• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 3533 items
 1. Basic Courses in General Chenistry, Organic Chemistry, Biochemistry (Course Package)

  Basic Courses in General Chenistry, Organic Chemistry, Biochemistry (Course Package) ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Master's Programme in Chemistry

  If you want to deepen your knowledge in the field of Chemistry, the Master’s programme in Chemistry is for you. It provides the theoretical and laboratory knowledge that many employers demand. We offer a challenging programme with great flexibility and a strong link to current research. The University of Gothenburg is engaged in high-quality research in Chemistry, benefitting from world-class researchers and extensive international cooperation. As a Master’s student in Chemistry, you will pursue your studies in a stimulating environment in close contact with the latest research. Content The Master’s programme in Chemistry enables you to specialise in areas that you are particularly interested in, such as: Analytical Chemistry Atmospheric Science Biochemistry Biophysics Dermatochemistry Electrochemistry Inorganic Chemistry Medicinal Chemistry Organic Chemistry Physical Chemistry The programme also enables you to study other subjects within the natural sciences, such as Biology, Physics, Earth Science, Mathematics and Computer Science. Many research areas are interdisciplinary in nature, bridging traditional disciplinary boundaries. Some examples are Environmental Chemistry, Molecular Biology, Materials Chemistry, Medicinal Chemistry and Marine Chemistry. In your second year, you will complete a degree project corresponding to 30, 45 or 60 higher education credits, implying a total of 90, 75 or 60 higher education credits of coursework. It is possible to make certain changes that will allow you to complete cours ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master's Programme in Organic and Medicinal Chemistry

  The programme in organic chemistry and medicinal chemistry offers a challenging education in an exciting, active and dynamic research environment for the chemistry student aspiring to be in the forefront of modern organic chemistry and medicinal chemistry. Organic compounds constitute the foundation of various industries such as the rubber, plastic, fuel, pharmaceutical, cosmetic, detergent, coating, dyestuff, and agrichemical industries. The very foundations of biochemistry, biotechnology, and medicine consist of organic compounds and their role in life processes. Clearly, organic chemistry and medicinal chemistry are important to our high standard of living. Why study a master in organic chemistry and medicinal chemistry? The programme will provide you with general and subject-related skills that equip you for employment in various fields:  chemical industries, pharmaceutical companies, quality control laboratories etc, public sector, usually with research and development. Other employment possibilities include management, scientific journalism, and research. After fulfilment of the program you will also be a strong candidate for PhD programs in relevant areas. Subject-matter The program gives you the necessary knowledge in the field of design and synthesis of substances that may cause specific effects on the body or form the basis of exciting new materials. The program also includes in–depth studies of organic chemical reactions, including principles for stereoselective synthesis and organometallic chemistry ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Basic chemistry, course package

  Basic chemistry, course package Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=KEPK1 Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Chemistry Language: English Teaching Language: English Study Type: Full-time Face ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Bachelor of Science Programme in Chemistry

  Bachelor of Science Programme in Chemistry Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=N1KEM Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Chemistry Language: English Teaching Language: Swedish Study Type: Full ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Basic chemistry, course package

  Basic chemistry, course package Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=KEPK1 Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Chemistry Language: English Teaching Language: English Study Type: Full-time Face ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Chemistry, Bachelor's Programme

  Programmet lär dig designa, analysera och förstå specifika molekyler i läkemedel, sensorer och nya funktionsmaterial. Kemi är ett laborativt ämne och det genomsyrar utbildningens arbetsformer. Du studerar grundläggande kurser i kemins alla delområden och fördjupar dig inom molekylär design, naturproduktskemi och organisk-analytisk kemi. Du kan också fördjupa dig inom proteinkemi eller forensisk kemi. Kursen i forensisk kemi ges i samverkan med Rättsmedicinalverket och Statens kriminaltekniska laboratorium, för att säkerställa att kunskapen alltid är den mest aktuella. En stor del av utbildningen sker genom laborativa moment. Det hjälper dig att visualisera kemin på ett spännande sätt och utvecklar dina praktiska färdigheter. Arbetsmarknaden för kemister mycket lovande. De behövs i såväl kemisk industri som läkemedels- och livsmedels­industrin, på mindre analyslaboratorier och hos olika myndigheter som exempelvis Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen och Rättsmedicinalverket. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Basic chemistry, course package

  Basic chemistry, course package ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Basic chemistry, course package

  Basic chemistry, course package ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Analytical Science Programme in Chemistry with a Focus on Forensics

  Att spåra, analysera och identifiera olika ämnen och material är en viktig uppgift inom många områden. För att säkra att mediciner inte innehåller skadliga ämnen, idrottare inte är dopade, eller att mat inte innehåller bakterier eller gifter, krävs det kunskap i analysvetenskap. Inom det kriminaltekniska området, forensik, används naturvetenskapliga metoder för att koppla spår, till exempel DNA eller oljespill, till brott.Utbildning är unik i Sverige och ger dig kunskaper inom kemi och biologi samt juridik för att du ska kunna göra utredningar i ett kriminaltekniskt laboratorium, inom läkemedels- och kemiindustrier, eller inom statliga utrednings- och övervakningsorgan. Blandningen av teoretiska och laborativa inslag är mycket uppskattad av våra studenter och passar dig som gillar att lösa problem genom att kombinera praktik med teori. Sista året ges möjlighet att studera utomlands, exempelvis forensik vid Glasgow Caledonian University i Skottland. Det finns även möjligheter att göra examensarbete med företag. Kemister finns inom flera branscher och kan specialisera sig inom många olika områden därför bedöms arbetsmarknaden för kemister vara god (www.naturvetarna.se). Lärarna bedriver forskning inom ramen för analysvetenskap och använder sina specialkunskaper och kontakter med näringslivet och myndigheter i undervisningen. Vid universitetet finns laboratorier med avancerad utrustning, bland annat ett av Förenta Nationernas referenslaboratorier för organiska miljögifter. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages