• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Komerciala (Commerce)

No translation available for Spanish. Showing the original language.

Komerciala (Commerce)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program omogoča študentom pridobivanje strokovnega znanja in usposobljenost za poglobitev znanj s področja ekonomije, financ, revizije, računovodstva in trženjskih znanj z vidika razvoja kompetenc za celovito obvladovanje in reševanje zahtevnih poslovnih problemov, zagotavljanje primerne znanstvene podlage na ožjem področju specializacije, razvoj veščin in zmožnosti za učinkovito raziskovanje ter poglobljeno strokovno in znanstveno delo na področjih, ki so si jih izbrali, nadaljevanje študija na tretji stopnji, permanentno, strokovno in osebnostno rast in razumevanje globalnega gospodarskega, političnega, socialnega in kulturnega okolja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diplomant visokošolskega strokovnega programa s področij ekonomije, poslovnih, organizacijskih in upravnih ved, družboslovja in pravnih ved, ovrednotenih s 180 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant visokošolskega strokovnega programa drugih strokovnih področjih v obsegu najmanj 180 ECTS.
Diplomanti teh programov morajo opraviti dodatno obveznost v obsegu 11 ECTS iz predmetov dodiplomskega študija: uvod v gospodarstvo (6 ECTS) in upravljanje s kadri (5 ECTS). Opravljene dodatne študijske obveznosti niso pogoj za vpis, so pa pogoj za dokončanje študija. Kandidati jih lahko opravijo z vključitvijo v organizirane oblike študijskega dela ali z individualnim študijem po dogovoru z nosilcem predmeta.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant visokošolskega strokovnega programa s področij ekonomije, poslovnih, organizacijskih in upravnih ved, družboslovja in pravnih ved, ovrednotenih s 180 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant visokošolskega strokovnega programa drugih strokovnih področjih v obsegu najmanj 180 ECTS.
Diplomanti teh programov morajo opraviti dodatno obveznost v obsegu 11 ECTS iz predmetov dodiplomskega študija: uvod v gospodarstvo (6 ECTS) in upravljanje s kadri (5 ECTS). Opravljene dodatne študijske obveznosti niso pogoj za vpis, so pa pogoj za dokončanje študija. Kandidati jih lahko opravijo z vključitvijo v organizirane oblike študijskega dela ali z individualnim študijem po dogovoru z nosilcem predmeta.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena dodiplomskega študija – 70% točk.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomske naloge – 30% točk.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant štiriletnega univerzitetnega študijskega programa z drugih področij, ovrednotenih z 240 ECTS, vendar ob pogoju, da opravijo seminarsko nalogo pri enem od naslednjih predmetov: raziskovalna metodologija ali strategija in razvoj podjetja.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant štiriletnega univerzitetnega študijskega programa s področij ekonomije, poslovnih, organizacijskih in upravnih ved, družboslovja in pravnih ved, ovrednotenih z 240 ECTS.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Fakulteta za komercialne in poslovne vede (Faculty of Commercial and Business Sciences)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dodiplomski@fkpv.si
Spletni naslov: http://www.fkpv.si/
Telefon: (+386) 03/428 55 46

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister poslovnih ved - magistrica poslovnih ved
Other Qualification Awarded Term:

mag. posl. ved

Awarding body:

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Park mladih 003, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Noršinska ulica 013, Murska Sobota

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cesta Staneta Žagarja 027A, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kidričeva ulica 028, Rogaška Slatina

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Lava 007, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cesta v Mestni log 047, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Erjavčeva ulica 004, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Koroška ulica 011, Slovenj Gradec

Course location information:

Slovenija