• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 13 items
 1. Health Technology Assessment

  n/a ...

  Provider NamePrivate Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik - UMIT

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol
 2. Medicīna un farmācija- Doktora studijas

  Medicīnas un farmācijas DSP piedāvā studijas šādās medicīnas apakšnozarēs: anatomija; histoloģija un citoloģija; medicīniskā bioķīmija; mikrobioloģija un virusoloģija; normālā fizioloģija; sabiedrības veselība; patoloģija; farmakoloģija; internā medicīna; pediatrija; neiroloģija; ķirurģija; anestezioloģija un reanimatoloģija; onkoloģija un hematoloģija; medicīnas vēsture; un farmācijas apakšnozarēs: zāļu formu tehnoloģija; farmācijas ķīmija; farmakognozija; farmaceitiskā farmakoloģija. Programmas mērķis un uzdevumi Medicīnas un farmācijas doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un akadēmiskā darba speciālistus dažādās medicīnas un farmācijas nozarēs, lai tie varētu iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu un apgūt pedagoģiskā un pētnieciskā darba realizācijas, organizācijas un vadības principus visaugstākajā līmenī. Studiju programmas uzdevumi ir: - Sniegt doktorantiem padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas ar veselības aprūpi saistītās nozarēs; - Sagatavot zinātniekus, kuri ir spējīgi veikt patstāvīgu, oriģinālu un zinātniski nozīmīgu pētniecības darbu un spēj kritiski novērtēt citu personu zinātnisko devumu;. - Sagatavot augsta līmeņa veselības aprūpes speciālistus, kuri spētu sistematizēt un vispārināt savus praktiskos novērojumus, ieviest jaunas diagnostikas un ārstniecības metodes, kā arī publicēt un popularizēt savus pētījumus starptautiskā līmenī; - Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un star ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Medicīna- Doktora studijas

  Mērķis Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus akadēmiskam, zinātniskam un praktiskam darbam medicīnā ar padziļinātām zināšanām dažādās medicīnas nozarēs, sagatavotus veikt oriģinālus zinātniskus pētījumus, spējīgus apmācīt medicīnas studentus un rezidentus, vadīt zinātniskus pētījumus nākotnē, kā arī izglītot sabiedrību savas specializācijas jomā. Uzdevumi • Nodrošināt doktorantiem iespēju apgūt zināšanas, iemaņas un attieksmi, kas dotu viņiem spēju sekmīgi realizēt zinātniskus pētījumus attiecīgā specialitātē • Sagatavot augsta līmeņa speciālistus medicīnā, kuri spētu sistematizēt, metodoloģiski analizēt praktiskos un eksperimentālos novērojumus, saistot tos ar teorētiskām zināšanām, un demonstrēt konceptuālas un analītiskas prasmes teorijas attīstībā, ieviest jaunas pētniecības, diagnostikas un ārstēšanas metodes un publicēt savus pētījumus starptautiskā līmeni • Attīstīt iemaņas pētījuma problēmas atklāšanā, hipotēzes vai pētījuma pamatjautājuma formulēšanā, pētījuma plāna izveidošanā, datu vākšanā un analīzes plānošanā • Sekmēt zinātnisko pētījumu un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā inovatīvā darbības vidē, sekmēt pētījumu produktivitāti un konkurētspēju kā Latvijā, tā starptautiskajā apritē • Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un starptautiskajā zinātniskajā tirgū • Sagatavot akadēmisko personālu RSU katedrām, institūtiem un zinātniskajām laboratorijām, citām medicīnas augstskolām • Sagatavot augsti izglītotus cilvēkus, kas, nododot sabiedrībai savas profesi ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Arstiteadus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80360 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 5. Neuroteadused

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80362 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 6. Doctoral Degree Programme in Medicine (4 yrs)

  Opintojen kokonaisopintopistemäärä on 20 op ja se sisältää:   Tieteenalakohtaiset opinnot 12-16 op: - Tutkimussuunnitelmaseminaari 4 op - Muut tieteenalakohtaiset opinnot 8-12 op   Yleis- ja valmiustaito-opinnot 4 op: - Johdatus tohtoriopintoihin 1 op - Tieteen etiikka 2 op - Seurantaryhmän tapaamiset 1 op   Opetustehtävät 0-4 op (kun opiskelija on suorittanut vähintään 2 op korkeakoulupedagogiikan opintoja)   Tämän lisäksi koulutus sisältää oman alan tutkimustyöhön perehtymisen ja tutkimuksen tekemisen, tieteellisten julkaisujen tuottamisen sekä väitöskirjan kirjoittamisen.   Opintojen suunniteltu kesto: 4-6 vuotta täyspäiväisesti, 6-8 vuotta oman toimen ohella.     ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Doctoral Programme of Clinical Investigation, Doctor of Medical Science (4 years)

  The work load of the doctoral degree is approximately 4 years of fulltime work. This consists of postgraduate studies, doctoral research and a public defence of the doctoral thesis. One can also pursue academic postgraduate degrees part-time. A doctoral degree is pursued in the University of Turku Doctoral Programme of Clinical Investigation (CLIDP). All doctoral candidates belong to the University of Turku Graduate School (UTUGS) through the doctoral programmes of their own faculties. https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=31002&lang=en&uiLang=en&lvv=2016 ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Drug Research Doctoral Programme, Doctor of Medical Science (4 years)

  The work load of the doctoral degree is approximately 4 years of fulltime work. This consists of postgraduate studies, doctoral research and a public defence of the doctoral thesis. One can also pursue academic postgraduate degrees part-time. A doctoral degree is pursued in the Drug Research Doctoral Programme (DRDP). All doctoral candidates belong to the University of Turku Graduate School (UTUGS) through the doctoral programmes of their own faculties. https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=30999&lang=en&uiLang=en&lvv=2016   ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Finnish Doctoral Program in Oral Sciences, Doctor of Medical Science (4 years)

  The work load of the doctoral degree is approximately 4 years of fulltime work. This consists of postgraduate studies, doctoral research and a public defence of the doctoral thesis. One can also pursue academic postgraduate degrees part-time. A doctoral degree is pursued in the Finnish Doctoral Program in Oral Sciences FINDOS-Turku. All doctoral candidates belong to the University of Turku Graduate School (UTUGS) through the doctoral programmes of their own faculties. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Turku Doctoral Programme of Molecular Medicine, Doctor of Medical Science (4 years)

  The work load of the doctoral degree is approximately 4 years of fulltime work. This consists of postgraduate studies, doctoral research and a public defence of the doctoral thesis. One can also pursue academic postgraduate degrees part-time. A doctoral degree is pursued in the Turku Doctoral Programme of Molecular Medicine (TuDMM). All doctoral candidates belong to the University of Turku Graduate School (UTUGS) through the doctoral programmes of their own faculties. https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=31003&lang=en&uiLang=en&lvv=2016 ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages