• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 20 items
 1. Jūrų uostų inžinerija

  Programa skirta transporto inžinerijos bakalaurų ruošimui, kurie skirti darbui jūrinio komplekso įmonėse 1. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems. Minimalus išsilavinimas - vidurinis, profiliniai dalykai: matematika, fizika, chemija. 2. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos - nėra. 3. Anotacija. Aukštoji matematika 1, 2, 3 (11,0 kr.), Taikomoji fizika 1,2 (6,0 kr.), Teorinė mechanika 1,2 (6,0 kr.), Inžinerinė grafika 1,2 (5,0 kr.), Laivo teorija ir laivų statyba (4,0 kr.), Bendroji chemija (4,0 kr.), Medžiagų atsparumas (2,0 kr.), Informatikos įvadas (2,0 kr.), Inžinerinė ir kompiuterinė grafika (3,0 kr.), Tikimybių teorija ir matematinė statistika (2,0 kr.), Darbų ir priešgaisrinė sauga (2,0 kr.), Kokybės valdymo sistemos transporto įmonėse (2,0 kr.), Jūrų teisė (2,0 kr.), Jūrų transporto valdymas (2,0 kr.). Viso: 53 kreditai. Uostų terminalų darbas 1,2 (8,0 kr.), Laivų ir uostų konstrukcinės medžiagos (5,0 kr.), Uosto infrastruktūra (4,0 kr.), Transporto sistemos (3,0 kr.), Uosto navigacinė įranga ir sistemos (4,0 kr.), Logistikos pagrindai (4,0 kr.), Laivo įranga ir techninė eksploatacija (3,0 kr.), Krovinių klasifikacija, krovinių srautai (3,0 kr.), Krovinių pervežimo laivais technologija (3,0 kr.), Krovinių pervežimas, ekspedijavimas ir laivų agentavimas (5,0 kr.)Laivų ir uostų elektros įranga (3,0 kr.),Laivo valdymas (3,0 kr.), Navigacijos pagrindai (3,0 kr.), Uosto mechanizacija ir automatizacija (3,0 kr.), Uosto organizavimas (4,0 kr.), MMT ir mašinų detalės (2,0 kr.), Hidroaeromechanika (3,0 ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Technical Maintenance of Automobiles

  Future engineers study electrical engineering, equipment of vehicles, technical maintenance of vehicles, operational materials, engines, electric devices of vehicles, theory of vehicles, vehicle repair technologies, vehicle diagnostics, vehicle operation systems, etc. Practical studies are conducted in five stages: technological (1, 2), professional, specialisation and final practice. The duration of practical studies is 20 weeks. During studies, the skills required to organise technical maintenance, diagnostics and repair of vehicles; control work quality, etc., are consolidated and improved. The study programme for technical operation of vehicles is designed for people who have secondary general education and aspire to be engineers. ...

  Provider NameVilnius College of Technologies and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. The technical exploitation of cars and tractors

  Future engineers study a foreign language, professional ethics, sociology, the speciality language, mathematics, physics, information technologies, engineering graphics, applied electrical engineering, construction materials, etc. Practical studies are conducted in four stages: materials technologies, information technologies, tractor and vehicle service and specialisation practice. The duration of practical studies is 23 weeks. During these studies, the skills required to organise technical maintenance and repair jobs for vehicles and tractors, etc., are consolidated and improved. The study programme of technical maintenance of vehicles and tractors is aimed at people who have secondary education and seek to acquire the qualification of engineer. ...

  Provider NameMarijampole College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Aviation Mechanics Engineering

  Future holders of a bachelor's degree in aviation mechanical engineering study such basic university education subjects (mathematics, physics, chemistry, information technologies, electro-technics, material mechanics, fluid mechanics, theoretical basics of measurement, philosophy of technology, political science); specials subjects (aviation mechanics, basics of aircraft aerodynamics, aircraft construction mechanics, aviation engine constructions, basics of aircraft constructions, aircraft functional systems, basics of aviation instruments, aviation legislation and aircraft technical maintenance). ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Road Vehicle Operation

  Objective(s) of a study programme: to train engineers of road vehicle operation capable of: applying professional knowledge in the technological manufacturing process regarding automobile maintenance and operation: equipment supply, automobile diagnostics, maintenance and repair; collecting, measuring, analyzing and evaluating technical data and parameters required for automotive diagnostics, maintenance and repair; analyzing and evaluating business environment, and organizing company’s activity; applying professional, general engineering and general personal skills and civic values. Learning outcomes: Graduates will be able to: 1. Identify non-compliances of technological process and choose the optimal solution to perform the technological manufacturing process. 2. Independently analyze and evaluate automotive diagnostics parameters and measurement results. 3. Independently apply knowledge in the organizing of equipment supply, vehicle diagnostics, maintenance and repair. 4. Apply integrated professional knowledge in the organizing of road vehicle operation manufacturing process. 5. Formulate and substantiate rational decisions on the performance of technological process. 6. Select and apply complex technological, organizational and methodological means in dealing with automobile maintenance manufacturing process and automobile repair technological process. 7. Adjust and coordinate the performance of intensively changing technological process. 8. Select and apply the latest technological equipment, instru ...

  Provider NameKlaipeda State College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Automobile Technical Exploitation

  Objective(s) of the study programme: To prepare qualified specialists able to perform automobile technical maintenance, diagnostics and car repair choosing the innovative technological and organisational measures to ensure the quality and responsibility for the professional performance. Learning outcomes: Graduate will know the structure of automobile transport system, its elements, the particularity and development trends of the usage of vehicles; the problems of automobile technical exploitation impact upon environment and traffic safety and will apply the solutions; the methods and techniques used for calculation of the parameters; technical measures of calculations and methods of their management; Graduate will be able to: 1. Evaluate the properties of materials, constructive elements used in engineering and their application in engineering solutions. 2. Diagnose and estimate constructive elements of automobile mechanisms, units and systems and their interaction. 3. Carry out technological process of automobile maintenance. 4. Carry out automobile diagnostics, measure and analyse diagnostic parameters. 5. Carry out technological process of automobile repair. 6. Organise and carry out material supply of automobile maintenance and repair. 7. Collect and analyze the data needed for the implementation of the innovations and the application of professional knowledge by choosing relevant technological processes of automobile maintenance. 8. Use the nets of technical information and databases, when carrying ou ...

  Provider NameSiauliai State College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Road vehicle operation

  Future engineers study repair of vehicles, theory of vehicles, special draughtsmanship, electrical engineering, electronics, operational materials, assembly of equipment, engines, vehicle operation mechanisms, transmission, chassis, electric devices for vehicles, etc. Practical studies are conducted in six stages: technological 1 (metal work), technological 2 (welding), technological 3 (disassembly — assembly), technological 4 (repair and painting of vehicle bodies), professional and final practice. The duration of practical studies is 20 weeks. During studies, the skills required to evaluate technologies, analyse technical documentation, plan and organise technical maintenance and repair of vehicles, etc., are consolidated and improved. The study programme for technical operation of vehicles is designed for people who have secondary general education and aspire to be engineers. ...

  Provider NameKaunas Technical College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Fleet operations

  1. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems Programą gali studijuoti turintieji ne žemesni kaip bakalauro ar jam prilygstantį šių krypčių išsilavinimą: - jūrų transporto inžinerijos krypties - be papildomų reikalavimų; - mechanikos inžinerijos, elektros inžinerijos, kitų transporto šakų inžinerijos, jūrų aplinkosaugos inžinerijos krypčių - papildomai atsiskaitę už nustatytos apimties termodinamikos, laivų mechanikos. ir laivo inžinerijos dalyks pagal individualią programą. 2. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos Nėra. 3. Anotacija (skliaustuose nurodyta dalyko kurso apimtis kreditais) 1) Studijų srities bendrųjų pagrindų dalykai Mokslinių tyrimų pagrindai(4); Chemotologija(3); Tribologija(3); (Iš viso 10). 2) Studijų krypties specialaus lavinimo dalykai Laivyno techninės eksploatacijos technologijos(4); Laivų jėgainės(4); Laivų techninis patikimumas(4); Laivų aplinkosaugos problemos(3); Laivo jėgainės darbo režimo optimizavimas su KP(3+1), Laivo įgulos parengimas ir valdymas(3); Laivyno valdymas(3); Laivyno ekonomika(3); Laivo jėgainės automatizavimas su KP (3+1); Alternatyvos 1(4); Alternatyvos 2(4); Alternatyvos 3(6). (iš viso 46) Tame skaičiuje(alternatyvos): Alternatyvos 1. Laivų krovos darbų mechanizavimas su KP(3+1); Šelfo technologijos ir įrenginiai su KP(3+1); Žūklės technologija ir įrenginiai su KP(3+1); Alternatyvos 2. Laivo jėgainės projektavimas su KP(3+1); Jūrinių ginklų sistemos su KP(3+1); Laivo jėgainės remontas su KP(3+1); Alternatyvos 3. Laivų elektros pavaros(3); Laivų šaldymo sistemos ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Transport engineering

  Future Masters in Transport Engineering study the reliability theory of vehicles, queuing theory, transportation management systems, engine optimization, research foundations, transportation systems, machine modeling, finite element method for solid-media techniques and other subjects. Practical training is not provided for. ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Vehicle Engineering

  Būsimieji sausumos transporto inžinerijos magistrai studijuoja: transporto raidą, transporto priemonių aerodinamiką, transporto priemonių bandymus ir saugumą, mechaninius virpesius, kokybę transporte, ir kitus dalykus. Transporto priemonių inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems sausumos transporto inžinerijos ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti sausumos transporto inžinerijos magistrais. ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages