• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 9 items
 1. Bachelor in de digital arts en entertainment

  Algemene leerresultaten (voor alle bachelors DAE): 1. Een grondige kennis bezitten van het volledige productieproces van een professionele 3D-applicatie. De eigen opdracht in dit proces kunnen situeren; 2. Een productieplanning opmaken, rekening houdend met budget en middelen. 3. Op een teamgerichte en probleemoplossende wijze functioneren in een complexe, multimediale en internationale context, onder andere in het zicht van deadlines. 4. Een houding van permanente kennisontwikkeling en nieuwsgierigheid verwerven met betrekking tot domeinspecifieke evoluties. 5. Verzamelen, analyseren en interpreteren van (internationaal) bronnenmateriaal in het kader van praktijkgebaseerd onderzoek. 6. Verworven expertises en vaardigheden op gepaste wijze inzetten in het uitwerken van projecten. In deze context blijk geven van een (zelf)kritische houding tegenover eigen werk en dat van anderen. 7 Inzicht verwerven in de beoogde (internationale) arbeidsmarkt en zich hier binnen profileren aan de hand van een eigen portfolio. Leerresultaten specifiek voor major Game Development: 8. Complexe interactieve 3D-toepassingen ontwikkelen; 9. Op een efficiënte wijze professionele grafische content voor een interactieve 3D- applicatie ontwikkelen, conform de richtlijnen en kwaliteitseisen omschreven in een productieplanning en conform de technische restricties van real-time applicaties; 10. Een performant technologisch platform uitwerken voor een interactieve 3D-applicatie, al dan niet vertrekkende vanuit een bestaande game-engine. Leerr ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie

  1. Maken van multimediale toepassingen waarbij communicatie mogelijk wordt door digitale technologieën. 2. Inzicht hebben in verschillende digitale mediavormen en communicatietechnologieën om ze op een doelgerichte manier te kunnen combineren. 3. Een probleem analyseren en op basis van de analyse een strategie voor een multimediale oplossing uitwerken, gericht op een doelpubliek en rekening houdend met de vraag van de klant. 4. Ontwerpen van een creatieve multimediaoplossing vanuit een oplossingsstrategie. 5. Technisch realiseren, documenteren en testen van multimediale toepassingen op een gestructureerde manier. 6. Constructief samenwerken in een multidisciplinair team. 7. Beroepsgericht en professioneel communiceren in de diverse fasen van het project, zowel met specialisten als leken. 8. Onder begeleiding een praktijkgericht onderzoeksvraagstuk projectmatig bestuderen en hierop een gestructureerd antwoord formuleren. 9. Multimedia en communicatietechnologie in de brede maatschappelijke context situeren, de maatschappelijke implicaties en juridische aspecten ervan inschatten en deontologisch verantwoord handelen. 10. Verdiepen en actualiseren van eigen competenties en op een kritische wijze internationale trends en innovaties opvolgen in een zeer snel evoluerend werkveld. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master's Degree in "Informatics and Multimedia". Department of Informatics Engineering. School of Engineering. Technological Educational Institute of Crete.

  The graduates of the programme shall have a strong scientific background, skills, and knowhow on subjects of Information Technology, Multimedia and the related subjects. Moreover, they shall be capable of contributing to the upgrading and advancement of research in this scientific field. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Crete

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Bachelor's Degree in Cultural Technology and Communication. Department of Cultural Technology and Communication. Faculty of Social Sciences. University of the Aegean.

  The graduates of the department: - Know the basic principles for programming computer software and designing IT systems. - Know, assess, and select suitable techniques and technologies for IT and communications in order to promote the cultural legacy. - Know the basic principles of the theory of culture and communication, and combines them with the purpose of disseminating cultural information. - Know the basic principles for the preservation and management of the material and immaterial cultural inheritance. - Know and design the creative production of quality cultural content, using IT and multimedia technologies. - Know technologies and techniques for the registration and processing of image and audio using digital means. - Know how to organize and make use of data through an audiovisual or multimedia project. - Understand the concept of the cultural information and the basic principles for organizing and managing it. - Analyse the requirements for the design and development of IT systems. - Understand the capabilities for connecting new technologies and culture within the context of the scientific field of cultural informatics. - Understand the methods by which humans interact with digital cultural content. - Understand the capacities and the prospects of the interdisciplinary composition and collaboration. - Analyse the changes in cultural values and behaviours and adjust the presentation, promotion, and communication of the cultural information to them. - Apply the theories and learning models for the ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. Master's Degree in "Design of Interactive and Industrial Products and Systems". Department of Product and Systems Design Engineering. Faculty of Sciences. Univeristy of the Aegean.

  Knowledge: The subject of the Postgraduate Studies Programme (PSP) is the integrated Design of innovative Interactive Products and Systems which characterise society of information, where the "computer" is "invisible" and "omnipresent", along with the integrated Design of Industrial Products and Systems, which now requires the use of cutting edge technologies and the creative use of knowledge and ideas from the wide range of sciences and arts. Skills: The graduates of the PSP are capable of understanding a design problem and create the respective System or Product, ensuring its aesthetics and user-friendliness. Competences: The graduates of the PSP are capable of using creatively various cognitive tools and methodologies from difference disciplines in order to design products and systems. Learning outcomes: The graduates of the PSP can develop utilities, software and services, while developing composite systems. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Master's Degree in "Cultural Informatics and Communication". Department of Cultural Technology and Communication. Faculty of Social Sciences. University of the Aegean.

  The graduates of the department: - Know how to organize cultural information aiming for effective communication with the use of new technologies. - Know how to manage the available cultural resources of a region, aiming for their showcasing and promotion. - Know the peculiarities and modern requirements of cultural organisations that fall into cultural industries. - Understand the role of the ICTs for the showcasing and promotion of the cultural assets. - Understand the contribution of the ICTs for the production of cultural services and goods. - Understand the role of the cultural assets for the integrated development of communities at a local, regional, national, and international level.- They may design and implement innovative, creative, digital applications. - May select and use informatics technologies depending on the needs, the objectives, and the respective audience. - May participate in interdisciplinary groups for projects of digital culture. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Doctorate in "Cultural Informatics and Communication". Department of Cultural Technology and Communication. Faculty of Social Sciences. University of the Aegean.

  The doctors of the department: (a) have increased specialized knowledge on the field of Cultural Informatics and Communication, which contains sufficient data from the latest scientific developments and comprises the basis for original thinking, research and professional activity; - show critical understanding of the principles, theories, methodologies and practices for a specific field of Cultural Informatics and Communication, along with its interconnection with other cognitive fields; - have increased critical awareness of the evolutionary dynamics and of the latest issues of the cognitive domain of Cultural Informatics and Communication; - easily apply the theories and methodologies of Cultural Informatics and Communication with a critical and creative way in their own research, study, and work. - apply with originality any specialized knowledge obtained through their doctorate to research, to analysis and to the development of innovative solutions for complex, interdisciplinary or pioneering issues; - are capable of assessing, interpreting and promoting modern scientific research and studies related to the field of Cultural Informatics and Communication; - provide deductively and scientifically documented solutions to complex and new issues of the field of Cultural Informatics and Communication and formulate valid judgments after considering the various relevant social, economic, cultural, and moral aspects; - document their positions using specialized information and arguments, related to the field of C ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: CAD DESIGNER

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: MULTIMEDIA APPLICATIONS TECHNICIAN

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece