• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 26 items
 1. Gerontológiai gondozó

  A képesítéssel rendelkező képes: a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére, rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre, információk gyűjtésére, információforrások kezelésére, adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre, segítőkész kapcsolatteremtésre, konfliktusmegoldásra, az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára, olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni, köznyelvi és szakmai szöveget írni, a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára, érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra, konszenzusok keresésére, klienseit és munkatársait motiválni, nyitott hozzáállásra, általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni, a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, feltárásra, a feladatmegoldási folyamat tervezésére, módszeres munkavégzésre, info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára, különböző rendezvények, akciók szervezésére, játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára, sportszerek használatára. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Demencia gondozó

  A képesítéssel rendelkező képes: a szakterületekre vonatkozó ismereteit a gyakorlatban alkalmazni a betegség kialakulásának folyamatában, a demenciával élő személy ellátása érdekében, felismerni a megjelenő, demenciára utaló új tüneteket, felismerni, ha a betegség aktuális stádiumában szükség van arra, hogy a kliens problémái kapcsán konzultációs hátteret vegyenek igénybe, illetve a klienst szakorvoshoz kell irányítani, a demencia stádiumát azonosítani, felismerni a BPSD tüneteket és a megfelelő viselkedés alkalmazásával képes úgy reagálni, hogy azok egyensúlyban tarthatók legyenek, részt venni, együttműködni a hozzátartozók vagy a környezet számára nyújtott edukációs programokban alkalmazni a hatékony, speciális kommunikáció eszközeit, mintáit a gondozó-beteg, gondozó-hozzátartozó kapcsolatokban, alkalmazni saját kompetenciáján belül a szükséges gyógyszeres és fizikai kezelést jelentő beavatkozásokat, a beteg számára inspiráló napirendet összeállítani, felismerni saját terhelődését, a szakmai konzultációs hátterek biztosítása mellett a terápiás csapat tagjaként kezelni a demenciával élő személynél fellépő viselkedészavarokat, továbbá képes felismerni és kezelni a megváltozott, egészséges működéstől eltérő állapotokat, felismerni az egyén mindennapi tevékenységében megjelenő zavarokat és ehhez igazítani a gondozási, ápolási ellátás folyamatát, csapat munka keretében együttműködni az ápolási diagnózis kialakításában és ennek nyomán azt a gyakorlatban alkalmazni, partnerként együttműködni a beteg családjával, fol ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. idős specifikus szolgáltatásszervező

  A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik:* a gerontológia aktuális és korszerű nemzetközi szakirodalmi bázisát;* a gerontológiai szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi szabályozásokat, törvényi hátteret;* a gerontológiai szolgáltatások kutatás-módszertani vonatkozásait;* a gerontológiai problémák kezelési modelljeit.A szakirányú továbbképzésben végzettek rendelkeznek: Olyan komplex, az időskor társadalmának szociális problémáira fókuszáló szemléletmóddal, készségekkel és képességekkel, amelyek birtokában tágabb kontextusban értelmezve, hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni szolgáltató hivatásukat a különböző típusú oktatási intézményekben.A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak:* az idős korban felmerülő életstílusbeli problémák megoldásához szükséges valamennyi lehetséges erőforrás mozgósításával olyan tevékenységek ellátására, amelyek segítenek javítani az idős emberek életminőségét;* elméleti és módszertani ismeretek birtokában a felmerülő problémák megoldására korrektív és/vagy preventív megoldások alkalmazására. ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Bachelor of Arts in Professional Social Care (Disability)

  Bachelor of Arts in Professional Social Care (Disability) ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 5. Bachelor of Arts (Honours) in Professional Social Care (Disability)

  Bachelor of Arts (Honours) in Professional Social Care (Disability) ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 6. State-recognised remedial therapist

  Type of qualification This qualification is a advanced vocational training governed by federal state law at a trade and technical school. Trade and technical schools are continuing training institutions which impart recognised vocational qualifications governed by federal state law in various organisational forms (full-time or part-time basis).  They qualify workers to take on higher-level skilled work and middle-level and senior level leadership and management tasks in functional areas which are also knowledge and practice oriented.  Curricula build on the knowledge and competences imparted during initial vocational education and training and on the experiences gained from several years of professional activity and are closely aligned to company practice and current related technical disciplines. Duration of continuing training is 2 or 3 years (correspondingly longer if completed on a part-time basis). Those completing the qualification are in possession of competences for the planning, processing and evaluation of comprehensive professional tasks and problems and of competences for autonomous management of processes in sub-areas of a technical specialism or in a field of occupational activity. They are in a position to reflect upon their own actions, take on management tasks and enter professional self-employment. Description of the qualification (learning outcomes) Identify help requirements and draw up an assistance plan with and for the clientAssist, support and attend to people in all age groups in need o ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 7. Pflegeassistent (Staatlich geprüfter)/Pflegeassistentin (Staatlich geprüfte)

  Type of qualification This qualification is a vocational education and training at a vocational school governed by federal state law. Attendance at full-time vocational school for a period of two years imparts the necessary qualifications for the exercising of a state recognised training occupation under federal state law. This is a full-time school-based training course with a minimum duration of two years. Teaching encompasses a cross-occupational, an occupationally related and possibly also a practical area of learning. Courses are aligned towards occupational work processes and company business processes. A practical placement is integrated into training. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a training occupation governed by federal state law. Those completing the qualification acquire the necessary employability skills for the exercising of a qualified occupational activity. These bring together professional competence, autonomy and social competence to form overall occupational competence. Methodological competence, communicative competence and learning competence are also intrinsic components of employability skills. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 8. Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg

  1. Gerichte (preventieve) initiatieven nemen en gezondheidspromotie toepassen op cliënt- en groepsniveau zowel in pedagogische als in geriatrische context. 2. In complexe en gespecialiseerde zorgsituaties evidence-based cliëntgerichte fysieke, psychosociale en spirituele zorg op maat verlenen gericht op het bevorderen van het holistische welbevinden van de oudere cliënt. 3. Ouderen(zorg)projecten organiseren en coördineren. 4. De behoefte met betrekking tot het inschakelen van zorgverleners, vrijwilligers en middelen detecteren en op deskundige en gestructureerde wijze het integrale geriatrische zorgproces coördineren zowel intra-, extra- als transmuraal. 5. Professionele relaties opbouwen en de werking van het interdisciplinair team coördineren. 6. Proactief inspelen op actuele ontwikkelingen en trends in de ouderenzorg en deze vertalen naar innovatieve acties. 7. Kwaliteitsprocessen bewaken en sturen met als doel de geriatrische zorgverlening te optimaliseren. 8. Individuen, het interdisciplinair team of andere actoren coachen in functie van een optimale interdisciplinaire samenwerking in de ouderenzorg. 9. Een visie op ouderenzorg ontwikkelen op basis van evidence-based handelen en actuele wetenschappelijke bevindingen. 10. Continu op het eigen handelen reflecteren, zijn (leer)behoeften analyseren en deze autonoom vertalen in initiatieven tot professionalisering en evenwichtig functioneren. 11. In zijn professioneel handelen rekening houden met verschillen tussen de eigen waarden en normen en deze van de oud ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Bachelor in de ouderencoaching

  Niet-zorgbehoevende ouderen vormen de doelgroep van de professionele bachelor in de ouderencoaching (PBA OC). De PBA OC informeert en geeft advies, coacht in beslissingsprocessen, organiseert inspraak en signaleert aan het beleid, creëert kansen tot participatie en maatschappelijk engagement, werkt mee aan positieve beeldvorming, behartigt de belangen van de doelgroep en kan op al deze vlakken omgaan met diversiteit en interculturaliteit. 1. De PBA OC stuurt en verantwoordt zijn professioneel handelen vanuit zijn kennis over de ouderen als persoon in hun omgeving, over de historische, internationale en sociologische evoluties en vanuit de fundamentele waarden autonomie en zelfbeschikking, met als doel sociale inclusie, empowerment en emancipatie. 2. De PBA OC verstrekt informatie op maat door gebruik te maken van gespecialiseerde kennis en relevante analyses en besluiten uit wetenschappelijk onderzoek. 3. De PBA OC adviseert ouderen in beslissingsprocessen en respecteert daarbij de autonomie en zelfbeschikking van de oudere in zijn omgeving. 4. De PBA OC ontwikkelt zelfstandig een begeleidingstraject en gebruikt daarbij de methodieken zoals waarderend onderzoek en bemiddeling. 5. De PBA OC houdt in het coachingsproces rekening met interculturele verschillen en diversiteit. 6. De PBA OC organiseert in overleg met de ouderen inspraak, signaleert problematieken aan organisaties en overheden en bepleit de realisatie van doelstellingen. 7. De PBA OC realiseert zelfstandig en systematisch projecten om op structureel ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Bachelor in de psychosociale gerontologie

  1. Uitdagingen met betrekking tot ouderen vanuit multidisciplinair perspectief herkennen, begrijpen en analyseren. 2. Het integreren van wetenschappelijke en/of praktijk(gebaseerde) theorieën in een beredeneerd professioneel handelen met en voor ouderen. Een attitude van permanente kennisontwikkeling verwerven. 3. Zowel in eenvoudige als complexe situaties ouderen ondersteunen en begeleiden op maat en daarbij de eigen normen en waarden en deze van de oudere en de familiale, maatschappelijke, sociale en culturele context kritisch situeren. 4. De expertise van ouderen op respectvolle wijze analyseren en inzetten met het oog op het bekomen van een meerwaarde in het leven van de oudere(n). 5. Via een respectvolle basishouding de oudere en zijn omgeving in verschillende levensdomeinen informeren, oriënteren en adviseren, op basis van een gewogen ethische oordeelsvorming, en met aandacht voor een heldere en toegankelijke vorm van communicatie. 6. De oudere en zijn omgeving in een traject begeleiden dat antwoord biedt op levens-, hulp- of zorgvragen in verschillende levensdomeinen. Verworven expertises en persoonlijke vaardigheden gepast inzetten om een brugfunctie te vervullen. 7. Op een professionele manier zowel mondeling als schriftelijk communiceren met zowel ouderen als collega’s uit eigen en andere disciplines, op respectvolle wijze en aangepast aan de gesprekspartner. 8. De participatie van ouderen in beleidsprocessen op verschillende niveaus bevorderen en hierover gefundeerd advies leveren. 9. Een kritische b ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages