• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 700 items
 1. Alþjóðabraut (15-44-3-6) stúdent

  Á alþjóðabraut er lögð áhersla á kjarnagreinar og sérgreinar brautarinnar í félagsvísindum, sögu, alþjóðafræðum, tungumálum og tengdum greinum. Nemendur fá verslunarpróf á 2. þrepi að loknum 112 einingum og lýkur brautinni með stúdentsprófi á 3. hæfniþrepi. Nemendur sem velja alþjóðabraut fá breiða almenna menntun og góðan undirbúning undir frekara nám á háskólastigi. Sérstök áhersla er lögð á svið þar sem hugvísinda er krafist. ...

  Provider NameVerslunarskóli Íslands

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 2. Félagsvísindabraut (15-106-3-6) stúdent

  Námi á félagsvísindabraut er ætlað að veita nemendum góða og almenna undirstöðuþekkingu í kjarnagreinum og félagsvísindum. Áhersla er lögð á sérgreinar brautarinnar s.s. félagsfræði, sögu, sálfræði og uppeldisfræði. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og er hún góður undirbúningur fyrir frekara nám á háskólastigi, sérstaklega í félagsvísindum og hugvísindum, s.s. félagsfræði, sálfræði, menntavísindum, íslensku og sögu. ...

  Provider NameVerkmenntaskóli Austurlands

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 3. Náttúrufræðibraut (15-38-3-6) stúdent

  Á náttúrufræðibraut er lögð áhersla á kjarnagreinar og sérgreinar brautarinnar í stærðfræði og raungreinum, s.s. líffræði, jarðfræði, efnafræði og eðlisfræði. Nemendur fá verslunarpróf á 2. þrepi að loknum 112 einingum og lýkur brautinni með stúdentsprófi á 3. hæfniþrepi. Nemendur sem velja náttúrufræðibraut fá breiða almenna menntun og góðan undirbúning undir frekara nám á háskólastigi. Sérstök áhersla er lögð á svið þar sem raungreina- og stærðfræðimenntunar er krafist svo sem í verkfræði, náttúruvísindum og heilbrigðisvísindum. ...

  Provider NameVerslunarskóli Íslands

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 4. Náttúruvísindabraut (15-105-3-6) stúdent

  Námi á náttúruvísindabraut er ætlað að veita nemendum góða og almenna undirstöðuþekkingu í kjarnagreinum og náttúruvísindum. Áhersla er lögð á stærðfræði og sérgreinar brautarinnar s.s. líffræði, jarðfræði, efnafræði og eðlisfræði. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og hún er góður undirbúningur fyrir frekara nám á háskólastigi í tæknigreinum, náttúruvísindum, stærðfræði og heilbrigðisvísindum. ...

  Provider NameVerkmenntaskóli Austurlands

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 5. Nýsköpunar- og listabraut (15-60-3-6) stúdent

  Nýsköpunar- og listabraut er bóknámsbraut þar sem lögð er áhersla á kjarnagreinar og sérgreinar brautarinnar sem eru listgreinar, hönnun og nýsköpun ásamt greinum tengdum viðskiptum. Nemendur fá verslunarpróf á 2. þrepi að loknum 112 einingum og lýkur brautinni með stúdentsprófi á 3. hæfniþrepi. Nemendur sem velja Nýsköpunar- og listabraut fá breiða almenna menntun og góðan undirbúning undir frekara nám á háskólastigi, sér í lagi innan hugvísinda og lista. Sérstök áhersla er lögð á að efla skapandi hugsun, frumkvæði og lausnarhæfni nemenda. ...

  Provider NameVerslunarskóli Íslands

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 6. Opin stúdentsbraut (15-107-3-6) stúdent

  Á opinni stúdentsbraut er lögð áhersla á gott almennt nám og þekkingu. Nemendur taka 105 eininga kjarna. Þeir velja síðan 95 einingar úr öllu námsframboði skólans. Þær einingar geta verið í bóklegum, verklegum og eða listgreinaáföngum. Opinni braut er ætlað að veita nemendum menntun sem þeir geta sniðið eftir markmiðum sínum og veitir aðgang að því háskólanámi sem þeir stefna á. Nemendur þurfa að skipuleggja nám sitt skv. aðgangsviðmiðum námsleiða sem háskólastigið hefur gefið út. ...

  Provider NameVerkmenntaskóli Austurlands

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 7. Starfsbraut (15-80-1-12) starfsbraut

  Markmið starfsbrautar er að undirbúa nemendur undir lífið og þátttöku í atvinnulífinu eða frekara nám. Nemendahópurinn er breiður og námið er einstaklingsmiðað. Leitast er við að efla færni nemenda í íslensku, efla siðferðisvitund þeirra og ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust svo og umburðarlyndi. Einnig er leitast við að þjálfa nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum, jafnrétti og gagnrýninni hugsun, þeim kennt að njóta menningarlegra verðmæta og þeir hvattir til þekkingarleitar. ...

  Provider NameVerkmenntaskólinn á Akureyri

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 8. Viðskipta- og hagfræðibraut (15-58-3-6) stúdent

  Viðskipta- og hagfræðibraut er ætlað að veita nemendum góða og almenna þekkingu á sviði viðskipta- og hagfræðigreina. Auk kjarnagreina er lögð áhersla á viðskipta- og hagfræðigreinar s.s. bókfærslu, hagfræði og stjórnun. Brautin er góður undirbúningur fyrir framhaldsnám í háskóla í viðskiptafræðum, hagfræði og skyldum greinum. ...

  Provider NameVerkmenntaskólinn á Akureyri

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 9. Viðskiptabraut (15-41-3-6) stúdent

  Á viðskiptabraut er lögð áhersla á kjarnagreinar og sérgreinar brautarinnar í stærðfræði og viðskiptagreinum, s.s. hagfræði, viðskiptafræði og markaðsfræði. Nemendur fá verslunarpróf á 2. þrepi að loknum 112 einingum og lýkur brautinni með stúdentsprófi á 3. hæfniþrepi. Nemendur sem velja viðskiptabraut fá breiða almenna menntun og góðan undirbúning undir frekara nám á háskólastigi. Sérstök áhersla er lögð á svið þar sem viðskiptamenntunar er krafist svo sem í hagfræði, viðskiptafræði og lögfræði. ...

  Provider NameVerslunarskóli Íslands

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 10. Íþrótta- og lýðheilsubraut (15-93-3-7) stúdent

  Íþrótta- og lýðheilsubraut er ætlað að veita nemendum góða og almenna þekkingu á sviði íþrótta- og heilsufræða. Auk kjarnagreina er lögð áhersla á fjölbreyttar íþróttagreinar, íþróttafræði, starfsþjálfun, stjórnun, ásamt tölfræði. Brautin er góður undirbúningur fyrir háskólanám m.a. í lýðheilsufræð, heilbrigðisgreinum, þjálffræði, tómstundafræði og skyldum greinum. ...

  Provider NameVerkmenntaskólinn á Akureyri

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland

Pages