• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 49 items
 1. Amerikanske studier

  I løbet af studiet vil du også blive trænet i skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk.Med bacheloruddannelsen i amerikanske studier kan du søge videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med USA politisk, økonomisk eller kulturelt. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Anvendt filosofi

  Du får færdigheder i at benytte filosofiens teorier og metoder til konkrete udviklingstiltag og problemløsninger i forskellige sammenhænge.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder inden for bl.a. undervisning eller i det private erhvervsliv. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Audiologopædi

  Du får indsigt i, hvordan man frembringer og opfatter tale, og om hvad der kan forårsage tale-, stemme- og sprogvanskeligheder. Du får undervisning i såvel sprogvidenskab som i talepædagogiske fag.Bacheloruddannelsen giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne vil typisk være inden for specialundervisning ved kommunikationscentre samt tale- og høreinstitutter eller tilsvarende. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Bibliotekskundskab og videnskommunikation

  Du får bl.a. undervisning i analyse og organisering af information og viden, vidensgenerering og webbaseret informationssøgning eller målgruppeanalyse og -metode.Du har mulighed for at søge beskæftigelse som fx projektleder, informationsspecialist eller webmedarbejder i såvel offentlige som private virksomheder eller kulturinstitutioner. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Kolding (HHS.Kolding)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Dansk

  I løbet af studietiden arbejder du videnskabeligt med sprogets strukturer og litterære genrer, og du kan specialisere dig inden for flere områder af faget.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine fremtidige jobmuligheder vil være inden for formidling, kommunikation eller undervisning. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Den humanistiske bacheloruddannelse

  Uddannelsen indeholder to fag, som du vælger ud fra dine interesser. Det kan fx være dansk og performance-design, fysik og filosofi, historie og sprogmødestudier, tysk og EU-studier eller kommunikation og it.Bacheloruddannelsen giver en bred tværvidenskabelig forståelse af den humanistiske videnskabs centrale problemstillinger og giver mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Designkultur

  Du får indsigt i design på tværs, fra produkter til byrum og fra grafisk design til visuel branding.Med en bacheloruddannelse i designkultur kan du søge videre på en kandidatuddannelse. Du vil have fremtidige jobmuligheder i designvirksomheder, designbureauer, designorganisationer og kulturinstitutioner. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Kolding (HHS.Kolding)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Designkultur og økonomi

  Du beskæftiger dig fx med byplanlægning, boligindretning, industridesign og grafisk design og har fag som organisation, økonomistyring og ledelse.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet kunne varetage stillinger som formidler, projektleder eller konsulent inden for kultur- og oplevelsesøkonomien. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Kolding (HHS.Kolding)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Digital design- it, æstetik og interaktion

  Du får kendskab til de områder, hvor computeren er blevet en central del af kulturen i bred forstand og kunsten i særdeleshed, fx inden for elektronisk musik, computerspil og netkunst. Du lærer samtidig at designe og producere til denne type produkter.Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Som færdigguddannet vil du have jobmuligheder inden for det digitale og kulturelle felt, typisk i private virksomheder. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Dramaturgi

  Du lærer om alle former for teater og også om kreative processer, samarbejde og kommunikation. Dramaturgistudiet er en teoretisk vinklet uddannelse, som giver en bred indsigt i, hvordan man får et teaterstykke op at stå.Efter en endt bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne søge arbejde inden for bl.a. teater, radio, fjernsyn, film og undervisning. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages