• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 972 items
 1. Agricultural Engineer Assistant

  A felsőoktatási szakképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik részt vesznek a mezőgazdasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak működtetésében; közreműködnek a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek munkájában, a termék-előállítás folyamatában, a feldolgozásban, az értékesítésben, továbbá közreműködnek a pénzügyi tervek összeállításában, a gazdasági döntés-előkészítésben. A mezőgazdasági mérnökasszisztensa) tudása- Ismeri a mezőgazdaság alapvető fogalmait, tényeit és összefüggéseit a legfőbb gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.- Tudja és érti saját szakterületére vonatkozóan a mezőgazdasági termelés alapvető, általános és szakspecifikus ismeretanyagát, valamint gyakorlati alkalmazásának módszereit és eszközeit.- Ismeri a gazdálkodási és a termék-előállítási folyamatokat.- Ismeri szakterületének alapvető jogszabályait, a mezőgazdaság intézményi és gazdasági környezetét, a gyakorlati működtetés fontosabb jellemzőit, a gazdálkodó szervezetek működésének mechanizmusait.- Ismeri a feladatok megoldására szerveződő csoportok működési folyamatait, az irányításukra vonatkozó alapelveket.- Ismeri a mezőgazdaság alapvető etikai szabályait.- Ismeri a munkájához szükséges hardvereket, szoftvereket és informatikai eszközöket.- Alapszinten tájékozott a K+F tevékenység céljairól, fontosságáról.- Alapszinten ismeri szakterületének szókincsét legalább egy idegen nyelven.b) képességei- Munkáját a fenntartható mezőgazdasági termelés alapelveinek alkalmazás ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Agriculture

  Agriculture ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 3. Agriculture

  Agriculture ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 4. Air cargo dispatcher (load controller)

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten Plannen en organiseren van het transport ● De behandeling van de goederen/personeelsinzet/routes organiseren/plannen/programmeren volgens de daartoe geëigende methoden (bv. lastenboeken, opdrachten,…) (N320101 Id16780-c, N420301 Id27555-c, N420401 Id27346-c) - Volgt procedures en werkmethodes - Leest en begrijpt orders/opdrachten - Sorteert en groepeert orders/opdrachten - Bepaalt, bij drukte, prioriteiten - Past, indien nodig, de planning aan - Wisselt informatie uit met collega’s, verantwoordelijken en/of klant - Gebruikt software voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens (EDI - Elektronic Data Interchange) - Gebruikt planningsinstrumenten - Zorgt continu voor een afstemming tussen de te vervoeren goederen/gevraagde diensten en het beschikbare materieel ● De toewijzing van (rollend) materieel plannen en organiseren (N320101 Id16343) - Gebruikt bedrijfseigen software (vb. Terminal Operating Systems - TOS) - Gebruikt planningsinstrumenten Opvolgen van het transport ● De uitvoering van het transport opvolgen, controleren, gebreken identificeren en bijsturen (N320101 Id17561, N420301 Id17561, N420401 Id17561) - Gebruikt elektronische applicaties om de goederen/voertuigen te allen tijde te lokaliseren en op te volgen - Verschaft de klant/de chauffeur indien gewenst informatie over de stand van zaken - Wisselt informatie uit met interne en externe diensten - Schat de aard en de omvang van problemen in - Doet de klant/de chauffeur een voor ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Alternatív gépjárműhajtási technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: -kommunikációs kapcsolatot létesíteni a jármű irányított rendszereivel; alkalmazni, kezelni a kommunikációs eszközöket (on-board diagnosztika); kezdeményezni és végrehajtani a programfeltöltést, programfrissítést; a hibrid és elektromos hajtás nagyfeszültségű elemeinek biztonságtechnikai célú szervizműveleteit feszültségmentesített állapotban elvégezni; az alternatív hajtású gépjárművet hatósági vizsgára felkészíteni, mechanikai, mechatronikai rendszereinek állapotvizsgálatát elvégezni; meghatározni a szükséges munkaműveleteket, a munkautasítás alapján; a szervizés munkautasítás alapján diagnosztizálni, karbantartani, feszültségmentesített állapotban alkatrészcserével javítani az alternatív hajtású járművek hajtásláncának részegységeit, biztosítani (betartani és betartatni) a balesetmentes munkavégzés fe elvégezni a kisfeszültségű rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát, hibás részegységeit cserélni; az energiatároló rendszert hálózatra kapcsolni, tölteni, szükség szerint feszültségmentes állapotban kiés beszerelni; a szerviz-és munkautasítás alapján elvégezni az elektromotorok, generátormotorok, illetve azok energiatároló és töltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével javítani vagy javításukról intézkedni, illetve beállítani azokat; alternatív hajtású gépjárműveket diagnosztizálni; nagyfeszültségű hálózati paramétereket mérni, az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén a hibát megkeresni és megszüntetésére intézkedni; előírásoknak megfelelően elvégez ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Ambulance worker (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare, carry out and oversee their own work, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, work as part of a professional team, communicate with co-workers, patients and patients' relatives, use modern information and telecommunication technologies, prepare themselves, the ambulance, the patient area and equipment in the ambulance, collect a patient, transport them to the final location and hand them over for further care, provide emergency first aid to a patient; in this context carry out basic resuscitation procedures and use a (semi-)automatic defibrillator, document incidents and procedures from reception of the intervention order to handover of the patient in the final location.  ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 7. Aneszteziológiai szakasszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: használni az aneszteziológiában használatos gyógyszereket, módszereket, eszközöket és készülékeket team-munkában dolgozni kommunikálni a beteggel betartani az aszepszis, antiszepszis szabályait fogadni a beteget a műtőben dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést őrizni és észlelni a beteget a peri- és korai posztanesztéziás időszakban azonnal felismerni a vitális funkciók romlását aktívan részt venni az életmentő beavatkozásokban megteremteni és fenntartani a biztonságos és higiénés környezetet elvégezni a műtéti érzéstelenítés előtti teendőket elvégzi a műtéti érzéstelenítés bevezetése alatti teendőket elvégzi a műtéti érzéstelenítés fenntartása alatti teendőket asszisztálni az anesztézia befejező szakaszában megteremteni a gerincközeli érzéstelenítéshez szükséges körülményeket segédkezni a regionális anesztézia kivitelezésében részt venni a beteg osztályra kísérésében, elhelyezésében, tájékoztatást adni az alkalmazott anesztéziáról, a szükséges ápolási és monitorozási feladatokról közreműködni szakmai gyakorlatukat töltő asszisztensek oktatásában, az aneszteziológia kutatásában, fejlesztésében ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Angling Guiding

  Angling Guiding ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. Animal Science

  Animal Science ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. Aranyműves

  A képesítéssel rendelkező képes: értelmezni, vagy önállóan elkészíteni az ékszerek terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten különböző anyagokból kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle ékszerek, illetve azok alkatrészeit, alkalmazva az elsajátított, szükséges elméleti és g a kor követelményeinek megfelelően ismerni és használni fel a tradicionális, illetve modern technológiákat a kézműves és az ipari fémművesség területein és figyelembe venni ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan aranyműves gyakorlati munkát végezni, illetve tanulmányait a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytathatni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages