• EQF Home Page Icon

Qualification: Expert in International and European Trade and Investment Law

No translation available for Spanish. Showing the original language.

Expert in International and European Trade and Investment Law

Qualification Information

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi és európai kereskedelmi, befektetési és beruházási jogban szerzett jártasságuknak köszönhetően multikulturális és többnyelvű közegben is képesek hatékony jogi támogatást nyújtani a befektetési jogi környezet feltérképezésében, a jogi szempontból optimális beruházási stratégia megtervezésében, beruházási partnerségek létrehozásában, a beruházások kívánt gazdasági tartalmának megfelelő jogi keretek kialakításában, illetve az esetlegesen felmerülő beruházási jogviták feloldásában.

A szakmai ismeretek elsajátítása során a hallgatók felkészülnek az ismeretek önálló bővítésére, aktualizálására, kutató tevékenységre és a tudományos munkára, mesterképzésben szerzett oklevéllel rendelkeznek továbbá tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására, hasznosítására.

A képzés keretében a hallgatók releváns angol szaknyelvi tudása dinamikusan fejlődik, ami a nemzetközi munkaerőpiacon is előnyt jelent.

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:
A szakon végzettek ismerik:
* a tantárgyakban érintett jogviszonyokra alkalmazandó európai és nemzetközi jogforrásokat;
* az Európai Unió intézményrendszerét és működését;
* az európai integráció jogi és gazdasági aspektusait;
* a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának alapvető intézményrendszerét és gyakorlatát;
* beruházási partnerségek létrehozásának társasági jogi és szerződéses aspektusait;
* a pénzügyi menedzsment és a vállalati pénzügyek alapjait;
* az értékpapírokra és forgalmazásukra vonatkozó nemzetközi, európai és hazai szabályozást;
* a nemzeti és nemzetközi fórumok előtt történő beruházási vitarendezés elméletét és gyakorlatát;
* a határokon átnyúló beruházások nemzetközi adójogi problémáit és azok szabályozását;
* egyes nemzeti szellemi tulajdonvédelmi eszközök érvényesülését, azok nemzetközi alapjait, továbbá folyamatosan erősödő harmonizációját;
* az angol jogi szaknyelv fenti ismeretkörökre vonatkozó terminológiáját.

 

Készségek, a szakképzettség alkalmazása:
A szakon végzettek alkalmasak:
* a nemzetközi magánjog, gazdasági, beruházási és adójog összefüggéseinek megértésére, önálló elemzésére;
* a nemzetközi magánjog, gazdasági és beruházási jog, illetve a társasági és adójog változásainak önálló követésére, interdiszciplináris feldolgozására, értelmezésére;
* komplex befektetési jogi problémák felismerésére, a szakterületnek megfelelő elemző munka elvégzésére;
* a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat birtokában a kapcsolódó területekről származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására;
* nemzetközi beruházási jogviták többféle szempontú elemzésére, feloldásában való közreműködésre, mediációs szerepkör betöltésére;
* a nemzetközi gazdasági és befektetési szférában dolgozó szakemberekkel való együttműködésre;
* a megszerezett szakmai nyelvtudás elméleti és gyakorlati alkalmazására.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok, készségek:
* kreatív, problémafelismerő és –megoldó készség,
* igény a szakmai ismeretek folyamatos megújítására, elmélyítésére,
* tanulási készség és jó memória,
* kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás,
* aktív szakmai angol nyelvtudás és képesség a szakismeretek angol nyelven történő elsajátítására,
* felhasználói szintű számítógépes, informatikai ismeretek,
* rendszerelemző és rendszerező készség,
* elemzőkészség,
* multidiszciplináris szemléletmód,
* szakmai motiváció és elkötelezettség,
* elkötelezettség a csoportban végzett munka iránt,
* mediációs készség konfliktusban álló felek közötti közvetítés szempontjából.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szegedi Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Szegedi Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education