• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4 items
 1. Muitas un nodokļu administrēšana- Prof. bak. studijas

  Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu un vienu no kvalifikācijām. Maģistra profesionālo studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” mērķis ir sniegt augstāko profesionālo izglītību muitas un nodokļu jomā, lai sagatavotu speciālistus zinātniski pedagoģiskajam darbam, kā arī praktiskajam darbam muitas iestādēs, nodokļu administrēšanā, kā arī vidējā un augstākā līmeņa vadītājus VID iestādēs. Uzdevumi - nodrošināt studentiem plašu profesionālu, praktiski orientētu izglītību, kas dod iespēju viegli adaptēties darba tirgū, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbu, kā arī turpināt izglītību doktorantūrā; - nodrošināt studentiem sociālo zinātņu bakalaura akadēmisko grādu piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju iegūt nodokļu ekonomista vai muitas iestādes struktūrvienības vadītāja kvalifikāciju; - radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu, nodrošināt tādas teorētisko zināšanu un prasmju apguves iespējas, kas ļautu absolventiem pēc programmas apgūšanas uzsākt praktisko darbību, pildīt nodokļu ekonomista, muitas iestādes struktūrvienības vadītāja vai nodokļu administrācijas struktūrvienības vadītāja pienākumus; - nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, attīstīt ekonomisko domāšanu, veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu un uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā, kas ļautu absolventiem iesaistīties saimnieciskās darbības problēm ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Licence pro gestion de la production industrielle spécialité coordinateur de projets: gestion des risques

  Former des collaborateurs d'entreprise aptes à coordonner des projets en lien avec les questions d'hygiène, sécurité et environnement. La formation prépare des futurs chefs de projets dans les domaines de l'Hygiène Sécurité Environnement, de la production chimique ou pharmaceutique. ...

  Provider NameCFA Formasup Ain-Rhône-Loire

  Category: Learning Opportunities Location: France, Rhône-Alpes (Lyon)
 3. Licence pro gestion de la production industrielle spécialité coordinateur de projets: gestion des risques

  Former des collaborateurs d'entreprise aptes à coordonner des projets en lien avec les questions d'hygiène, sécurité et environnement. La formation prépare des futurs chefs de projets dans les domaines de l'Hygiène Sécurité Environnement, de la production chimique ou pharmaceutique. ...

  Provider NameCFA Formasup Ain-Rhône-Loire

  Category: Learning Opportunities Location: France, Rhône-Alpes (Lyon)
 4. Licence pro électricité et électronique spécialité services et produits pour l'habitat: conseil, vente, intégration

  Former des techniciens dans le domaine de l'intégration des services s'appuyant sur les systèmes communicants dans l'habitat (lieu de vie) : bâtiments tertiaires et résidentiels et infrastructures diverses. cadre technique domoticien immoticien (tertiaire ou résidentiel) cadre technico-commercial, chargé d'affaires responsable maintenance ...

  Provider NameUniversité Rennes 1

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bretagne (Rennes)