák) építésénél a hidrogeológiai, hidrológiai problémák megoldására, tudományterületükön kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására. Szakmai gyakorlat után alkalmasak jogszabályban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által meghatározott tervezői, vezető tervezői jogosultságra, szakértői jogosultságra a megfelelő mérnöki szakterületen. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A hidrogeológus mérnök a) tudása - Rendszerbe foglalva érti a hidrogeológia, a vízkészlet-gazdálkodás, a vízminőség-védelem, a vízkezelés, a vízbányászat és a vízmű üzemeltetés területén megszerzett ismereteket. - Széles körűen ismeri a vízgyűjtő szemléletű és ökológiai vízigényeket figyelembe vevő hidrogeológiai vizsgálati és monitoring eljárásokat. - Behatóan ismeri a mérnökgeológia és a mérnöki építéstan fogalomrendszerét és elveit és érti azok folyamatait. - Alkalmazói szintű ismeretekkel rendelkezik a számítógépes tervezésben és elemzésben. - Ismeri és érti a hidrogeológiai modellezési eljárásokat. - Ismeri a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztó ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Master Degree of Natural Sciences in Chemistry (RTU)

  Graduates of the study program are able: - to get the knowledge and skills necessary to gain work experience in science or chemical industry. It also allows continuing studies at the Doctoral academic level to finally get a Dr. Chem. degree. ...

  Awarding body- Riga Technical University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Master of Biology

  A person who has acquired the qualification of master of biology should: Be able to organize and perform experiments of biological research, disclose biological features of an investigated subject, use different theoretical and experimental methods of investigation, partake in the flow of knowledge and information using advanced methods of investigation and information technologies and summarize and announce investigation results.Know processes described by modern theories of biology sciences, biological phenomena and different principles of organizing research.Be able to communicate with colleagues and trainees/students in solving scientific problems of research; work under market conditions. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Master of Chemistry

  Functional competences: graduates will be able to: use laboratory equipment and maintain it; conduct synthesis/analysis with chemical compound; investigate chemical and physical properties of an object conduct research and experiments; perform measurements and calculations; record the measurements taken; interpret the laboratory research data; assess the laboratory research data; to be able to deal with chemicals safety. Cognitive competences: have expertise in principles of chemistry and its laws; use chemistry terminology, nomenclature and measurement units appropriately; apply knowledge about structural methods of material research; show expertise on essential facts, concepts, principles and theories; select and apply the methodology of the subject; apply the knowledge and experience obtained in solving practical (chemistry) problems; be familiar with the principles of chemical analysis; apply calculation and data input skills; be familiar with the technique and methodology of a chemical experiment; apply knowledge on labour safety; know the basics of other necessary subjects. General competences: graduates will be able to: apply the knowledge gained in practice; plan work; organizational skills; communicate in written and orally in native language; communicate in foreign languages; think systematically, analytically, and critically; expand professional competences; function in information centre; adjust to new situations; solve problems; take decisions; work in a team; work independently, be responsible; ac ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Master of Natural Sciences in Chemistry (LU)

  - to acquire at an advanced level basic theoretical courses in chemistry in four main branches of chemistry - organic, inorganic, physical and analytical chemistry; - to deepen theoretical knowledge and experimenting skills obtained in the Bachelor's programme in one of the selected sub-branches of chemistry; - to perfect abilities to carry out research and independent scientific studies; to reflect results of this work in two course paper (4 credit points or 4 weeks) and the Master's thesis (20 credit points or 20 weeks) at a level matching the requirements for a scientific publication. ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Master of Natural Sciences in Chemistry with Specialization in Environmental Chemistry (DU)

  Aim of the study programme is to provide knowledge, skills and competences in compliance with the defined by Latvian education classification knowledge, skills and competences of incorporated structures of 7th level, to provide the matriculated at Daugavpils University students with a qualitative, complying with state needs education; - to ensure an opportunity to obtain theoretical and practical knowledge; - to improve skills and abilities of research work and give an opportunity to successfully continue studies at doctoral level. Successfully realizing the programme, it is foreseen to prepare competitive on international level specialists with exhaustive and topical knowledge; - being able to independently plan and implement their research, and competent for working in enterprises, institutions and other fields. ...

  Awarding body- University of Daugavpils

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Master of Natural Sciences in Chemistry with Specialization in Practical Bioanalytics (DU)

  Aim of the study programme is to provide knowledge, skills and competences in compliance with the defined by Latvian education classification knowledge, skills and competences of incorporated structures of 7th level, to provide the matriculated at Daugavpils University students with a qualitative, complying with state needs education; - to ensure an opportunity to obtain theoretical and practical knowledge; - to improve skills and abilities of research work and give an opportunity to successfully continue studies at doctoral level. Successfully realizing the programme, it is foreseen to prepare competitive on international level specialists with exhaustive and topical knowledge; - being able to independently plan and implement their research, and competent for working in enterprises, institutions and other fields. ...

  Awarding body- University of Daugavpils

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Master of Natural Sciences in Geography (LU)

  - to acquire the theoretical content and methodology of geographical research; - to study, on an advanced level, the theoretical content and research methodology of a sub-branch of the geographical science; - to acquire the interdisciplinary approach in research and applied problem solving in the areas of geography of nature, geography of man, planning; - to study theoretical context and skills of practical work in the area of regional and urban development and environment planning, including the study of development and environment resources, their assessment and governance, development of territorial and management plans using methods of research and applied geography; - to carry out independent research (not less than 28 weeks or 28 credit points) in a selected branch of geography and present the results in a Master's thesis, developed on the level corresponding to requirements for a scientific publication. The overall aim of the Geography Master’s study programme is; - to provide academic and vocational education in geography, up-to-date theoretical and methodological knowledge in the divisions and sub-disciplines of geography and practical skills in reserch work, - and to increase the general educational and cultural level of students,so that the specialists prepared by the programme would be able to carry out independent studies and research in the field of geography and work in the relevant institutions of public administration. To achieve the overall aim, the following objectives have been set fo ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Master of Natural Sciences in Geology (LU)

  - to acquire, on an advanced level, the theoretical content and research methodology of geology; - to acquire, on an advanced level, the theoretical content, methods of field and laboratory research in quaternary geology and geomorphology, applied geology and bedrock geology; - to carry out independent research (not less than 30 full time weeks or 30 credit points) in the selected sub-branch of geology and present the result in the Master's thesis on the level corresponding to requirements for scientific publications. The main aim of the programme is to offer opportunities for advanced academic studies of geology, providing modern knowledge and methodological skills in the fields of the Bedrock geology, Applied geology, Quaternary geology and geomorphology, developing research abilities and promoting practical skills relevant to the labour market needs. Studies within MSPG deepen student’s knowledge and improve practical skills in branches of geology, as well as develop abilities to elaborate independent research. The main tasks of the programme are as follows: to provide deepen knowledge and develop skills to use it working in one of branches of geology (Applied geology, Bedrock geology, Quaternary geology and geomorphology), as well as strengthen concepts of development trends of geological sciences; to promote research and practical work skills rising competitiveness in the labour market, to provide insights on the basics of innovative activities; to elaborate scientific research under supervision of facul ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages