• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Avoimen väylä, Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen kehittymisen perustan. Metsätalousinsinöörikoulutuksen kompetensseiksi on määritelty: • Metsäekosysteemien toiminnan, hyötyjen ja palvelujen osaamineno Sisältää runsaasti maastossa tapahtuvaa opetusta kasvukauden aikana, jolloin kasvit ja kasvupaikat voidaan vielä hyvin tunnistaa.o Teoriaopinnoissa perehdytään lisäksi metsänhoidon perusteisiin ja menetelmiin sekä puuntuotannon tavoitteisiin. • Metsäekosysteemien kestävän käytön osaamineno Pedagogisena tavoitteena on tuottaa käytännön osaamista metsän- ja luonnonhoidon kysymyksissä, joita sovelletaan laajassa leimikonsuunnitteluharjoituksessa. Harjoitus sisältää myös keskeisiä puuntuotannon ja puunkorjuun taloudellisia ja teknisiä kysymyksiä.• Luonnonvaratietojen hankinnan, analysoinnin ja hallinnan osaamineno Sisältää nykyaikaisen luonnonvaratietojen keruun ja hallinnan menetelmät. Toteutuksessa korostuu sähköisten tiedonkeruulaitteiden ja ATK-työkalujen käytön osaaminen.• Metsien kestävän käytön suunnittelu- ja johtamisosaamineno Sisältää nykyaikaisen metsäsuunnittelun keskeiset tavoitteet ja menetelmät yhdistettynä laajaan maastoharjoitukseen, jossa opitaan laatimaan metsäsuunnitelma.o Toisena päätavoitteena on oppia johtamista, jossa yhdistetään johtamisen teoriaa käytännön case -harjoituksiin metsäalan toimintaympäristössä• Biotalouden ja sen toimintaympäristön osaamineno Päätavoitteena on biotalouden sektorin tunteminen ja osaaminen ennen kaikkea metsäklusterin osalta. Aihetta käsit ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Bachelor of Natural Resources

  Centralt i studierna är kunskap i planering, produktion och hållbar användning av naturresurser. Samtidigt som branschernas krav på specialkunnande beaktas blir studerande genom gemensamma kurser inom bioekonomi bekant med hela naturbruksområdet.Delar av studierna görs i projektform vilket ger värdefulla arbetslivskontakter för studerande. Utbildningen i skogsbruk ger kunskaper och färdigheter för hållbar skogsskötsel med beaktande av den mångsidiga användningen av vår viktigaste naturresurs. Skogsmätning, skogsskötsel, virkesanskaffning, virkesförädling, skogsplanering och GIS ingår i utbildningen. Teoristudierna följs av mätnings- och planeringsarbeten i terrängen. Stora skogsområden kan utnyttjas för viltvård och jakt under studietiden. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Raseborg

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Environment and Bio-Resources Management

  Umwelt- und Bioressourcenmanagement untersucht und löst komplexer Problemstellungen im Spannungsfeld zwischen natürlichen Systemen und menschlichen Handlungsweisen. Innerhalb der Studiendauer ist ein vierwöchiges Pflichtpraktikum in einschlägigen Betrieben oder in außeruniversitären Forschungs-, Prüf- und Untersuchungsanstalten vorgesehen. Die zwei zum Abschluss des Studiums benötigten Bachelorarbeiten sind im Rahmen des Moduls „Interdisziplinären Projektstudien“ zu erarbeiten. ...

  Provider NameUniversity of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 4. Erillinen opinto-oikeus, Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen kehittymisen perustan. Metsätalousinsinöörikoulutuksen kompetensseiksi on määritelty: • Metsäekosysteemien toiminnan, hyötyjen ja palvelujen osaamineno Sisältää runsaasti maastossa tapahtuvaa opetusta kasvukauden aikana, jolloin kasvit ja kasvupaikat voidaan vielä hyvin tunnistaa.o Teoriaopinnoissa perehdytään lisäksi metsänhoidon perusteisiin ja menetelmiin sekä puuntuotannon tavoitteisiin. • Metsäekosysteemien kestävän käytön osaamineno Pedagogisena tavoitteena on tuottaa käytännön osaamista metsän- ja luonnonhoidon kysymyksissä, joita sovelletaan laajassa leimikonsuunnitteluharjoituksessa. Harjoitus sisältää myös keskeisiä puuntuotannon ja puunkorjuun taloudellisia ja teknisiä kysymyksiä.• Luonnonvaratietojen hankinnan, analysoinnin ja hallinnan osaamineno Sisältää nykyaikaisen luonnonvaratietojen keruun ja hallinnan menetelmät. Toteutuksessa korostuu sähköisten tiedonkeruulaitteiden ja ATK-työkalujen käytön osaaminen.• Metsien kestävän käytön suunnittelu- ja johtamisosaamineno Sisältää nykyaikaisen metsäsuunnittelun keskeiset tavoitteet ja menetelmät yhdistettynä laajaan maastoharjoitukseen, jossa opitaan laatimaan metsäsuunnitelma.o Toisena päätavoitteena on oppia johtamista, jossa yhdistetään johtamisen teoriaa käytännön case -harjoituksiin metsäalan toimintaympäristössä• Biotalouden ja sen toimintaympäristön osaamineno Päätavoitteena on biotalouden sektorin tunteminen ja osaaminen ennen kaikkea metsäklusterin osalta. Aihetta käsit ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Forest economy

  Future forestry specialists study applied mathematics, statistics, general chemistry, a foreign language, information technologies, business economy, management, environmental protection, plant anatomy and morphology, fundamentals of law, soil science, fundamentals of husbandry, plant systematics, etc. Practical studies are conducted in five stages: cognitive, afforestation, forest measurement, formation of plantations, preparation of wood of cutting areas and other practice in a training forest enterprise. During the final practice, acquired theoretical and practical knowledge is consolidated in a future work place — forest companies and private forest owners’ cooperatives. The duration of practical studies is 26 weeks. During these studies, forest planting, growing, protection skills, etc., are consolidated and improved. The forestry study programme is aimed at people who have finished secondary education and seek to be forest engineers. ...

  Provider NameKaunas College of Forestry and Environmental Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Forest Science, Restoration Ecology and Management Program, B.Sc

  Knowledge, ability and skillsAt the conclusion of the program, the student can demonstrate knowledge, skills and ability as stated below:Knowledge and Understanding: Students possess a general understanding of theories, criteria, concepts and methods within Forest Science and Restoration Ecology and Management. Students can apply their knowledge and understanding to their theoretical practice, or within their profession. On successful completion of the FS-REM Program a graduate from either stream should demonstrate knowledge and skills as follows: A1 General scientific background : Basic relevant scientific background: (bio)physics, chemistry, statistics & mathematics. • These courses are mainly given during the 1st year in both streams; 01.34.02 Mathematics, 01.20.03 Inorganic chemistry, 02.26.02 Organic chemistry, 02.32.02 Biochemistry, 02.32.02 Introduction to statistics, 03.39.04 Experimental design and analysis. A2 Biological system understanding : Biological system understanding: The different levels of organisation and complexity, from molecules, through cells, organs, organisms, populations, communities, ecosystems, to biomes and the global earth-ocean-atmosphere system. • These are the basic geological, biological, physiological and ecological courses mostly offered within both streams, including 01.60.03 Geology of Iceland, 02.02.02 Botany, 02.06.04 Basic Ecology, 02.12.01 Botany field course, 03.03.03 Soil science, 03.26.03 Genetics, 04.33.03 Plant physiology. A3 Ecological process understanding: ...

  Provider NameLBHI

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 7. Forestry

  Objectives of a study programme: The aim of the study Programme is to prepare the bachelors of forestry sciences who have the essential theoretical knowledge, are capable of critical thinking and are equipped with the latest knowledge of the sustainable and multi-purpose forest growing, protection and use; administration, management and planning of forestry; are capable of applying this knowledge (following the principles of the sustainable silviculture) in the specialised forest management and in improving the quality of human life under the constantly changing environmental conditions. First partial aim: - to develop students‘ human values, critical thinking, active citizenship, communication freedom, and responsibility in choosing values, i.e. to develop socially active persons for the Lithuanian economy, science and culture; Second partial aim: to develop the system of knowledge and abilities in the field of forest ecosystems; forest growing, use and protection; forest management and planning; and evaluation of modern forest growing technologies based on the latest forest science achievements and providing for the adaptation and organisation of the sustainable forestry. Third partial aim: to develop special competences in deepening the knowledge and developing the abilities in one of the branches of the forestry studies: forest growing, urban and recreational forestry, wildlife population and game management, forest resource accounting and design, and wood science. Learning outcomes: To apply the knowledg ...

  Provider NameAleksandras Stulginskis University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. FORESTRY

  FORESTRY (ŠUMARSTVO) is a four-year Bachelor programme (240ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Forestry in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Forestry

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 9. Forestry

  In Österreich umfasst das Gebiet der Forstwirtschaft Wissen und Handlungskompetenz bezüglich aller Funktionen des Waldes. Dazu gehören sowohl die ökonomische Nutzung, als auch Schutzfunktionen (Arten-, Wasser-, Boden-, Klima) und die Wohlfahrts- und Erholungsfunktion. Dabei folgt es stets dem Ziel der größtmöglichen Schonung der natürlichen Ressourcen. Innerhalb der Studiendauer ist eine Pflichtpraxis in einschlägigen Betrieben oder in außeruniversitären Forschungs-, Prüf- und Untersuchungsanstalten im Ausmaß von insgesamt vier Wochen vorgesehen. Insgesamt sind zwei Bachelorarbeiten im Rahmen der Lehrveranstaltungen „Interdisziplinäre Projektstudien“ und „LFÜ Standortslehre/Ertragslehre + Bachelorarbeit“ zu verfassen. ...

  Provider NameUniversity of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 10. Licence pro aménagement du paysage spécialité aménagement arboré et forestier

  L'objectif de cette licence professionnelle est de former des cadres pour le secteur d'activité lié à la conservation, la gestion, l'amélioration et l'animation du patrimoine naturel et des milieux sensibles. Cette formation s'adresse aux étudiants et professionnels attirés par le milieux forestier et sa promotion, désireux d'associer aux fonctions de production et de commercialisation du bois, des interventions sur le cadre de vie. Secteurs d'activité : Les employeurs potentiels relèvent des secteurs public et privé : services des espaces verts des villes ou communes, bureau d'étude, expert forestier, lycées agricoles et forestiers Métiers visés : Chef d'équipe paysagiste, agent de surveillance Paysagiste Conducteur/Conductrice de travaux paysagiste Paysagiste urbain/Paysagiste urbaine Gestionnaire d'espaces arborés forestiers et/ou urbains Enseignant en lycée agricole et forestier Assistant de recherche dans les organismes publics et associatifs Assistant-ingénieur de bureaux d'études ...

  Provider NameLEGTPA Meymac

  Category: Learning Opportunities Location: France, Limousin (Limoges)

Pages