• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Diplomingeniør - eksport og teknologi

No translation available for Spanish. Showing the original language.

Diplomingeniør - eksport og teknologi

Course Information

Fokus er på eksport, globalisering, international samhandel samt indsigt i og forståelse af andre kulturer. Du får desuden både undervisning i matematik, fysik og kemi og i grundlæggende ingeniørfag som fx materialelære, styrkelære og produktudvikling.Som færdiguddannet eksportingeniør kan du finde arbejde som rådgiver på eksportmarkedet. Du kan typisk blive ansat i leder- eller mellemlederstillinger med opgaver inden for eksportsalg, projektledelse, markedsføring, indkøb og produktudvikling.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
Non preferred term: 
Global Business Engineering
More Info: 

Uddannelsen i eksport og teknologi kombinerer naturvidenskab og teknik med sprog, økonomi og international markedsføring.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på uddannelsen i eksport og teknologi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux, særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.Specifikke adgangskrav er engelsk A og enten fransk C, spansk C eller tysk C, alt efter sprogvalg på uddannelsen. Alle fag skal være bestået.Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik kan være lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Provider Information

Provider Name: 
DTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)
Provider Contact Info: 

Lautrupvang 15, 2750 Ballerup

Course Locations

Reference Data

Course address:

Lautrupvang 15, 2750 Ballerup

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Mejlgade 39, 8000 Aarhus C

Course location information:

DK04