• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1351 items
 1. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Programmas saturs Vispārizglītojošie studiju kursi - Vispārizglītojošo studiju kursu bloks satur humanitāro un sociālo zinātņu kursus, kā arī kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas: Filosofijas pamati, Ētika un estētika, Praktiskā svešvaloda, Starpkultūru izglītība un komunikācija, Sociālās ekonomikas pamati, Vides aizsardzība u.c. Teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi : Nozares teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu bloks satur pedagoģijas, psiholoģijas teorijas un informācijas tehnoloģiju kursus Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija, Didaktika, Audzināšanas teorija un metodika, Pedagoģijas teoriju vēsture, Vispārīgā, attīstības un saskarsmes psiholoģija, Informātika izglītībā, Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi u.c.; pētnieciskā darba pedagoģijā, psiholoģijā un metodikās moduli: Metodoloģija un zinātniski pētnieciskā darbība pedagoģijā, Studiju darbi skolas pedagoģijā, un metodikās. Nozares profesionālās specializācijas kursi : Nozares profesionālās specializācijas kursu bloks satur pamatizglītības skolotāja sākumskolā profesionālās specializācijas kursu moduli: Latviešu valodas saturs un mācīšanas metodika, Matemātikas saturs un mācīšanas metodika, Vizuālās mākslas saturs un mācīšanas metodika, Mājturības un tehnoloģiju saturs un mācīšanas metodika, Sociālo zinību saturs un mācīšanas metodika, Dabaszinību saturs un mācīšanas metodika u.c.; Profesionālās specializācijas pamatskolā kursu moduli ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Pedagoģija (Pamatizglītības skolotājs)- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentu pieņemšana no 02.01.2019. līdz 29.01.2019. Profesionālā maģistra studiju programmas apakšprogramma "Pamatizglītības skolotājs". Programmu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu skolas pedagoģijā un pamatizglītības skolotāja kvalifikāciju. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Tukuma filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Pedagoģija (Pirmsskolas izglītības skolotājs)- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentu pieņemšana no 02.01.2019. līdz 29.01.2019. Profesionālā maģistra studiju programmas apakšprogramma "Pirmsskolas izglītības skolotājs". Programmu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu pirmsskolas pedagoģijā vai skolas pedagoģijā un pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikāciju. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Tukuma filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Pedagoģija (Skolas pedagoģija)- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentu pieņemšana no 02.01.2019. līdz 29.01.2019. Programmu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu skolas pedagoģijā. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Tukuma filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Pedagoģija (Skolotājs logopēds)- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentu pieņemšana no 02.01.2019. līdz 29.01.2019. Profesionālā maģistra studiju programmas apakšprogramma "Skolotājs logopēds". Programmu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu pirmsskolas pedagoģijā vai skolas pedagoģijā un skolotāja logopēda kvalifikāciju. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Tukuma filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Pedagoģija (Svešvalodas skolotājs 1.-12. klasē)- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (krievu, angļu vai latviešu valodas skolotājs): dokumentu pieņemšana no 02.01.2019. līdz 29.01.2019. Profesionālā maģistra studiju programmas apakšprogramma "Svešvalodas (krievu/angļu/latviešu) skolotājs 1.-12. klasē". Programmu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu skolas pedagoģijā un svešvalodas (vienas no svešvalodām: krievu/angļu/latviešu) skolotāja 1.-12. klasē kvalifikāciju. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Tukuma filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Pedagoģija (Pamatizglītības skolotājs)- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentu pieņemšana no 02.01.2019. līdz 29.01.2019. Profesionālā maģistra studiju programmas apakšprogramma "Pamatizglītības skolotājs". Programmu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu skolas pedagoģijā un pamatizglītības skolotāja kvalifikāciju. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Kuldīgas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Pedagoģija (Pirmsskolas izglītības skolotājs)- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentu pieņemšana no 02.01.2019. līdz 29.01.2019. Profesionālā maģistra studiju programmas apakšprogramma "Pirmsskolas izglītības skolotājs". Programmu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu pirmsskolas pedagoģijā vai skolas pedagoģijā un pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikāciju. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Kuldīgas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Pedagoģija (Skolotājs logopēds)- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentu pieņemšana no 02.01.2019. līdz 29.01.2019. Profesionālā maģistra studiju programmas apakšprogramma "Skolotājs logopēds". Programmu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu pirmsskolas pedagoģijā vai skolas pedagoģijā un skolotāja logopēda kvalifikāciju. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Kuldīgas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Pedagoģija (Skolotājs logopēds)- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentu pieņemšana no 02.01.2019. līdz 29.01.2019. Profesionālā maģistra studiju programmas apakšprogramma "Skolotājs logopēds". Programmu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu pirmsskolas pedagoģijā vai skolas pedagoģijā un skolotāja logopēda kvalifikāciju. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Madonas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages