• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 237 items
 1. Technical Pre Undergraduate Study Year

  Technical Pre Undergraduate Study Year ...

  Provider NameUniversity of Gävle

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Technical Pre Undergraduate Study Year

  Technical Pre Undergraduate Study Year ...

  Provider NameUniversity of Gävle

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Foundation Year- Natural Sciences and Engineering

  The Preparatory Year of Natural, Computer and Engineering Science is a one-year-study programme in natural science. It prepares students for further studies on programmes with connections to natural, computer and engineering science at Högskolan i Skövde. Fulfilling the programme entitles the student a guaranteed study-place on one of the programmes concerning computational biology, molecular biotechnology programme or of the programmes concerning computer or engineering science ...

  Provider NameUniversity of Skövde

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Foundation Year

  Vill du gå en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning vid Mittuniversitetet? Har du inte betyg i de kurser i matematik eller naturvetenskap som krävs för utbildningen? Då kan du söka till Mittuniversitetets basår. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Foundation Year

  Vill du gå en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning vid Mittuniversitetet? Har du inte betyg i de kurser i matematik eller naturvetenskap som krävs för utbildningen? Då kan du söka till Mittuniversitetets basår. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Access Education Semester Science and

  Basterminens övergripande mål är att studenten ska komplettera tidigare gymnasiestudier och erhålla särskild behörighet (områdesbehörighet A9) till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet (SFS 2007:432). Utbildningen skall också introducera studenten till högskolestudier.Efter avslutade kurser skall studenten kunna:- använda ämnesspecifika kunskaper i naturvetenskap och matematik på gymnasienivå- tillämpa ett naturvetenskapligt/tekniskt arbetssätt för att urskilja, formulera och lösa problem- visa förmåga att redogöra för och diskutera enklare naturvetenskapliga problem och lösningar- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Foundation Year in Science and Technology, Norrköping

  Vill du studera teknik eller naturvetenskap men saknar behörighet till högre studier? Då är basåret en bra förberedelse inför kommande studier. Samtidigt som du bygger på din behörighet inom matematik och naturvetenskap prövar du också på hur det är att studera vid Linköpings universitet. Du skaffar dig den studievana som du kommer att behöva för fortsatta studier. Basåret består av ett färdigt kurspaket. När du fullgjort det har du behörighet som motsvarar områdesbehörighet A9, det vill säga Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. Därmed uppfyller därmed tillträdeskraven för studier till bland annat civilingenjör, högskoleingenjör, fysiker och matematiker. Du som slutfört basåret efter två terminer får garantiplats. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Foundation Year in Science and Technology, Linköping

  Vill du studera teknik eller naturvetenskap men saknar behörighet till högre studier? Då är basåret en bra förberedelse inför kommande studier. Samtidigt som du bygger på din behörighet inom matematik och naturvetenskap prövar du också på hur det är att studera vid Linköpings universitet. Du skaffar dig den studievana som du kommer att behöva för fortsatta studier. Basåret består av ett färdigt kurspaket. När du fullgjort det har du behörighet som motsvarar områdesbehörighet A9, det vill säga Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. Därmed uppfyller därmed tillträdeskraven för studier till bland annat civilingenjör, högskoleingenjör, fysiker och matematiker. Du som slutfört basåret efter två terminer får garantiplats. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Introduction to Natural Sciences

  Introduction to Natural Sciences ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Access Education in Science and Mathematics

  Basårets övergripande mål är att studenten ska komplettera tidigare gymnasiestudier och erhålla särskild behörighet (områdesbehörighet A9) till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet (SFS 2007:432). Utbildningen skall också introducera studenten till högskolestudier.Efter avslutade kurser skall studenten kunna:· använda ämnesspecifika kunskaper i naturvetenskap och matematik på gymnasienivå· tillämpa ett naturvetenskapligt/tekniskt arbetssätt för att urskilja, formulera och lösa problem· visa förmåga att redogöra för och diskutera enklare naturvetenskapliga problem och lösningar· visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages