• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7947 items
  1. Medijske komunikacije (Media Communications)

    Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Med doktorskim študijem bodo študentje postali izvrstni poznavalci izbranega zelo o