• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Restaurācija - Bak. studijas

No translation available for Spanish. Showing the original language.

Restaurācija - Bak. studijas

Course Information

Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmas "Māksla" Mākslas zinātnes nodaļas apakšnozare "Restaurācija".

Apraksts

Restaurācijas apakšnozares studijās ir iekļauti akadēmiskie priekšmeti un priekšmetu bloki, kas sniedz teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas tādos restaurācijas veidos kā stājglezniecības un monumentālās glezniecības restaurācija. Restaurācijas teorētiskajās disciplīnās ir iekļauta glezniecības tehnoloģija un speciālā ķīmija. Lekcijas sniedz zināšanas par mākslas darba struktūras izpēti, bojājumu diagnostiku un restaurācijā pielietojamajiem materiāliem.

Praktiskajās nodarbībās tiek apgūti dažādi restaurācijas procesi. Strādājot ar konkrētu mākslas darbu, notiek teorētisko zināšanu pārbaude un padziļināšana. Restaurācijas praktiskajās disciplīnās ietilpst arī glezniecības un grafikas darbu kopēšana, kas dod zināšanas par gleznu optisko struktūru uzbūvi, dažādu tehniku raksturu, attīsta prasmes, kas nepieciešamas restauratora darbā. Ar katru studiju gadu veicot aizvien sarežģītākus uzdevumus restaurācijas jomā, students kļūst par speciālistu, kas spēj patstāvīgi strādāt. Studenti apgūst restaurācijas zinātniskos pamatprincipus un iemācās noformēt starptautiskajai praksei atbilstošu restaurācijas dokumentāciju.

Mācību laikā studentiem ir iespēja piedalīties ne tikai ar radošo darbu, bet arī ar specialitāti saistītās zinātniskajās konferencēs un izstādēs. Katedra sadarbojas ar Latvijas muzejiem, Latvijas Zinātņu akadēmijas Koksnes ķīmijas institūtu, Rīgas Tehniskās Universitātes Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti. Restaurācijas katedra sadarbojas ar restaurācijas institūtiem un mākslas augstskolām Eiropā. Sadarbībā ietilpst arī Erasmus un Erasmus+ apmaiņas programma.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība, CE - latviešu valoda un svešvaloda. Svešvalodas CE (angļu, vācu, franču) vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu. Īpašās piemērotības un sagatavotības pārbaudījumi zīmēšanā, gleznošanā un/ vai veidošanā un kompozīcijā un/ vai portfolio.

Costs: 

Valsts budžets

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Mākslas akadēmija
Provider Contact Info: 

Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1867
67332202
info@lma.lv; lma@latnet.lv
www.lma.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās