• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 29 items
 1. Agricultural Economics and Management- Master´s Programme

  Agricultural Economics and Management - Master´s Programme ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Business Administration Programme

  Business Administration Programme ...

  Provider NameUniversity of Borås

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Business Administration- Master Programme of Science

  Företagsekonomi är ett mångfacetterat ämne, vilket är en viktig anledning till att masterprogrammet vid Örebro universitet ger dig möjlighet till fördjupning inom tre olika profilområden. Inom profilen Hållbart företagande behandlas bland annat etik och etiska förhållningssätt till företagande, hur företag styr och rapporterar sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv, miljö-, klimat- och kvalitetsfrågor, och hur samhällets och företagens resurser kan användas på ett långsiktigt kvalitativt och hållbart sätt. Inom profilen Ledning och styrning fördjupar du dina kunskaper om olika typer av styrverktyg som används i dagens organisationer, hur sådana styrsystem fungerar när de vävs in i ett socialt och organisatoriskt sammanhang och om den roll man som individ ikläder sig när man försöker styra en organisation. Profilen Strategi och entreprenörskap handlar om att få kunskap om, och praktisk erfarenhet av, att fatta kritiska beslut i komplexa situationer, utveckla nya och befintliga verksamheter strategiskt samt genom kreativitet och nytänkande klara av att tackla de utmaningar dagens och morgondagens företag och företagare ställs inför. Profilen utgår både från att utveckla egenföretagandet och befintliga organisationer. Oavsett val av profil behandlar kurserna aktuell forskning inom respektive område. Genom frekvent användning av praktikfall och företagskontakter ges också möjlighet till kritisk reflektion och fördjupade insikter om spänningsfältet mellan teori och praktik. Den tvååriga utbildningen är utformad ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Programme for Business and Economics

  - God arbetsmarknad - Civilekonomexamen- Stark sammanhållning i studentgrupper Under första året läser du både företagsekonomi och nationalekonomi och väljer sedan inför år två vilket som skall bli ditt huvudämne. Parallellt läser du också statistik och juridik. Företagsekonomi handlar om företagande och företagsledning och du studerar affärsutveckling, marknadsföring, personal- och ledningsfrågor, finansiering, ekonomistyrning och redovisning. Nationalekonomi handlar om samhällsekonomi, alltifrån frågor om prisbildning och konkurrens på olika marknader till analyser av vad som påverkar växelkurser, arbetslöshet och inflation. Programmet har också en valfri termin där du kan läsa kurser i andra ämnen, välja utlandsstudier eller göra praktik. Du fördjupar dig i ditt huvudämne under år tre och fyra. I företagsekonomi kan du välja mellan redovisning, organisation/ledarskap, marknadsföring, ekonomistyrning och finansiering. I nationalekonomi läser du mikroekonomi, makroekonomi, hälsoekonomi, miljöekonomi och finansiell ekonomi. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Programme for Business and Economics

  - God arbetsmarknad - Civilekonomexamen- Stark sammanhållning i studentgrupper Under första året läser du både företagsekonomi och nationalekonomi och väljer sedan inför år två vilket som skall bli ditt huvudämne. Parallellt läser du också statistik och juridik. Företagsekonomi handlar om företagande och företagsledning och du studerar affärsutveckling, marknadsföring, personal- och ledningsfrågor, finansiering, ekonomistyrning och redovisning. Nationalekonomi handlar om samhällsekonomi, alltifrån frågor om prisbildning och konkurrens på olika marknader till analyser av vad som påverkar växelkurser, arbetslöshet och inflation. Programmet har också en valfri termin där du kan läsa kurser i andra ämnen, välja utlandsstudier eller göra praktik. Du fördjupar dig i ditt huvudämne under år tre och fyra. I företagsekonomi kan du välja mellan redovisning, organisation/ledarskap, marknadsföring, ekonomistyrning och finansiering. I nationalekonomi läser du mikroekonomi, makroekonomi, hälsoekonomi, miljöekonomi och finansiell ekonomi. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master´s programme in International Marketing

  We live in a globalized world and as an international marketer you will face issues stemming from the diversity of organizations, countries and customers. This programme will give you a head-start by allowing you to develop your skills and knowledge about marketing, strategy and culture as well as research method. The International Marketing programme provides you not only with theoretical knowledge of international marketing and business but also helps develop the skills needed for successful collaboration within and between multinational groups. It also provides you with an understanding of management and strategy of international business, as well as different kinds of marketing.  The programme is designed to increase your knowledge and skills through reading, discussing, searching for information and making analyses, as well as to prepare you for work in an international environment. Apart from taking a final written exam, your skills will also be evaluated during seminars and through several projects.  Your training as a marketer and international business professional starts in the classroom where you need to actively participate in discussion, projects and presentations. For this reason these are all mandatory and cannot be substituted with other tasks. These assignments will be presented in writing andorally at seminars. During the seminars, all students will peer-review and scrutinize each other's papers in groups.  After graduating from the programme, you will have a good understanding of central conc ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master Programme in Business and Management- Marketing

  Companies and organisations today must be able to handle what is happening globally. This requires individuals who have knowledge of management, strategy, decision-making and business intelligence. The Master Programme in Business and Management at Uppsala University will give you these skills, while at the same time giving you the opportunity to acquire deeper knowledge in one of the specialisations that the programme offers. You will have the chance to study commercial companies as well as governmental organisations and non-profit organisations. The programme provides a solid foundation for future PhD studies. The programme is characterised by innovative thinking and progress where the teaching reflects the cutting edge research carried out at the Department of Business Studies, and has three specialisations: Marketing International Business Organisation This is a two-year programme with the opportunity to finish your studies after the first year. During the first year you will take courses that are common for all participants, as well as courses that are specific to the specialisation that you have chosen. During the third semester you will have the possibility to undertake an internship at a commercial company or an organisation. If you choose to take elective courses instead, you can either opt to study at one of our partner universities around the world, or you can apply for elective courses at Uppsala University. In the fourth and last semester of the programme you will write a 30 credit Master's thesis ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Agricultural Economics and Management- Master´s Programme

  Agricultural Economics and Management - Master´s Programme ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Master Programme in Business and Management- Marketing

  Companies and organisations today must be able to handle what is happening globally. This requires individuals who have knowledge of management, strategy, decision-making and business intelligence. The Master Programme in Business and Management at Uppsala University will give you these skills, while at the same time giving you the opportunity to acquire deeper knowledge in one of the specialisations that the programme offers. You will have the chance to study commercial companies as well as governmental organisations and non-profit organisations. The programme provides a solid foundation for future PhD studies. The programme is characterised by innovative thinking and progress where the teaching reflects the cutting edge research carried out at the Department of Business Studies, and has three specialisations: Marketing International Business Organisation This is a two-year programme with the opportunity to finish your studies after the first year. During the first year you will take courses that are common for all participants, as well as courses that are specific to the specialisation that you have chosen. During the third semester you will have the possibility to undertake an internship at a commercial company or an organisation. If you choose to take elective courses instead, you can either opt to study at one of our partner universities around the world, or you can apply for elective courses at Uppsala University. In the fourth and last semester of the programme you will write a 30 credit Master's thesis ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Environmental Economics and Management- Master's Programme

  Environmental Economics and Management - Master's Programme ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages